Egy nevezetes tanító család tagjai:Pálfy Miklós, Pálfy Irén és Pálfy Gizella

2015. Május 10.

A Pálfy tanító család, ha a szolgálati éveiket összeadjuk, több mint 100 éven keresztül nevelte, tanította írni, olvasni városunkban a gyermekeket, a mi szüleinket, nagyszüleinket. Emléküket Kovács Rozália helytörténész idézi fel.

A család sírhelye az érmihályfalvi temetőben (fotó: Rencz Csaba)

A család sírhelye az érmihályfalvi temetőben (fotó: Rencz Csaba)

Pálfy Miklós református tanító 38 esztendőn keresztül, Pálfy Irén tanítónő 28 éven át, Pálfy Gizella tanítónő pedig szintén 38 éven át tanított Érmihályfalván.


Pálfy (Pálfi) Miklós (1850-1922) Bárándon született, szülei Pálfí János és Tokai Karolina (képünkön jobbról keresztelési anyakönyvi kivonata).

.

Életéről abból az Értesítőből tudunk (képünk balról, melyet nyugdíjazásakor (amikor 59 éves), 1909-ben adtak ki.

Felesége Szabó Erzsébet, Szalárdon esküdtek 1868-ban, 11 gyermekük született.


Gyermekei közül Pálfy Irén (1888-1952) és Pálfy Gizella (Ágnes Gizella, (1890-1980) lettek tanítók.

„Gizi tanító néni él a köztudatban leginkább, ő volt a legelkötelezettebb, a leglelkesebb, a leghozzáértőbb, a legtekintélyesebb”- olvassuk Balázsné Kiss Csilla lelkipásztor írásából, 2008. májusából, amikor az érmihályfalvi református nőszövetség névadója lett Pálfy Gizella tanítónő (jobbra).

Debrecenben tanult, előbb Göncön, aztán Érkeserűben, majd az 1910-es évektől Érmihályfalván tanított nyugdíjba meneteléig.

Kézimunkázni, háztartást vezetni is tanította a gyermekeket, ő maga is horgolt, csipkét vert, abroszokat, függönyöket készített.

A gyermekeket hitre, a nemzet szeretetére, tisztes keresztyén életvitelre, tisztaságra, jóságra tanította.

„Vadócba rózsát oltott, növelte s gyermeki szívekben az Isten, a nép, az egymás iránti szeretetet.”

Bal oldali képünkön: idősebb korában nevelt lányával

1980. februárjában halt meg Kolozsváron, temetőnkben szülei mellett nyugszik, alábbi képünön gyászjelentése látható.

 Sírhelyük az érmihályfalvi temetőben van, felirata: ABFRA

Pálfy Miklós

ref. tanító

1850-1922

Pálfy Miklósné

sz. Szabó Erzsébet

1851-1911

Pálfy Sándor

181-1886

Pálfy Miklós

1884-1886

Pálfy Katalin

1880-1946

Pálfy Irén tanítónő

1888-1952

Pálfy Gizella tanítónő

1890-1980.

 

 További cikkek

Illusztráció: Betyárok egy csárdában (kép: hungaricumshop.com)

Történetek Dobos Gábor betyárról - I. rész

2015. Május 24.

Országosan ismert volt a XIX. században Dobos Gábor, az Érmellék híres betyárja, kit sárréti betyárnak is neveznek. A róla szóló történeteket, nótákat Kovács Rozália helytörténész gyűjtötte egybe - e gyűjtemény első része olvasható az alábbiakban.

Illusztráció - Úrlaky János: Menekülő betyárok

Történetek Dobos Gábor betyárról - II. rész

2015. Május 31.

A XIX. században országosan ismert betyárról, Dobos Gáborról gyűjtött történetek, nóták második részét adja közre alább Kovács Rozália helytörténész.

Vonulás a Morgó felé, a zászlót Krizsán Károly viszi

Hőseink az I. világháborúban - Vitéz Krizsán Károly

2015. Április 17.

Krizsán Károly érmihályfalvi ácsmester Wolhyniából (ma Ukrajna területén) hazamentette az első világháborús menetzászlót. A történetet Fiók Imre adatközlő nyomán Kovács Rozália helytörténész teszi közzé.

Gáspárdyné Vida Teréz és lánya Ida

A Gáspárdy család városunkban

2015. Április 14.

A Gáspárdyak néhány generáción át éltek településünkön. A családtól nemrég kapott szép fényképeket és értékes adatokat teszi közkinccsé Kovács Rozália helytörténész.

 
 
Fogyasztóvédelmi problémákat kérjük jelezzék a következő címen:
http://www.protectia-consumatorilor.ro
Minden jog fenntartva ©
Érmihályfalva város önkormányzata
2012 - 2015
Hosted by: