"Elévülhetetlen szolgálatokat tett községe közérdekének”

2012. Augusztus 31.

"Fráter Gáspár doktor 50 évig volt orvos településünkön.(...) Vaskerítéssel körülvett kriptája ma omladozik. Az út mentén van, hatalmas szemétkupac van a sír oldalához hordva, évek óta nincs gondozva. Minden jóérzésű mihályfalvi lakos figyelmét szeretném felhívni, hogy születésének 160.-ik évfordulója tiszteletére tegyük rendbe a kriptát és környékét." Kovács Rozália helytörténész írása olvasható az alábbiakban.

Dr.Fráter Gáspár síremléke

Dr.Fráter Gáspár síremléke

                                                                                                                Dr. Fráter Gáspár orvos

                                                                                                                         1852-1928

    Az érmihályfalvi temetőben nyugszik Dr.Fráter Gáspár „kör- és pályaorvos”, az ország egyik legjelentősebb családjának, az ippi, érkeserűi, bélmezei és rogozi Fráter családnak egyik tagja.

    1852 okt. 15-én, 160 éve született Érselinden. Szülei Fráter Bertalan és Géczy Klotild. Középiskoláit Kassán, az orvosi egyetemet Budapesten végezte. 1875-ben avatták orvos-doktorrá. 1876-ban körorvosnak választották  Érmihályfalván, haláláig itt dolgozott.

   1886-ban nősült, elvette a 19 éves érkenézi Szlávy Gizellát /1867-1897 /aki Szlávy Ferenc és Kuthy Berta leánya volt. Házasságukból négy gyermek született: Jenő 1887, Margit 1889, Gizella 1892 és János 1893.

    Fráter Gáspár felesége alig 30 évesen meghalt.Egy évre rá újra nősült elvette a megözvegyült Papp Zsigmondnét Lovass Zsuzsannát, akinek szintén volt egy fia Papp Sándor. /sz.1889/

    „Ritka puritán jellem volt, aki mintt a község tanácsának tagja és mint az érmihályfalvi Takarékpénztár tanácsának tagja, elévülhetetlen szolgálatokat tett községe közérdekének.” – írja róla az Öregdiákok emlékkönyve.

    Fráter Gáspár doktor 50 évig volt orvos településünkön. Orvosi működése fellendítette a környék közegészségét. A háború alatt kórházi orvos volt és ebben a minőségében is „nagyon sokat tett szenvedő embertársaiért. Számtalan esetben ingyen gyógyított és jótékonyságával is  igyekezett szolgálatára lenni  a község és a környék lakóinak. Emléke évekkel halála után is élénken él mindenkiben, aki őt ismerte! Orvosi működésével, nemes jellemével csak emelte  a Fráter név nimbuszát”. –írják róla 1933-ban, öt évvel halála után.   

   Kriptája a református temetőben található. Vaskerítéssel körülvett nagy kripta, ma omladozik. Az út mentén van, hatalmas szemétkupac van a sír oldalához hordva, évek óta nincs gondozva.

   Minden jóérzésű mihályfalvi lakos figyelmét szeretném felhívni, hogy születésének 160.-ik évfordulója tiszteletére tegyük rendbe a kriptát és környékét, gondoljuk el, hogy 50 éven át gyógyította  negyszüleinket és dédszüleinket.

    Tartozunk ennyivel emlékének!

Kovács Rozália

(Fotók: Rencz Csaba)

   

    Forrásanyag: -Bihar megye kultúrtörténete és öregdiákjainak emlékkönyve (633.oldal)

                          -Nagy családok, fényes idők (60. és 73. oldal)

 

                                                                                   További cikkek

Bernáth László (1721 - 1795), Zemplén megye volt főjegyzője

Új dokumentumok a Bernáth családról - Kovács Rozália helytörténész írása

2012. Szeptember 29.

Nemrég új dokumentumok és képek kerültek elő a Bernáthfalvi Bernáth család érmihályfalvi ágáról. Alább közöljük Kovács Rozália helytörténész "A szabadságra törekvő és a kastélyépítő Bernáthok" című írását.

Bernáthfalvi Bernáth Lajos, született 1852-ben

A Bernáthfalvi Bernátokról mégegyszer - Kovács Rozália helytörténész írása

2012. Október 16.

Szeptember végén adtuk hírül, hogy újabb dokumentumok kerültek elő a Bernáthfalvi Bernáth család érmihályfalvi ágáról. Most ismét újdonságokkal szolgál Kovács Rozália helytörténész, kinek tanulmánya olvasható az alábbiakban.

Kovács Rozália, mögötte Lovass Zoltán, illetve a két kísérő

Elődei nyomában járt Érmihályfalván egy Lovass-leszármazott

2012. Augusztus 25.

Nemrégiben a Lovass család egy tagja látogatott Érmihályfalvára, ahol Kovács Rozália helytörténész kalauzolta az egykori híres Lovass család síremlékei között.

Kovács Rozália és ifj.Bernáth László a határmenti találkozón

A helytörténeti munka elismerése

2012. Július 21.

Kovács Rozália helytörténész tanulmánya bekerült a bernáthfalvi Bernáth család történetéről írt, a család leszármazottai által Pécsen kiadott kötetbe.

 
 
Fogyasztóvédelmi problémákat kérjük jelezzék a következő címen:
http://www.protectia-consumatorilor.ro
Minden jog fenntartva ©
Érmihályfalva város önkormányzata
2012 - 2015
Hosted by: