Jakab Mihály, a 48-as hős katona

2016. Május 27.

Száznyolc évvel ezelőtt, 1908. május 28-én halt meg Érmihályfalva 1874-94 közötti vezető jegyzője, Jakab Mihály, kinek életét Kovács Rozália helytörténész eleveníti fel.

A Móri ütközet, melyben Jakab Mihály is részt vett (fotó: sosantikvarium.hu)

A Móri ütközet, melyben Jakab Mihály is részt vett (fotó: sosantikvarium.hu)

         A Jakab családról mindenki hallott már, akit érdekel a város múltja, a régmúlt és a közelmúlt, hisz a család több tagja is vezető szerepet töltött be a  település életében.  Ennek a Jakab családnak volt egyik tagja Jakab Mihály, aki 1874-94 között vezető jegyzője volt Érmihályfalvának. Amikor nyugalomba vonult, fiát, Rezsőt választották egyhangúlag az apa örökébe. /1/

Jakab Mihály életének fontosabb adatait, részvételét a 48-as szabadságharcban az 1908.06.06-án kiadott Közérdek lapból tudjuk, amikor nekrológ jelent meg 1908. május 28-i haláláról. /2/

Többek között ezt írják: „1854-ben Álmosdon lett jegyző, 1872-ben Érmihályfalvára választották meg, hol 1894-ben ment nyugalomba, de azért még héttel ezelőleg is az irodában dolgozott. Derült kedély, ernyedetlen munkásság volt a boldogult tulajdona, s általános tisztelet és  részvét kíséri örök nyughelyére.”/3/

A szabadságharcban betöltött szerepéről ezeket írja a Közérdek:

Jakab Mihály egyike volt „Kossuth apánk katonái”-nak, akik egyetlen hívó szavára  otthagyták az iskola padjait s rohantak a veszélyben levő édes haza, a drága szabadság megvédésére.

A nagy idők egyik vitéze volt ő, aki az iskolapadból csapott fel honvédnek. Részt vett a moóri csatában az ágyútelep megrohanásánál, amikor az osztrák  vadász zászlóalj rájuk sortüzelt, és a szakaszából 9 ember hullott le a lóról. Jakab Mihály szintén golyót kapott alsó lábszárába a turai lovas rohamban, az orosz lovasság ellen intézett első összeütközésnél. Másik sebesülése, amikor a vállán kapott kardvágást attól az orosz tiszttől, akit aztán le is vágott.

Egészen a világosi fegyverletételig a Miklós huszárok itt levő divisiójával részt vett minden hadműveletben. A szabadságharc egyik ismert alakja, Vasváry Pál, kivel egy faluból,  Nyírvasváryból valók voltak, őt hívta meg az általa megszervezett Rákóczi szabadcsapat kiképzésére. Ezt az állását az akkor rábízott fegyverszállítások miatt már nem foglalhatta el.

A világosi események után 14 huszárral Törökországba akart menekülni, de Csucsa mellett az orosz lovasság nagy erővel  körülvette a csapatot, s lefegyverezte őket. Büntetésből besorozták  az 5-ik gyalogezredbe, ez az  ezred benne volt abban a hadtestben, melyet Késvig-Holstein  ellen indítottak és Innsbrucktól Hamburgig gyalog marsolt.

Az emigráció ügynökei rávették, hogy szökjön Amerikába, de egy  hamburgi ügynök meggyőzte, hogy az olyan ember, aki csak diák és huszár volt, Amerikában alig boldogul, így maradt az ezrednél, míg aztán 4 év után szabadságolták.  /4/

                                   Kovács Rozália

         Jegyzetek:

  1. Bihar megye öregdiákjainak emlékkönyve, 538.oldal
  2. Közérdek folyóirat 1908  június. 21.szám.
  3. Közérdek 1908 június 21.szám
  4. Közérdek 1908. június, 21.szám.


További cikkek

Bernáth Gyula feleségével, Némethy Irmával és kisfiával, Gedeonnal 1871-ben

Előkerült fotók 1. - Bernáthfalvi Bernáth Gyula és családja

2016. Június 25.

Nemrégiben került elő a debreceni Déri Múzeumból bernáthfalvi Bernáth Gyula eddig nem ismert néhány családi fotója. Kovács Rozália helytörténész mutatja meg nekünk ezeket.

Vida József tanító és felesége, Jánky Terézia

Előkerült fotók 2. - Vida József református oktató

2016. Július 2.

Korábban már jelent meg Kovács Rozália helytörténész tollából visszaemlékezés Vida József néhai tanítóra. A debreceni Déri Múzeumból nemrég fotók is előkerültek, így újból feleleveníti az oktató alakját.

A Bernáth / Bujanovics kastély korabeli állapotában

Régi történetek nyomában

2016. Május 14.

Kovács Rozália a Bernáth és a Bujanovics családhoz kötődő történeteket oszt meg velünk régi feljegyzésekre és néhai adatközlőkre hivatkozva.

A temetőbeli két sírkő

Vajda Gyula és Baróthy József emlékére

2016. Május 3.

Május 8-án emlékeznek meg Európa-szerte arról, hogy véget ért a második világháború. Ez alkalomból Kovács Rozália helytörténész a háború poklában odamaradt két fiatal érmihályfalvi katona emlékét eleveníti fel, akik életüket adták hazájukért.

 
 
Fogyasztóvédelmi problémákat kérjük jelezzék a következő címen:
http://www.protectia-consumatorilor.ro
Minden jog fenntartva ©
Érmihályfalva város önkormányzata
Hosted by: