Előkerült fotók 3. - Bernáth Ilona, a Bernáth Vince lánya

2016. Július 16.

A bernáthfalvi Bernáth család érmihályfalvi ágának egyik jelentős tagja Bernáth Vince, a felnőtt kort megért gyermekek legkisebbike. Családjáról nemrég fotókat talált Kovács Rozália helytörténész a debreceni Déri Múzeumban.

A gálospetri Bernáth-Fráter kúria 1890 körül, illetve napjainkban

A gálospetri Bernáth-Fráter kúria 1890 körül, illetve napjainkban

„Bernáth Vincze (1814-1875) kapta az érköbölkúti és gálospetri birtokot. Közügyekben nem vett részt és megtartotta utódai részére vagyonát. Neje a hazafias és bátor lelkű ábrahámi Falussy Jeanette volt, ki Bernáth Gedeon megmentésért sokat fáradt. Bernáth Vinczének egyetlen gyermeke Ilona, férjezett, ippi és érkeserűi Fráter Vinczéné. Bernáth Vincze meghalt Gálospetriben 1875-ben.” - írja Dr. Barabásy István: A bernáthfalvi Bernáth család biharmegyei ága című ismertetőjében. /1/

„A gálospetrii ref. egyház jelenti, hogy Fráter Vince gálospetrii földbirtokos, főgondnok és neje született Bernáth Ilona úrnő a második iskola céljára egy 971 négyszögöl beltelket adományoztak a gálospetrii református egyháznak azzal a kijelentett óhajjal, hogy a második iskola e telken építessék fel s a köztemetőben levő családi sírboltjukat, ha netalán a szükség úgy kívánná, az egyház ismerje kötelezettségének az örök hagyók iránti tiszteletből anyagi erejéhez képest fenntartani…a közgyűlés …az örök hagyóknak fent kifejezett óhajukat magára nézve kötelezőnek ismerte el…”/2/

A Bernáth és Fráter család minden gálospetri tagja ebben a kriptában nyugszik:

Bernáth Vince egyetlen gyermeke Bernáth Ilona született 1846.01.25-én Gálospetriben, meghalt 1941. szeptember 28-án Gálospetriben.

1860.06.30–án esküdött Gálospetriben Fráter Vincével (1836-1917), aki Bihar vármegyében a gálospetri, kohányi és szunyogdi birtokain gazdálkodott.

Fráter Vince és Bernáth Ilona gyermekei:

  • Fráter Imre (1861-1939)

  • Fráter Ilona (1864-1877)

  • Fráter István )1871-1930).

Alább képek a családról:

- Fráter Vince és neje 1865-ben

- Fráter (szül. Bernáth) Vincéné 1868-ban

- Fráter Ilona két gyermeke 1868-ban

1. Genealógiai füzetek, Kolozsvár 1912.

2. Az érmelléki református egyházmegye 1916. szeptember hó 27. napján

Közgyűlési Jegyzőkönyv, 41.oldal

    - Fráter család leszármazási sorrendje 1940, 13.oldal

    - Técsői Móricz Béla: Az ippi és érkeserüi Fráter család kritikai története 1968, 229.oldal, Bernáth Vincéről.További cikkek

A sírkő ma a kőtárban van

Ürögi Sándor kántortanító

2016. Július 29.

Ürögi Sándor kántortanítót városunk neves kántorai között tartják számon a feljegyzések. Alakját Kovács Rozália helytörténész idézi fel.

A Bernáth kúria Hosszúpályiban 1890 körül, illetve manapság

Bernáthfalvi Bernáth Lajos

2016. Augusztus 19.

Bernáth Lajos ugyan Érmihályfalván született, de élete, családja Hosszúpályihoz kötötte, ami szintén a Bernáthok birtoka volt. Kovács Rozália helytörténésztől tudunk meg többet az érmihályfalvi Bernáth család egyik jelentős tagjáról.

Vida József tanító és felesége, Jánky Terézia

Előkerült fotók 2. - Vida József református oktató

2016. Július 2.

Korábban már jelent meg Kovács Rozália helytörténész tollából visszaemlékezés Vida József néhai tanítóra. A debreceni Déri Múzeumból nemrég fotók is előkerültek, így újból feleleveníti az oktató alakját.

Bernáth Gyula feleségével, Némethy Irmával és kisfiával, Gedeonnal 1871-ben

Előkerült fotók 1. - Bernáthfalvi Bernáth Gyula és családja

2016. Június 25.

Nemrégiben került elő a debreceni Déri Múzeumból bernáthfalvi Bernáth Gyula eddig nem ismert néhány családi fotója. Kovács Rozália helytörténész mutatja meg nekünk ezeket.

 
 
Fogyasztóvédelmi problémákat kérjük jelezzék a következő címen:
http://www.protectia-consumatorilor.ro
Minden jog fenntartva ©
Érmihályfalva város önkormányzata
Hosted by: