Régi történetek nyomában

2016. Május 14.

Kovács Rozália a Bernáth és a Bujanovics családhoz kötődő történeteket oszt meg velünk régi feljegyzésekre és néhai adatközlőkre hivatkozva.

A Bernáth / Bujanovics kastély korabeli állapotában

A Bernáth / Bujanovics kastély korabeli állapotában

 Az idő lassan elmossa az emlékeket, a történeteket, a neveket, rangokat, eltöröl mindent kegyetlenül.

Mi meg azért vagyunk, hogy emlékezzünk. Emlékeztessük magunkat, másokat, gyermekeinket, utódainkat a múlt valós, vagy csak annak vélt történeteire, hogy azok is tudják majd, mi volt hajdanán, akik még meg sem születtek.

A történet szereplői a két Bujanovics testvér, Rudolf és Ágoston, illetve a Bernáth család tagjai.

„A Bujanovics család élettörténeti adatait kutatva gyönyörű Jókai regény bontakozik ki előttünk…a Bujanovics család történetét a Kőszívű ember fia,i Baradlay Ödön és Jenő alakjában mintázta meg, akik a 48-49-es szabadságharc idején, csapataik élén karddal álltak egymással szemben” - olvassuk az Öregdiákok emlékkönyvében. /1/

Rudolf honvédőrnagyként Guyon Richard ezredes oldalán rohamozta meg a Branyiszkói hágót 1849. február 5-én, Scnlick osztrák tábornok oldalán harcoló öccse, Ágoston ellen. A szabadságharc leverése után Rudolfra bujdosás és börtön várt, míg Ágostonra fényes katonai karrier, mint altábornagy és Ferenc József császár bizalmasa - írja Nagyálmos Ildikó az Erdélyi Naplóban. /2/

„A 48-as szabadságharc két történelmi alakja, Rudolf és Ágoston, nőtlen volt. A mihályfalvi gróf Haller féle uradalmat anyai ágon ők ketten örökölték, így került a család a XVIII. század elején Bihar vármegyébe.” /3/

A történethez itt kapcsolódik a Bernáth család.

„A Bernáth család biharmegyei ágának megalapítója Bernáth László 1768-ban született fia Gedeon (képünkön), meghalt 1829-ben, aki Érmihályfalvára költözött, ahol birtoka volt. Nejével együtt építették Érmihályfalván azt a szép manzárd tetős úri lakot, a mely ma a Bujanovics családé” - olvassuk az 1912-ben kiadott Genealógiai füzetekben. /4/

A szabadságharc leverése után, Bernáth Gedeon a fogságból kiszabadulva Érmihályfalvára vonult vissza s itt gazdálkodott „a Bujanovics család zálog-visszaváltási perrel érmihályfalvi birtokának tekintélyes részét s abban gyönyörű belsőségét és lakházát elnyerte, Bernáth József, a testvére pedig csődbe jutott.” /5/

„Bujanovics Rudolf 1876. augusztus 15-én halt meg tragikusan. Érmihályfalvai kastélyuk parkjában sétálva, házőrző kutyája egy este megveszett, ráugrott és 52 sebet ejtett rajta, amelyekbe pár nap alatt belehalt.” /6/

A régi öregek emlékeznek mindkét családra, s az emlékező adatközlők így mesélték történeteiket:

„Az 1850-es évektől a családé /Bujanovics/ lett a Bernáth kastély. A forradalom leverése után, az egyik Bujanovics, aki hűséges volt a császárhoz, szemet vetett a mihályfalvi kastélyra, s kiűzték onnan a Bernáthokat. A „veszett kutya marja meg!” -átok megfogant, idős korában a kedvenc, megveszett kutyája marcangolta szét.” /7/

„A Bernáth és Bujanovics család között vita volt bizonyos területekért s akkor Bernáth megátkozta, hogy „a kutyád marjon meg”. A megveszett kutya okozta halálát, megfogant az átok.” /8/

„Egy alkalommal Székelyhídra ment a bíróságra az egyik Bernáth, mert peres ügye volt a Bujanovicsokkal. A kocsival utazó Bujanovics nem vette fel a gyalogosan menő Bernáthot, aki már a Tóth-tagnál járt, pedig tőlük pereltek el házat, mindent, a kocsi is az övék volt régen. Az öreg Bernáth megátkozta, hogy a Bujanovics saját kutyája vesszen meg és marja meg gazdáját. Az átok megfogant." /9/

Az első világháború után fogságban volt adatközlőnk az egyik Bernáth családtaggal, aki megátkozta a Bujanovicsokat, hogy elvették a vagyonukat, kastélyt, mindent. Az átok meg is fogant, az egyik Bujanovicsot megveszett kutyája marcangolta halálra. /10/

A Bujanovics család sírboltja a római katolikus temetőben van (alábbi képeinken), a Bernáth család tagjait a református templom alatti kriptába temették.

                          Kovács Rozália

Jegyzetek:

1, Bihar megye öregdiákjainak emlékkönyve 567.oldal

2. Erdélyi Napló 2001.02..06. Nagyálmos Ildikó: Emlékezzünk, míg van kire!

3. Bihar megye öregdiákjainak emlékkönyve 567.oldal

4. Genealógiai füzetek 1912, A bernáthfaávi Bernáth család 24.oldal

5. Genealógiai füzetek 51.oldal

6. Bihar megye öregdiákjainak emlékkönyve 567.oldal

7. 8. 9. 10. adatközlők városunkból.További cikkek

A Móri ütközet, melyben Jakab Mihály is részt vett (fotó: sosantikvarium.hu)

Jakab Mihály, a 48-as hős katona

2016. Május 27.

Száznyolc évvel ezelőtt, 1908. május 28-én halt meg Érmihályfalva 1874-94 közötti vezető jegyzője, Jakab Mihály, kinek életét Kovács Rozália helytörténész eleveníti fel.

Bernáth Gyula feleségével, Némethy Irmával és kisfiával, Gedeonnal 1871-ben

Előkerült fotók 1. - Bernáthfalvi Bernáth Gyula és családja

2016. Június 25.

Nemrégiben került elő a debreceni Déri Múzeumból bernáthfalvi Bernáth Gyula eddig nem ismert néhány családi fotója. Kovács Rozália helytörténész mutatja meg nekünk ezeket.

A temetőbeli két sírkő

Vajda Gyula és Baróthy József emlékére

2016. Május 3.

Május 8-án emlékeznek meg Európa-szerte arról, hogy véget ért a második világháború. Ez alkalomból Kovács Rozália helytörténész a háború poklában odamaradt két fiatal érmihályfalvi katona emlékét eleveníti fel, akik életüket adták hazájukért.

Pillanatképek az emléktábla avatójáról

Zelk Zoltán emlékére

2016. Április 26.

Tíz éve, 2006. áprilisában avatták fel a Zelk Zoltán emléktábláját. Kovács Rozália helytörténész eleveníti fel az eseményt.

 
 
Fogyasztóvédelmi problémákat kérjük jelezzék a következő címen:
http://www.protectia-consumatorilor.ro
Minden jog fenntartva ©
Érmihályfalva város önkormányzata
Hosted by: