Ürögi Sándor kántortanító

2016. Július 29.

Ürögi Sándor kántortanítót városunk neves kántorai között tartják számon a feljegyzések. Alakját Kovács Rozália helytörténész idézi fel.

A sírkő ma a kőtárban van

A sírkő ma a kőtárban van

Ürögi Sándor 1855-ben született, 1888-ban - 33 évesen - kezdte meg  áldásos munkáját városunkban, s több mint 30 évig itt tevékenykedett. Itt is temették el a református temetőbe.

 Róla írták: Az érmihályfalvai református egyház az  egyházmegyei közgyűlésen, 1888 áprilisában,  kéri a kántortanító „bekebelezését”: „Az érmihályfalvi egyház Ürögi Sándor kántor, okleveles tanító bekebelezését s az érmihályfalvi egyházban állandó kántor-tanítóval megerősítését kéri.” 1888 április 6.sz. felterjesztés. /1/ és /5/

 „Az 1700-as     évektől  kezdődően  a kántortanítók névsorában olyan neveket találunk, mint: Ürögi Sándor /1887/ híres kántor", írta Orosz Otília Valéria, Sass Kálmán a mihályfalvi rektorok névsora alapján. /4/

  A család sírkövét a református temetőben félredobva találtuk meg, valakinek éppen az a sírhely kellett,  innen került be a sírkő a templomkertben lévő kőtárba.

       Halotti anyakönyvi bejegyzése:

1922 ápr. 19.

Ürögi Sándor nyugdíjas tanító

67 éves, agyszélhűdés,

temette Végh József esperes

 

       Sírkövének felirata:

ABFRA                                                                 

Itt nyugszik                                         

Ürögi Sándor                                     

1855-1922                                             

és neje

Bellovits Ágnes

1857-1942

leányuk

Ürögi Annuska

1892-1914

Béke poraikra

„Minden gondotokat őreá

vessétek, mert neki gondja

van reátok.”I. Pét. 1. 5. r. 7. v.  

         A visszaemlékezők elmondása alapján jegyezte le Szuhányi Katalin a következőket: „A gyászháztól a temetőbeli végső nyughelyig tartott az utolsó útja a megboldogultnak. A gyászmenet zsoltárok és dicséretek éneklésével vonult végig a századfordulón a falun. Ürögi Sándor nagyon jó, erős hangú kántor volt. Ha nekieresztette a hangját még a szomszédos Penészleken is hallották a temetési éneket. Amikor a Mátrai féle gyógyszertárhoz ért a gyászmenet, mindig akkorra időzítette  református énekeskönyvünk 325.énekének utolsó versszakát. Nagy erővel zendített rá, Mátrai gyógyszerész barátját heccelve: „Nincs orvosság halál ellen/ patikában vagy más helyen /széles mezőn, drága kertben/ oly fű nincsen, mely a haláltól megmentsen”. /2/

 

      Felhasznált irodalom:

1. Orosz Otília Valéria: Műemlék orgonák az Érmelléki Református Egyházmegyében  Nagyvárad 2008,  122 - 124.oldal

2. Hol sírjaink domborulnak, Partiumi temetők Szuhányi Katalin írása: A város fölött az emlékezés magaslatán, 160.oldal

3. Emlékül, hogy emlékezz! Érmihályfalva monográfiája  Érmihályfalva 2016, 236.oldal

4. Sass Kálmán: Elvész a nép – Iskoláink története 1942

5. Királyhágómelléki Levéltár, Egyházmegyei közgyűlések jegyzőkönyvei 1888. IV. 17.További cikkek

A Bernáth kúria Hosszúpályiban 1890 körül, illetve manapság

Bernáthfalvi Bernáth Lajos

2016. Augusztus 19.

Bernáth Lajos ugyan Érmihályfalván született, de élete, családja Hosszúpályihoz kötötte, ami szintén a Bernáthok birtoka volt. Kovács Rozália helytörténésztől tudunk meg többet az érmihályfalvi Bernáth család egyik jelentős tagjáról.

Mondák egy régi harangról

2016. Október 7.

Kovács Rozália helytörténész a BÉKE napokban tartott érmihályfalvi összejövetelén olvasta fel alább olvasható, az 525 éves harangról szóló írását.

A gálospetri Bernáth-Fráter kúria 1890 körül, illetve napjainkban

Előkerült fotók 3. - Bernáth Ilona, a Bernáth Vince lánya

2016. Július 16.

A bernáthfalvi Bernáth család érmihályfalvi ágának egyik jelentős tagja Bernáth Vince, a felnőtt kort megért gyermekek legkisebbike. Családjáról nemrég fotókat talált Kovács Rozália helytörténész a debreceni Déri Múzeumban.

Vida József tanító és felesége, Jánky Terézia

Előkerült fotók 2. - Vida József református oktató

2016. Július 2.

Korábban már jelent meg Kovács Rozália helytörténész tollából visszaemlékezés Vida József néhai tanítóra. A debreceni Déri Múzeumból nemrég fotók is előkerültek, így újból feleleveníti az oktató alakját.

 
 
Fogyasztóvédelmi problémákat kérjük jelezzék a következő címen:
http://www.protectia-consumatorilor.ro
Minden jog fenntartva ©
Érmihályfalva város önkormányzata
Hosted by: