Emlékek, adatok Bilkai György kovácsmesterről

2015. Június 28.

Az 1900-as évek egyik jelentős kovácsmestere volt településünkön Bilkai György, kinek emlékét Balázs József Attila (egykori szomszédja) segítségével és a ránk maradt kevés adat alapján eleveníti fel Kovács Rozália helytörténész.

Korabeli kovácsműhely (illusztráció)

Korabeli kovácsműhely (illusztráció)

„A kovács fejszét készít és munkálkodik a szénnel és alakítja azt
pöröllyel és munkálja azt erős karjával.”( Ézsaiás 44: 12)
 
Bilkai György (csatolt képünkön a gyerek Balázs József Attilával) 1887. július 16-án született a nem messzire levő Penészleken, tudjuk meg a római katolikus egyház anyakönyvéből .
 
A kovács mesterséget korán kitanulta, és azt becsülettel folytatta is valószínű az államosításig, vagy talán még pár évet.
A Falvak dolgozó népe című újság egy 1965-ben megjelent számában cikket írt róla Sike Lajos „65 év az üllő mellett” címmel (az újságcikk sajnos nincs meg).
 
Műhelye a semjéni úton (ma Kazinczy Ferenc utca) a Gostat felé, a katolikus templomon túl volt, ahol fordul az út.
A műhellyel szembeni füves részen megállhattak a vásárba igyekezők, megpihenhettek, míg a kovács elvégezte a kisebb-nagyobb vasmunkát, javításokat a szekereken s talán meg is beszélték addig a világ dolgait.
A bal oldali régi képeslapon, mely egy utcakép, az utca végén kivehető a műhely bejárata is.
 
Szorgalmas, dolgos ember volt egész életében, a régi műhellyel szemben levő kis raktárfélében mindent összegyűjtött, rendszerezve, tárolva mind azt a drótot, szeget, vasdarabot, amit úgy gondolt, hogy még fel tudna használni mesterségében.
Idős korában is a pipa mellett sokszor elmélázott, szavajárása volt: „majd, ha megint műhelyt nyitok”.
A régi iratok között fennmaradt egy Jegyzék 1919. július 17-i keltezéssel, saját keze írásával, melyet a volt úrbéres közönségnek állítottak ki, és 20 filléres bélyeggel van hitelesítve, szövege: „Jegyzék 2 darab kútostor bevasalva új vassal az az összeg 14 K/orona/, fel vettem Bilkai György kovácsmester Érmihályfalva 1919 Július 17-én.”
 
Első felesége, Vass Lídia, akinek halála után újra nősült. Második feleségével, Bilkai Mária, született Várgányik Máriával (1889-1972) csendes, békés öregkoruk volt, felesége 83 évet élt, Érmihályfalván halt meg 1972. november 4-én, pár hónappal férje halála után. (Képünkön állva a fiatal Várgányik Mária édesanyjával.)
Úgy emlékeznek az idős kovácsmesterre, hogy ha megszólalt a harang, megállt, levette kalapját, röviden imádkozott.
Az utcára is úgy ment ki, hogy előtte levett kalappal imádkozott.
85 éves korában halt meg 1972. július 14-én.
 
Lebetonozott, fehér márványtáblás sírkövük a római katolikus temetőben található.
 
 


További cikkek

Weith László egyik festménye: Falusi táj dombokkal (olaj)

Emlékezés Weith László festő-grafikusra

2015. Szeptember 8.

Érmihályfalván született, majd Nagybányán telepedett le és ott élt haláláig Weith László festő, grafikus. A nagybányai festőiskola névsorában szereplő művészre Kovács Rozália helytörténész emlékezik.

Illusztráció: '48-as honvédtábor (forrás- Gracza György: Az 1848-49-iki Magyar Szabadságharcz Története I.)

Hadijelentés 167 évvel ezelőttről

2015. Október 8.

Gencsy Pál 1848. október 11-én írt hadijelentést Bihar vármegye honvédelmi választmányához. Ezt tárja elénk Kovács Rozália helytörténész, a '48-as szabadságharc leverésének 166. évfordulóján.

Illusztráció - Munkácsy Mihály: Búsuló betyár

Történetek Dobos Gáborról - III. rész

2015. Június 20.

A XIX. században országosan ismert betyár, Dobos Gáborról gyűjtött történetek, nóták harmadik - befejező - részét adja közre Kovács Rozália helytörténész. Ebből azt is megtudjuk, hogy börtönből való szabadulása után miért nem folytatta "mesterségét" a betyár.

Illusztráció - Úrlaky János: Menekülő betyárok

Történetek Dobos Gábor betyárról - II. rész

2015. Május 31.

A XIX. században országosan ismert betyárról, Dobos Gáborról gyűjtött történetek, nóták második részét adja közre alább Kovács Rozália helytörténész.

 
 
Fogyasztóvédelmi problémákat kérjük jelezzék a következő címen:
http://www.protectia-consumatorilor.ro
Minden jog fenntartva ©
Érmihályfalva város önkormányzata
2012 - 2015
Hosted by: