Szathmáry Sándor református lelkipásztor

2016. December 30.

Az érmihályfalvi református egyháznak közel 20 esztendeig, 1894-től 1913-ig volt lelkipásztora Szathmáry Sándor (1855-1915). Alakját Kovács Rozália helytörténész idézi fel.

A családi fotó Érmihályfalván készült 1898 körül

A családi fotó Érmihályfalván készült 1898 körül

Szathmáry Sándor 1855-ben született Mezőtúron, ahol az elemi iskoláit és középiskolai tanulmányait végezte. A gimnázium elvégzése után 1874-tól 1879-ig Debrecenben, a Református Kollégium Teológiai Akadémiáján tanult.

Ezt követően Bécsbe ment tanulmányútra. Hazatérése után 1880-1881 között Debrecenben, a nagytemplomi gyülekezetben volt segédlelkész. Innen hívta meg Margitta község gyülekezete rendes lelkészül. 1882-ben nősült meg,  felesége Hegedüs Sára, gyermekei: Gábor, Erzsébet, Sándor, Jolán és Margit, ők mind Margittán születtek, ahol 13 esztendeig szolgálta a gyülekezetet.

            1894-ben Szathmáry Sándort áthelyezték Érmihályfalvára. Lelkészsége idején építették újjá a református templomot, a tornyot magasították, és az egyházi épületeken kisebb-nagyobb renoválást végeztek. Ebben az időben az érmelléki egyházmegye tanácsbírója is volt.

 A település közéletében is szerepet vállalt, 1911-től városi tanácstag, és az Egyesült Érmihályfalvi Takarékpénztár és Hitelbank Rt. igazgatótanácsának is  tagja.

            1913-ban egészsége hirtelen megromlott és nyugdíjazását kérte. „A megüresedett lelkészi állást Végh József esperessel, meghívás útján óhajtja betölteni az egyházközség.” – írja a Nagykároly és Érmellék lap 1914-ben.

            1915. október 1-én hunyt el Debrecenben, sírja a  debreceni köztemetőben van (alább a halotti anyakönyvi bejegyzés).

            Emlékezzünk reá kegyelettel!További cikkek

Sárközy Ferencné , Sárközy Johanna (1825-1900)

2017. Január 25.

A debreceni Déri Múzeumban találtunk olyan fényképeket, melyek városunk régi lakosait ábrázolják. A megtalált képek közül kettő Sárközy Ferencné, született Sárközy Johannát ábrázolja. Ki volt Sárközy Johanna? Kovács Rozália helytörténész adja meg a választ.

Látkép a római katolikus templom tornyából

Régi tűzesetek a korabeli sajtóban

2017. Február 17.

A huszadik század eleji, régi lapokat olvasgatva sok érdekességet találunk városunk eseményeiről, emberekről, dolgaikról. Így akadt Kovács Rozália helytörténész a Nagykároly és vidéke lapban néhány tűzeset hírére.

Fekete Károly portréja* és síremléke a római katolikus temetőben

Fekete Károly festőről, kicsit másképp

2016. November 30.

Fekete Károly (1898. – 1981. december 5.) érmihályfalvi festőművészre emlékezünk, aki 35 évvel ezelőtt halt meg.

Tíz éve avattak emléktáblát Veronika testvérnek

2016. Október 28.

Pár napja emlékeztünk az '56-os forradalomra, annak 60. évfordulóján. Az Érmihályfalvi Csoport perében elítélt Földesi Ilona emléktábláját 10 éve avatták fel, ennek apropóján idézi fel "Veronika testvér" alakját Kovács Rozália helytörténész.

 
 
Fogyasztóvédelmi problémákat kérjük jelezzék a következő címen:
http://www.protectia-consumatorilor.ro
Minden jog fenntartva ©
Érmihályfalva város önkormányzata
Hosted by: