A Gáspárdy család városunkban

2015. Április 14.

A Gáspárdyak néhány generáción át éltek településünkön. A családtól nemrég kapott szép fényképeket és értékes adatokat teszi közkinccsé Kovács Rozália helytörténész.

Gáspárdyné Vida Teréz és lánya Ida

Gáspárdyné Vida Teréz és lánya Ida

Eredetileg Nyitra vármegyei család, címeres nemeslevelük ott lett kihirdetve, melyet I. Lipót király 1659 október 14-én adott Gáspárdy Lukács neje Halassy Erzsébet, leánya Katalin, fivérei György és Mihály javára a pozsonyi várban. A család Nyitra vármegye hatósága előtt 1784-ben productios perrel igazolta a nemességét Heves és Külső Szolnok vármegyében Szatmár és Nyitra vármegyék bizonyságlevelei alapján. Az említett testimonalisokban Rudolf és István nevű testvérei is fel vannak tüntetve. (Dr. Gáspárdy László adatai)

A családfa röviden: Gáspárdy János 1738-1834

Kép Mária,

/

János-Lajos 1775-1803 egri sótiszt.

Pribék Mária

/

Rudolf 1810 -1857

(József nádor gazdatisztje, Szentgyörgyábrányban halt meg )

banyáczi Nagy Róza 1816-1903.

 

 

 

    
Gáspárdy Gyula 1845-1905 postamester

                  Vida Teréz  1845 – 1904 /apja Vida József református oktató/

 

 

 

Családi kép :Gáspárdy Gyula, Vida Teréz, gyermekeik Gyula sz.1872 és Gézssz.1875 +

 

 

 
A Gáspárdy házaspár, lányuk Ida sz.1882 és fiuk Lajos sz.1885.

 

 

                                                                                                      

 

   9 gyermekük született, öten felnőttek.

1. Gyula sz.1872

    Kőporossy Margit                                                               

             /                                    /

Gyula József sz.1900              Géza Kálmán

 

 

Ifj.Gáspárdy Gyula és neje Kőporossy Margit Fiumében készült képe.

 

2. Rezső

  Fóris Júlia

3. József sz.1880

4. Ida  1882-1964

  Berényi Miklós 1884-1939                                           

   5.Lajos 1885-1911 banktisztviselő.

 

 

 A család a házuk udvarán készült képeken (hol lakhattak, nem tudjuk) mindkét kép a 20.század elején készült.

A legfelső nagy képen Gáspárdyné Vida Teréz, az édesanya és Ida lánya, az alábbin Ida és Lajos a banktisztviselő, ül édesanyjuk Vida Teréz.

 

 További cikkek

Vonulás a Morgó felé, a zászlót Krizsán Károly viszi

Hőseink az I. világháborúban - Vitéz Krizsán Károly

2015. Április 17.

Krizsán Károly érmihályfalvi ácsmester Wolhyniából (ma Ukrajna területén) hazamentette az első világháborús menetzászlót. A történetet Fiók Imre adatközlő nyomán Kovács Rozália helytörténész teszi közzé.

A család sírhelye az érmihályfalvi temetőben (fotó: Rencz Csaba)

Egy nevezetes tanító család tagjai:Pálfy Miklós, Pálfy Irén és Pálfy Gizella

2015. Május 10.

A Pálfy tanító család, ha a szolgálati éveiket összeadjuk, több mint 100 éven keresztül nevelte, tanította írni, olvasni városunkban a gyermekeket, a mi szüleinket, nagyszüleinket. Emléküket Kovács Rozália helytörténész idézi fel.

Az 1725-ben az úrasztalra adományozott ónkanna

Emlékezzünk a szabadságharcra / 2.rész - Gencsy Pál alezredes

2015. Március 15.

A forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulója alkalmából Kovács Rozália helytörténész nemrég a helyi asszonyok szerepvállalásáról írt. Alább Gencsy Pálra emlékezik, akit Kossuth Lajos 1849. május 7-én alezredessé léptetett elő.

Sebesült szabadságharcost ápoló asszony

Emlékezzünk a szabadságharcra / 1. rész - Érmihályfalvi asszonyok szerepvállalása

2015. Március 8.

Március 15.-re készülve, nőnapon, Kovács Rozália helytörténész stílszerűen az érmihályfalvi nőknek, asszonyoknak az 1848-1849-es szabadságban, illetve az annak leverése utáni időkben vállalt szerepéről, áldozatvállalásáról írt áttekintést a fellelhető dokumentumok alapján.

 
 
Fogyasztóvédelmi problémákat kérjük jelezzék a következő címen:
http://www.protectia-consumatorilor.ro
Minden jog fenntartva ©
Érmihályfalva város önkormányzata
2012 - 2015
Hosted by: