Határozatok - 2020

Sorszám Dátum Leírás Letöltés
004 2020-01-29 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unui contract de închiriere locuinţă tip A.N.L. pdf
003 2020-01-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi executate în anul 2020 de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 pdf
002 2020-01-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 23 decembrie 2019 pdf
001 2020-01-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din data de 29 ianuarie 2020 pdf
010 2020-02-19 H O T Ă R Â R E privind aprobarea proiectului actualizat: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor şi a cheltuielilor legate de proiect pdf
010 Anexa 2020-02-19 Anexa nr.1 la Hotarâre nr. 10 din 19.februarie 2020 pdf
010 Anexa 2020-02-19 Anexa nr.3 partea scrisa, la Hotărâre nr. 10 din 19 februarie 2020 pdf
010 Anexa 2020-02-19 Anexa 3 partea desenată la Hotărâre nr. 10 din 19 februarie 2020 pdf
009 2020-02-19 H O T Ă R Â R E privind aprobarea proiectului actualizat Îmbunătățirea serviciilor educaționale și a spațiilor publice în Orașul Valea lui Mihai și a cheltuielilor legate de proiect pdf
008 2020-02-19 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Devizului general actualizat și al Devizului pe obiecte actualizat ai proiectului: Îmbunătăţirea mediului urban în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
007 2020-02-19 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Devizului general actualizat și al Devizului pe obiecte actualizat ai proiectului: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale la Şcoala Gimnazială Zelk Zoltan, Oraşul Valea lui Mihai pdf
006 2020-02-19 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 29 ianuarie 2020 2019 pdf
005 2020-02-19 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, convocată de îndată, din data de 19 februarie 2020 pdf
018 2020-02-24 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pdf
017 2020-02-24 H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. pdf
016 2020-02-24 H O T Ă R Â R E privind repartizarea unor locuinţe sociale pdf
015 2020-02-24 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara) pdf
014 2020-02-24 H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2020 pdf
013 2020-02-24 H O T Ă R Â R E privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existentei construcţiilor, de terenuri pentru construirea de locuinţe proprietate personală pdf
012 2020-02-24 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, convocată de îndată, din data de 19 februarie 2020 pdf
011 2020-02-24 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 24 februarie 2020 pdf
021 2020-03-09 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Devizului general actualizat și al Devizului pe obiecte actualizat ai proiectului: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale la Colegiul Agricol nr.1, oraş Valea lui Mihai pdf
020 2020-03-09 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 24 februarie 2020 pdf
019 2020-03-09 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 09 martie 2020 pdf
029 2020-03-26 H O T Ă R  R E privind trecerea imobilului cu nr. cad. 50881 înscris în CF nr.50881 – Valea lui Mihai din domeniul public în domeniul privat al Oraşului Valea lui Mihai pe durata realizării obiectivului de investiții „Construire bazin didactic de înot in Oraşul Valea lui Mihai, județul Bihor”şi constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit asupra acestui imobil în favoarea Agenției de Dezvoltare Durabilă Bihor pdf
028 2020-03-26 H O T Ă R Â R E privind rectificarea şi modificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe anul 2020 pdf
027 2020-03-26 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. şi repartizarea unor locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara) pdf
026 Anexa1 2020-03-26 Anexa1 la Hotărâre nr.26 din 26.03.2020 pdf
026Anexa2 2020-03-26 Anexa 2 la Hotărâre nr.26 din 26.03.2020 pdf
026 Anexa3 2020-03-26 Anexa 3 la Hotărâre nr.26 din 26.03.2020 pdf
026 2020-03-26 H O T Ă R Â R E privind aprobarea proiectului actualizat Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public în Oraşul Valea lui Mihai, jud. Bihor și a cheltuielilor legate de proiect, a documentaţiei tehnico-economice actualizate – faza Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai proiectului pdf
025 2020-03-26 H O T Ă R Â R E privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT GROUP să exercite în numele şi pe seama U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai dreptul de a concesiona spre administrare şi exploatare Staţia de sortare şi compostare al deşeurilor – Valea lui Mihai, operatorului de salubritate Zona 6 pdf
024 2020-03-26 H O T Ă R Â R E privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Oraşului Valea lui Mihai pdf
023 2020-03-26 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 09 martie 2020 pdf
022 2020-03-26 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 26 martie 2020 pdf
038 2020-05-08 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pdf
037 2020-05-08 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2020 pdf
036 2020-05-08 H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. şi repartizarea unor locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara) pdf
035 2020-05-08 H O T Ă R Â R E privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul fiscal 2021 pdf
034 2020-05-08 H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferent anului 2019 pdf
033 2020-05-08 H O T Ă R Â R E privind asigurarea cofinanţării proiectului POIM: „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din zona de nord-vest a judeţului Bihor, în perioada 2014-2020” pdf
032 2020-05-08 H O T Ă R Â R E privind transmiterea în folosinţă gratuită către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor a unui aparat Drager Alcotest 7510 pentru stabilirea concentrației de alcool în aerul expirat pdf
031 2020-05-08 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 26 martie 2020 pdf
030 2020-05-08 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 08 mai 2020 pdf
041 2020-06-15 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de călători în Oraşul Valea lui Mihai, prin atribuire directă pdf
040 2020-06-15 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 08 mai 2020 pdf
039 2020-06-15 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 08 mai 2020 pdf
049 2020-06-29 Rezilierea unui contract de închiriere locuinţă socială şi repartizarea unei locuinţe sociale pdf
048 2020-06-29 Prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. şi repartizarea unor locuinţe pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în Oraşul Valea lui Mihai, strada Hunyadi Janos (Iancu de Hunedoara) pdf
047 2020-06-29 Prelungirea Contractului de concesiune nr.601/1995 pdf
046 2020-06-29 Vânzarea directă a unui teren în suprafaţă de 500 mp, proprietate privată a Oraşului Valea lui Mihai, nr. cad.50334, cu exercitarea dreptului de preemţiune în favoarea d-nei Marc Raluca-Daiana – proprietar al construcţiilor pdf
045 2020-06-29 Rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2020 pdf
044 2020-06-29 Prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor pentru obiectivul de investiţii: Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată în localitatea Valea lui Mihai - Realizare reţele canalizare menajeră pe următoarele străzi: Kalvin Janos, Kolcsey Ferenc, Avram Iancu, Vorosmarty Mihaly, Ady Endre, Republicii, Gheorghe Doja, Târgului, Izvorului, Breslelor, Fabricii, Szent-Gyorgyi Albert, Băncii, Arpad, George Coşbuc din Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
043 2020-06-29 Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din 15 iunie 2020 pdf
042 2020-06-29 Aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinară a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din 29 iunie 2020 pdf
053 2020-07-13 Aprobarea acordului de parteneriat încheiat între U.A.T. Orașul Valea lui Mihai și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor în scopul realizării în comun a Documentației tehnico-economice – etapa Studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții „Varianta ocolitoare Valea lui Mihai” și derularea procedurilor de achiziție comună ocazională în acest sens pdf
052 2020-07-13 Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din data de 29 iunie 2020 pdf
051 2020-07-13 Aprobarea Ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, convocată de îndată din data de 13 iulie 2020 pdf
050 2020-07-13 Alegerea preşedintelui de şedinţă (Karsai Jozsef-Attila) pdf
060 2020-08-10 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă tip A.N.L. pdf
059 2020-08-10 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale U.A.T Orașul Valea lui Mihai pdf
058 2020-08-10 H O T Ă R Â R E privind înregistrarea Oraşului Valea lui Mihai în Sistemul naţional electronic de plată (SNEP) online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, instalarea unui terminal de plată (POS) precum şi stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar pdf
057 2020-08-10 H O T Ă R Â R E privind instituirea unor facilități fiscale la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, la plata taxei și a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, precum şi de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a UAT Orașul Valea lui Mihai, precum și aprobarea Procedurilor de acordare a facilităților fiscale pdf
056 2020-08-10 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Orașului Valea lui Mihai pentru activități nonprofit de interes local pdf
055 2020-08-10 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, convocată de îndată din data de 13 iulie 2020 pdf
054 2020-08-10 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 10 august 2020 pdf

Határozatok - 2019

Sorszám Dátum Leírás Letöltés
002 2019-01-09 H O T Ă R Â R E privind utilizarea sumei de 1.155.000,00 lei din excedentul bugetului local al anului 2018 pentru acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare, utilizarea excedentului bugetului local al anului 2018 în sumă de 401.809,40 lei pentru cheltuielile secţiunii de funcţionarea şi utilizarea excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii din anul 2018 în sumă de 304.549,43 lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare în anul 2019 pdf
001 2019-01-09 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 19 decembrie 2018 şi a Ordinii de zi a şedinţei de îndată din 09 ianuarie 2019 pdf
011 2019-01-30 H O T Ă R Â R E privind repartizarea unor locuinţe sociale pdf
010 2019-01-30 H O T Ă R Â R E privind rezilierea unui contract de închiriere locuinţă tip A.N.L. pdf
009 2019-01-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi executate în anul 2019 de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 pdf
008 2019-01-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea structurii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Oraşul Valea lui Mihai, pentru anul şcolar 2019-2020 pdf
007 2019-01-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferentă trimestrului IV 2018 pdf
006 2019-01-30 H O T Ă R Â R E privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr.83/2018 pdf
005 2019-01-30 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere pentru spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă pdf
004 2019-01-30 O T Ă R Â R E privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei pe perioadă nedeterminată în vederea demolării, scoaterii din funcţiune şi casării imobilului - Grădiniţă, situat în Oraşul Valea lui Mihai, str. Erkel Ferenc nr.2, judeţul Bihor, precum şi a trecerii din domeniul public – aflat în administrarea Şcolii Gimnaziale „Zelk Zoltan”, în domeniul privat al Oraşului Valea lui Mihai pdf
003 2019-01-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 09 ianuarie 2019 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 30 ianuarie 2019 pdf
013 2019-02-12 H O T Ă R Â R E privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr.83/2018 – modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr. 6/2019 pdf
012 2019-02-12 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 30 ianuarie 2019 şi a Ordinii de zi a şedinţei de îndată din 12 februarie 2019 pdf
020 2019-02-27 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pdf
019 2019-02-27 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă socială pdf
018 2019-02-27 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă tip A.N.L. pdf
017 2019-02-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de soluţionare a cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL destinate închirierii în oraşul Valea lui Mihai, str. Hunyadi János (Iancu de Hunedoara) pdf
016 2019-02-27 H O T Ă R Â R E privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii: „Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată în localitatea Valea lui Mihai - Realizare rețele canalizare menajeră pe următoarele străzi: Kalvin Janos, Kolcsey Ferenc, Avram Iancu, Vorosmarty Mihaly, Ady Endre, Republicii, Gheorghe Doja, Târgului, Izvorului, Breslelor, Fabricii, Szent-Gyorgyi Albert, Băncii, Arpad, George Coșbuc din Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor” pdf
015 2019-02-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Caietului de sarcini actualizat pentru delegarea gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
014 2019-02-27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 12 februarie 2019 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 27 februarie 2019 pdf
023 2019-03-14 H O T Ă R Â R E privind aprobarea încheierii Contractului de parteneriat în vederea cooperării în domeniul agricol între U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai şi Asociaţia agricultorilor maghiari din România, Organizaţia Jud. Bihor pdf
022 2019-03-14 H O T Ă R Â R E privind aprobarea cererii de finanţare Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe situat pe strada Republicii nr.4, scările T1-T3, oraș Valea lui Mihai, județul Bihor; strada Republicii nr.8, scările T4-T5, oraș Valea lui Mihai, județul Bihor şi a cheltuielilor aferente acesteia pdf
021 2019-03-14 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 27 februarie 2019 şi a Ordinii de zi a şedinţei extraordinare din 14 martie 2019 pdf
031 2019-03-29 H O T Ă R Â R E privind actualizarea Devizului general şi a bugetului proiectului: Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe situat pe strada Republicii nr.4, scările T1-T3, oraș Valea lui Mihai, județul Bihor; strada Republicii nr.8, scările T4-T5, oraș Valea lui Mihai, județul Bihor pdf
030 2019-03-29 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă socială, rezilierea unui contract de închiriere locuinţă socială şi repartizarea unor locuinţe sociale pdf
029 2019-03-29 H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L., precum şi repartizarea unor locuinţe tip A.N.L. pdf
028 2019-03-29 H O T Ă R Â R E privind avizarea documentației de atribuire privind delegarea de gestiune pentru operarea staţiei de sortare/transfer din zona 6, operarea staţiei de tratare mecano-biologica a deşeurilor Oradea si a serviciului de colectare, transport şi a altor fluxuri de deșeuri din zona 6 din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din județul Bihor pdf
027 2019-03-29 H O T Ă R Â R E privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT GROUP Bihor să încheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizaţii care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului pdf
026 2019-03-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Documentul de poziţie privind implementarea proiectului: „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Bihor”. pdf
025 2019-03-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Construire arhivă şi birou de contabilitate oraş Valea lui Mihai” pdf
024 2019-03-29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 14 martie 2019 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 29 martie 2019 pdf
035 2019-04-10 H O T Ă R Â R E privind actualizarea Devizului general și a bugetului proiectului: Reducerea emisiilor de carbon în Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor pdf
035 Anexa1 2019-04-10 Anexa nr. 1 la Hotarare nr.35 din 10. aprilie 2019 pdf
034 2019-04-10 H O T Ă R Â R E privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Valea lui Mihai, nr.87/2017 pdf
033 2019-04-10 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate actualizată a proiectului: Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere aşezământ cultural în Oraşul Valea lui Mihai, Judeţul Bihor pdf
033 Anexa 2019-04-10 Anexa nr. 1 la Hotarare nr.33 din 10. aprilie 2019 pdf
032 2019-04-10 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 29 martie 2019 şi a Ordinii de zi a şedinţei de îndată din 09 aprilie 2019 pdf
039 2019-04-24 H O T Ă R Â R E privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul fiscal 2020 pdf
038 2019-04-24 H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2019 pdf
037 2019-04-24 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferentă trimestrului I 2019 pdf
036 2019-04-24 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 10 aprilie2019 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 24 aprilie 2019 pdf
047 2019-05-13 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pdf
046 2019-05-13 H O T Ă R Â R E privind respingerea Proiectului de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, fără licitaţie publică, asupra terenului în suprafaţă de 100 mp situat în Oraşul Valea lui Mihai str. Jakab Rezso nr.13, pentru extindere construcţii, în favoarea d-nei MARC RALUCA DAIANA pdf
045 2019-05-13 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă socială pdf
044 2019-05-13 H O T Ă R Â R E privind repartizarea unei locuinţe tip A.N.L. pdf
043 2019-05-13 H O T Ă R Â R E privind conferirea, post-mortem, a titlului de Cetăţean de Onoare al Oraşului Valea lui Mihai prof. Kiss Imre şi a unor distincţii DIPLOMA DE EXCELENŢĂ cu prilejul Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” ediţia XXVII pdf
042 2019-05-13 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Programului-cadru al Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” – ediţia XXVII pdf
041 2019-05-13 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Oraşul Valea lui Mihai şi Asociaţia „PRO VALEA LUI MIHAI – ÉRMIHÁLYFALVÁÉRT EGYESÜLET” în vederea organizării Festivalului „Zilele Salcâmului în Floare” ediţia XXVII pdf
040 2019-05-13 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 24 aprilie 2019 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 13 mai 2019 pdf
050 2019-06-13 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între U.A.T Oraşul Valea lui Mihai și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor în scopul realizării obiectivelor de investiții: reabilitarea acoperișului clădirii Liceului Tehnologic nr. 1 Valea lui Mihai - corp C1 şi corp C4 și realizarea pavajului în curte, achiziționarea de echipamente necesare pentru Atelier Comerț, Atelier Lăcătușărie, Cabinet Ospătar şi Cabinet Gastronomie din cadrul Liceului Tehnologic nr.1 – Valea lui Mihai pdf
049 2019-06-13 H O T Ă R Â R E privind mandatarea reprezentantului U.A.T. Orașul Valea lui Mihai să voteze în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I. ECOLECT GROUP prerogativele în legătură cu serviciile, prevăzute la art.16 alin. (3) pct.19 – 29 din Statutul Asociaţiei pdf
048 2019-06-13 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 13 mai 2019 şi a Ordinii de zi a şedinţei de îndată din 13 iunie 2019 pdf
057 2019-06-26 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă socială pdf
056 2019-06-26 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. şi repartizarea unei locuinţe tip A.N.L. pdf
055 2019-06-26 H O T Ă R Â R E privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi al contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Oraşului Valea lui Mihai pdf
054 2019-06-26 H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, aferent anului 2018 pdf
053 2019-06-26 H O T Ă R Â R E privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, fără licitaţie publică, asupra terenului în suprafaţă de 100 mp situat în Oraşul Valea lui Mihai str. Jakab Rezso nr.13 pentru extindere construcţii, în favoarea d-nei MARC RALUCA DAIANA pdf
052 2019-06-26 H O T Ă R Â R E privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Valea lui Mihai pdf
051 2019-06-26 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din 13 iunie 2019 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 26 iunie 2019 pdf
062 2019-07-31 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2019 pdf
061 2019-07-31 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între U.A.T Oraşul Valea lui Mihai și A.D.I. Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor în vederea realizării obiectivelor de investiții: „Reparaţii acoperiș - clădirea Liceului Tehnologic nr. 1 Valea lui Mihai - corp C1 şi corp C4” , „Realizarea pavajului în curtea Liceului Tehnologic nr. 1 Valea lui Mihai” şi „Achiziționarea de echipamente necesare pentru Atelier Comerț, Atelier Lăcătușărie, Cabinet Ospătar şi Cabinet Gastronomie din cadrul Liceului Tehnologic nr.1 – Valea lui Mihai”, precum şi aprobarea dării în folosință gratuită către A.D.I. Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor a imobilului – Liceul Tehnologic nr. 1 Valea lui Mihai pdf
060 2019-07-31 H O T Ă R Â R E privind validarea mandatului de consilier local al d-lui KOVÁCS ATTILA pdf
059 2019-07-31 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 26 iunie 2019 pdf
058 2019-07-31 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din data de 31 iulie 2019 pdf
068 2019-08-28 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pdf
067 2019-08-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi în vederea realizării obiectivului de investiţii „Construire arhivă şi birou de contabilitate oraş Valea lui Mihai” pdf
066 2019-08-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizați în vederea realizării obiectivului de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii de apa si apa uzata în localitatea Valea lui Mihai - Realizare rețele canalizare menajera pe următoarele străzi: Kalvin Janos, Kolcsey Ferenc, Avram Iancu, Vorosmarti Mihaly, Ady Endre, Republicii, Gheorghe Doja, Târgului, Izvorului, Breslelor, Fabricii, Szent-Gyorgyi Albert, Băncii, Arpad, George Coșbuc din Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor”, urmare a modificărilor tehnice şi a cotei C.A.M. la 2,25 % şi aprobarea cheltuielilor ce revin U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai, din bugetul local pdf
065 2019-08-28 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2019 pdf
064 2019-08-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 31 iulie 2019 pdf
063 2019-08-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din data de 28 august 2019 pdf
072 2019-09-25 H O T Ă R Â R E privind rezilierea, respectiv, prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. pdf
071 2019-09-25 H O T Ă R Â R E privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei ale unităţilor şcolare din Oraşul Valea lui Mihai, pentru anul de învăţământ 2019-2020 pdf
070 2019-09-25 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 28 august 2019 pdf
069 2019-09-25 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din data de 25 septembrie 2019 pdf
084 2019-10-30 H O T Ă R Â R E privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă socială şi repartizarea unor locuinţe sociale pdf
083 2019-10-30 H O T Ă R Â R E privind prelungirea, respectiv, rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. pdf
082 2019-10-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatul de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai și al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor – Valea lui Mihai pdf
081 2019-10-30 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2019 pdf
080 2019-10-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate actualizată pentru realizarea investiţiei: „Canalizare apă menajeră pe străzile: Kossuth Lajos, Erkel Ferenc, Deak Ferenc, Arany Janos, Nicolae Bălcescu, Petofi Sandor, Dr. Cozac Ludovic, Iosif Vulcan, Lucernei, Jozsef Attila, Kodaly Zoltan, Horea, Orban Balazs, 1 Decembrie, Bartok Bela, Bocskai Istvan, Charles Darwin, Crişan, Korosi Csoma Sandor, Zrinyi Miklos, Mihai Eminescu, Octavian Goga, Stejarului, Lalelelor, Konrad Roentgen, I.L. Caragiale, Salcâmului, Danko Pista, Ştrandului, II. Rakoczi Ferenc din Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor” pdf
079 2019-10-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Construire spălătorie auto cu autoservire, beneficiar S.C. IMOBILIEN VARGA S.R.L. pdf
078 2019-10-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Construire hale de producţie şi depozitare regim P+1, beneficiar S.C. FINPROJECT ROMÂNIA S.R.L. pdf
077 2019-10-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Construire complex comercial P+E parţial, amenajări exterioare şi amplasare firme luminoase, demolare casă de locuit, beneficiar S.C. GOURMET CATERING & RETAIL S.R.L. pdf
076 2019-10-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Construire staţie de bază pentru servicii de comunicaţii electronice – antene telefonie mobilă 3G în intravilanul loc. Valea lui Mihai, jud.Bihor, beneficiar S.C. RCS & RDS S.A. pdf
075 2019-10-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai pdf
074 2019-10-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 25 septembrie 2019 pdf
073 2019-10-30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din data de 30 octombrie 2019 pdf
093 2019-11-28 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pdf
092 2019-11-28 H O T Ă R Â R E privind instituirea facilității fiscale de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a UAT Orașul Valea lui Mihai și aprobarea Procedurii de acordare a facilității fiscale pdf
091 2019-11-28 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unui contract de închiriere locuinţă socială pdf
090 2019-11-28 H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere locuinţă tip A.N.L. pdf
089 2019-11-28 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2019 pdf
088 2019-11-28 H O T Ă R Â R E privind contractarea unui împrumut în valoare totală de 10.900.000,00 lei pdf
087 2019-11-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea predării din administrarea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, în administrarea temporară a Consiliului Local al Comunei Tarcea a unui sector din Drumul Comunal nr. 272, identificat prin nr. cadastral 52999, pe perioada modernizării/reabilitării acestuia pdf
086 2019-11-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 30 octombrie 2019 pdf
085 2019-11-28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din data de 28 noiembrie 2019 pdf
101 2019-12-23 H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2020 o locuinţă socială pdf
100 2019-12-23 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatul de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai și al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor – Valea lui Mihai pdf
099 2019-12-23 H O T Ă R Â R E privind aprobarea structurii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Oraşul Valea lui Mihai, pentru anul şcolar 2020-2021 pdf
098 2019-12-23 H O T Ă R Â R E privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care urmează a se recolta în anul 2020 din fondul forestier proprietate publică a Oraşului Valea lui Mihai, a modului de valorificare a masei lemnoase, precum şi a preţurilor de vânzare a acesteia pdf
097 2019-12-23 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Oraşului Valea lui Mihai pentru activități nonprofit de interes local pdf
096 ANEXA 2019-12-23 Anexa la Hotărâre nr. 96 din 23.12.2019 - part. 1 pdf
096 ANEXA 2019-12-23 Anexa la Hotărâre nr. 96 din 23.12.2019 - part. 2 pdf
096 2019-12-23 H O T Ă R Â R E privind stabilirea modalităţii de gestiune a transportului public local de călători în Oraşul Valea lui Mihai, Judeţul Bihor pdf
095 2019-12-23 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, din data de 28 noiembrie2019 pdf
094 2019-12-23 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai din data de 23 decembrie 2019 pdf
 
 
Fogyasztóvédelmi problémákat kérjük jelezzék a következő címen:
http://www.protectia-consumatorilor.ro
Minden jog fenntartva ©
Érmihályfalva város önkormányzata
Hosted by: