Hadijelentés 167 évvel ezelőttről

2015. Október 8.

Gencsy Pál 1848. október 11-én írt hadijelentést Bihar vármegye honvédelmi választmányához. Ezt tárja elénk Kovács Rozália helytörténész, a '48-as szabadságharc leverésének 166. évfordulóján.

Illusztráció: '48-as honvédtábor (forrás- Gracza György: Az 1848-49-iki Magyar Szabadságharcz Története I.)

Illusztráció: '48-as honvédtábor (forrás- Gracza György: Az 1848-49-iki Magyar Szabadságharcz Története I.)

Érmihályfalvi és gencsi Gencsy Pálról és  '48-as tevékenységéről 2015. március 15-én írtunk  honlapunkon.
Most - a minap tartott október 6-i megemlékezéshez kapcsolódva - mutatjuk be azt a jelentést, amit levél formájában 1848. október 11-én írt  Bihar  vármegye honvédelmi választmányához  Gencsy Pál (1801-1851 ), aki ekkor még  Bihar megye lovassági parancsnoka.
Ez a fennmaradt jelentés a bihari lovas nemzetőrség október 2.-11. között „terjedő működéséről” számol be, a katonákról, a hősiességükről, akik az 1848-as szabadságharcban vettek részt.
        Az 1848. októberi jelentést mint lovassági parancsnok írja alá, de 1849. május 7-én  alezredessé léptették elő.
A jelentés szerint: 1848. október 2-án Temesvárra érkezett seregével a század, a várban állomásoztak, majd két nap múlva Bárkányba mentek, onnan tovább október 6-án Szentkatalin helységbe érkeztek. „Alig szállottunk le lovainkról, midőn  Vetter alezredes úr küldötte azon rendeletet hozta, hogy a két órányira fekvő Szárcsa helységet a rácok megtámadták”, és az ellenség, mintegy 1500-an a helységben van. „Az ellenség észrevevén jövetelünket kitakarodtak”. A század az ellenséget űzőbe vette,  a Temes vizén levő hidat felszedték, de „menvén utána az egész század szerencsésen által tört a vízen” . A századot kétfelé osztották, százados Krizsár úr jobbról, Gencsy Pál pedig Pércsy Antal úrral balról támadott. Neusina helységen keresztül  üldözték az ellenséget, akik mintegy 6000-en voltak, s futottak”.
         „Éji egy órakor segítségül három ágyú, ugyanannyi szekér lőszerrel, egy osztály gyalog sorkatona és egy fél század Hannover-huszár Becskerekről szabad rendelkezésem és parancsnokságom alá azon utasítással küldetett, hogy ezen tájékot az ellenségtől minél előbb tisztává  tegyem.” „Rögtön haditanácsot tartottam, s másnap virradóra Bot végvidéki helységet előbb hamuvá tenni, s a mellette levő rác tábort megtámadni komolyan megrendeltem.”
          „Egy pár óra múlva  zászlóaljammal és az ágyúteleppel Becskerekre (mentem), nem késtem egy les és egy kipuhatoló őrcsapatot az ellenség tábora felé kiküldeni”.
 Szárcsára ment tovább a század, majd október 8-án újra Becskerekre, "hol nagy pompával s tisztelettel Kiss Ernő ezredes és Vetter alezredes úrnak kíséretével fogadtattam”.
         „Ezután is minden történendőkről a tisztelt megyét tudósítani   kötelességemnek tartom. Kelt Becskereken, 1848. október 11-én. Gencsy Pál s.k. Bihar megye lovassági parancsnoka ”  –  fejeződik be jelentés.
                                        Kovács Rozália helytörténész
    (Forrás: Hegyesi Márton: Bihar vármegye 1848-49-ben, 209.oldal)


További cikkek

Anekdota a Móka patakról

2015. Október 30.

Hogyan lett az első világháborút követő határmódosítások idején a Mókából hajózható folyó? Kovács Rozália helytörténész idézi fel az anekdotát.

A Tótfalun található kiskápolna különböző állapotaiban

A kiskápolna és a Szlávy család - I. rész

2015. November 15.

A Szlávy család 1818-ban építtetett kápolnát az érmihályfalvi római katolikusok számára, melyet legutóbb 2011-ben renováltak, s melyet a hívek manapság is használnak. Kovács Rozália helytörténész írásának első része.

Weith László egyik festménye: Falusi táj dombokkal (olaj)

Emlékezés Weith László festő-grafikusra

2015. Szeptember 8.

Érmihályfalván született, majd Nagybányán telepedett le és ott élt haláláig Weith László festő, grafikus. A nagybányai festőiskola névsorában szereplő művészre Kovács Rozália helytörténész emlékezik.

Korabeli kovácsműhely (illusztráció)

Emlékek, adatok Bilkai György kovácsmesterről

2015. Június 28.

Az 1900-as évek egyik jelentős kovácsmestere volt településünkön Bilkai György, kinek emlékét Balázs József Attila (egykori szomszédja) segítségével és a ránk maradt kevés adat alapján eleveníti fel Kovács Rozália helytörténész.

 
 
Fogyasztóvédelmi problémákat kérjük jelezzék a következő címen:
http://www.protectia-consumatorilor.ro
Minden jog fenntartva ©
Érmihályfalva város önkormányzata
2012 - 2015
Hosted by: