Id. Torda Dániel géplakatos mester

2014. Június 2.

Az I. világháborúban hősiesen harcolt 39-es gyalogezred érmihályfalvi katonáinak egyike volt id. Torda Dániel gyalogos. Az egykori ipartestület elismert tagjára Kovács Rozália helytörténész emlékezik.

Szemben a ma is álló gépszín (fotók: Toroczkai Károly)

Szemben a ma is álló gépszín (fotók: Toroczkai Károly)

Id. Torda Dániel városunkban született 1893. októberében, szülei Torda Lajos és Vargha Ágnes voltak. A debreceni 39. gyalogezredhez 1914. augusztus 25-én vonult be, még ez év decemberében a szerb harctérre ment. A fronton három évet töltött, harcolt a szerb, orosz és olasz frontokon. Az olasz harctéren a Krn melletti csatában, Doberdón, Isonzónál és a Karszt- fennsíkon harcolt, 1917 áprilisában megsebesült. Az ellenség előtt tanúsított bátor és hősies magatartásáért a bronz vitézségi éremmel, Károly csapatkereszttel és a sebesülési éremmel tüntették ki. Mint rokkant szerelt le 1918 végén.

Érmihályfalva közügyeiben, és az iparos ügyek vezetésében tevékenyen vett részt. Tagja volt a község képviselő-testületének, az ipartestületnek pedig választmányi tagja. Mint tűzharcos, tagja a Tűzharcos Szövetségnek. (Hajdú és Bihar vármegye Albuma, 134.old. ) Felesége Barna Ilona, esküdtek 1923-ban, gyermekeik: Barnabás, Katalin és Dániel.

Mint géplakatos mester az ipartestületnek igen elismert tagja volt. „Torda Dániel műhelyében kiválóan képzett esztergályosok és lakatosok dolgoztak, minőségi munkájuknak messze eljutott a híre.” – írja róla az Érmihályfalva kismonográfiája 1998-ban (21. old.)

Az óriási gépszín, üresen , de igen jó állapotban ma is áll.További cikkek

"Az Úrasztalára ajándékozott sima fehér sűrű patyolat s arany csipkébe szegett nagy kendő"

A brémai főiskolát is látogató lelkipásztorok, kik településünkön szolgáltak az 1800-as években

2014. Június 15.

A 17. és 18. században a peregrinátusra külföldre menő diák nem csak egy főiskolát, akadémiát, egyetemet látogatott meg, s iratkozott be, hanem kettőt vagy hármat is. A brémai Főiskolát megjárt 74 magyar diák közül kettőt találtunk, akiknek sorsa, lelkészi tevékenysége településünkhöz is kapcsolódik. Kovács Rozália helytörténész írása.

Sághy Lajos és családja

Hazánkért, ezért a földért – Két „Családi Emléklap” rövid ismertetése

2014. Június 29.

Száz éve, 1914. június 28-án dördültek el Szarajevóban azok a pisztolylövések, melyek nyomán kirobbant az első világháború. Az évforduló kapcsán Kovács Rozália helytörténész két olyan érmihályfalvit mutat be, kik a 39. gyalogezredben szolgáltak „a nagy háborúban”, miközben városunk megbecsült lakosai voltak.

A levelezőlapon Nagy Zoltáné mellett ott van mások mellett Tóth Árpád és Szabó Lőrinc aláírása is

Százharminc éve született Nagy (Grósz) Zoltán költő

2014. Május 14.

Éppen 130 éve, 1884. május 15-én született városunkban Nagy (Grósz) Zoltán költő, a Nyugat első nemzedékének egyik jelentős tagja. Kovács Rozália helytörténész emlékező sorai.

A Magyar Tűzharcos Szövetség Igazoló-jegye

Adonyi Somogyi József honvéd, gyalogos

2014. Május 11.

Száz éve tört ki az első világháború. Kovács Rozália városunk egy, a harcokban többszörösen is kitüntetett katonájára emlékezik.

 
 
Fogyasztóvédelmi problémákat kérjük jelezzék a következő címen:
http://www.protectia-consumatorilor.ro
Minden jog fenntartva ©
Érmihályfalva város önkormányzata
2012 - 2015
Hosted by: