Új dokumentumok a Bernáth családról - Kovács Rozália helytörténész írása

2012. Szeptember 29.

Nemrég új dokumentumok és képek kerültek elő a Bernáthfalvi Bernáth család érmihályfalvi ágáról. Alább közöljük Kovács Rozália helytörténész "A szabadságra törekvő és a kastélyépítő Bernáthok" című írását.

Bernáth László (1721 - 1795), Zemplén megye volt főjegyzője

Bernáth László (1721 - 1795), Zemplén megye volt főjegyzője

                               A szabadságra törekvő és a kastélyépítő Bernáthok

 Nemrég új dokumentumok és képek kerültek elő a Bernáthfalvi Bernáth család érmihályfalvi ágáról.

Íme Bernáth László (1721-1795) arcképe (főképünk), aki Zemplén megye főjegyzője volt. 1795-ben egy társasággal egy ebéden Kosciusko egészségére koccintottak, ezért hűtlenségi pert indítottak ellene és állásától megfosztották.

A szabadságtörekvésekkel való rokonszenvét fia Bernáth Gedeon (balról - 1768-1828), a bihari ág megalapítója tovább viszi. Ő költözött Érmihályfalvára és 1790-ben, miután megnősült kezdte építeni városunkban „azt a szép manzardtetős úri lakot, amely ma a Bujanovics családé (újra) és ők ültették annak parkját, mely Bihar megyében egyike a legszebbeknek.” (lásd: Genealógiai füzetek 1912)

A Martinovics társaságnak tagjaként összejöveteleiket gyakran az ő udvarházában tartották, az ő inasa volt a Martinovicsék árulója, de mivel gazdáját nem árulta be, az nem szerepelt a hűtlenségi perben.

Bernáth Gedeon felesége tolcsvai és nezettei Boronkay Mária (jobbról - 1771-1814) kivel birtokot örökölt Érköbölkúton, de a Bernáth családnak birtokai voltak Bihar megyében mintegy 12000 hold föld, és Debrecenben is voltak házaik.

Bernáth Gedeonnak és Boronkai Máriának összesen 13 gyermeke született, de csak öten érték meg a felnőtt kort. Lajos Hosszúpályiban volt birtokos, Teréz Vajára ment férjhez, József és Gedeon, itt voltak birtokosok. Vince Gálospetribe nősült.

        Kovács Rozália

          helytörténészTovábbi cikkek

Bernáthfalvi Bernáth Lajos, született 1852-ben

A Bernáthfalvi Bernátokról mégegyszer - Kovács Rozália helytörténész írása

2012. Október 16.

Szeptember végén adtuk hírül, hogy újabb dokumentumok kerültek elő a Bernáthfalvi Bernáth család érmihályfalvi ágáról. Most ismét újdonságokkal szolgál Kovács Rozália helytörténész, kinek tanulmánya olvasható az alábbiakban.

A pillanatnyi állapot...

Készülve halottak napjára...

2012. Október 24.

November 1-re készülve a hozzátartozók takarítják a sírokat. Sajnos, nem mindenki tiszteli a temetőben mások emlékét.

Dr.Fráter Gáspár síremléke

"Elévülhetetlen szolgálatokat tett községe közérdekének”

2012. Augusztus 31.

"Fráter Gáspár doktor 50 évig volt orvos településünkön.(...) Vaskerítéssel körülvett kriptája ma omladozik. Az út mentén van, hatalmas szemétkupac van a sír oldalához hordva, évek óta nincs gondozva. Minden jóérzésű mihályfalvi lakos figyelmét szeretném felhívni, hogy születésének 160.-ik évfordulója tiszteletére tegyük rendbe a kriptát és környékét." Kovács Rozália helytörténész írása olvasható az alábbiakban.

Kovács Rozália, mögötte Lovass Zoltán, illetve a két kísérő

Elődei nyomában járt Érmihályfalván egy Lovass-leszármazott

2012. Augusztus 25.

Nemrégiben a Lovass család egy tagja látogatott Érmihályfalvára, ahol Kovács Rozália helytörténész kalauzolta az egykori híres Lovass család síremlékei között.

 
 
Fogyasztóvédelmi problémákat kérjük jelezzék a következő címen:
http://www.protectia-consumatorilor.ro
Minden jog fenntartva ©
Érmihályfalva város önkormányzata
Hosted by: