Ki volt báró vitézvári Simonyi József óbester?

2019. November 1.

A helyi emlékhelyeket felleltározó sorozatában Kovács Rozália helytörténész ezúttal Simonyi József óbesterről (ezredesről) emlékezik meg, kinek 2004-ben avattak emléktáblát.

 

A római katolikus templom jobb oldali falán helyezték el 2004. augusztusában Simonyi óbester emléktábláját. Az emléktábla anyaga márvány, melyen a felirat felett bronz emlékplakett van.

Felirata:

  Emléktábla

E településen toborozta huszárjait

báró vitézvári Simonyi óbester

a „legvitézebb huszár” a napóleoni háborúk hőse.

Állította: Debreceni „Pro patria” Alapítvány

Érmihályfalva polgárai

      2004 

Az emléktáblát  Tempfli József  római katolikus  megyés püspök és Emődy Dániel, a debreceni Pro patria Alapítvány elnöke leplezte le az Erdélyi Magyar Vitézi Rend tagjainak zászlós díszőrsége mellett. 

Ki volt báró vitézvári Simonyi József óbester, akit „a legvitézebb huszárként" emleget a történelem, és a róla fennmaradt anekdoták?

Vitézvári báró Simonyi József Simon József néven született 1771-ben  Nagykállón, meghalt 1832-ben Aradon. Szülei Simon Pál (1737-1790) és Hetesényi Zsuzsanna. Testvérei János (1768-1853) és Zsuzsánna (1782-1862). 1822-ben nősült, felesége Theresia Leiner von Negelsfürst (1803-1868). Gyermekeik: Lajos, Katalin, István, Terézia és Károly. Katonai pályafutása alig 16 évesen kezdődött, amikor beállt huszárnak. Apja kiváltotta és büntetésből elszegődtette mészáros inasnak Kecskemétre, de 1786 végén újra felcsapott huszárnak. Az utolsó osztrák- orosz-török háború kitörésekor néhány hónapos kiképzés után a hadszíntérre vezényelték, és 1780-ban vicekáplárként fejezte be első hadjáratát. Rövid békeidő után jöttek újra a hadjáratok, s szinte 25 évet töltött a harctéren. 1793-ban strázsamester, és huszárjaival szétugrasztott egy hatvanfős francia őrjáratot, párviadalban levágva a parancsnokukat. 1796-ban Észak–Itáliában visszavonulás közben szakaszával megszerezte az ellenség  30 ágyúját. Hőstette után az alhadnagyi, majd 1797-ben hadnagyi rangot kapott.

1799-től a Rajna vidéken harcolt, megmentette félszázad ulánussal az ezred ágyúit és lőporos szekereit a fogságba eséstől. A vakmerő fiatal hadnagy 1802-ben  Katonai Mária Terézia rendet kapott. Ez évtől főhadnagy. 1804-ben magkapta az osztrák bárói címet, és a vitézvári előnevet a bárói címhez. 1805-ben nevét Simonról Simonyira változtatta. 1808–ban őrnaggyá (fő strázsamesterré) léptették elő. Háborúban és béke időben egyaránt a kegyetlenségig menően  szigorú volt, ezzel magára haragította a bécsi udvart is. A kulmi csata után 1813-ban alezredessé léptették elő. A lipcsei csatában egy golyó a szíve felett levő tárcában akadt meg. Ezután kapta meg vitézségéért a viceóbesteri, majd óbesteri  (ezredes) címet. 1814-ben Lyonnál ezredével éjszaka átúsztatta a megáradt jeges Rhone folyót és rajtaütéssel megakadályozta, hogy az ellenség rendezni tudja sorait.

Fennmaradt, hogy katonai szolgálataiért összesen 72 kitüntetést kapott. 

1823-ban vizsgálatot indított ellene a katonai fellebbviteli bíróság, és 1830-ban  kétévi vérfogságra ítélték, megfosztva rangjától és minden kitüntetésétől. Büntetését 1831-től az aradi várban töltötte. 62 évesen fogolyként halt meg. Vadászi birtokán temették el, majd fia a Kerepesi temetőben újratemettette.

Báró barbácsi és vitézvári Simonyi József (1771-1832) legendás hírű huszártiszt volt, akit kortársai „a legvitézebb huszár” kitüntető címmel illettek, élete nagy részét a  harctereken töltötte. A néphagyományban is mint a legvitézebb huszár él, anekdoták, katonatörténetek, emléktáblák (szerte Biharban is), tartják fenn emlékét.

            Kovács Rozália                                                                                                     

Felhasznált irodalom:

- Merényi-Metzger Gábor: Simonyi óbester családja, Debrecen 2002

- Simonyi óbester/wikipédia.További cikkek

V. The Game: első hely Szalontáról

2019. November 4.

A Fusion hip-hop tánccsoport első helyet szerzett Szalontán. Somogyi Orsolya csoportvezető beszámolója.

Esős időben gólszüret

2019. November 4.

Öt rúgott góllal is csak minimális arányú győzelmet arattunk.

A renoválása vége felé tartó érmihályfalvi Városháza

Kormányrendelet adókamatok elengedéséről

2019. November 1.

Egy kormányrendelet bizonyos feltételekkel lehetővé teszi az elmaradt adók utáni kamat és büntetőkamat elengedését.

Ritka betegségben szenvedő kisfiúnak van szüksége segítségre

2019. November 1.

Az Érkörtvélyesen élő család második gyereke egészségesnek tűnően született, ám kiderült: gerinc eredetű izomsorvadás támadja szervezetét.

 
 
Fogyasztóvédelmi problémákat kérjük jelezzék a következő címen:
http://www.protectia-consumatorilor.ro
Minden jog fenntartva ©
Érmihályfalva város önkormányzata
2012 - 2015
Hosted by: