Vajda Gyula és Baróthy József emlékére

2016. Május 3.

Május 8-án emlékeznek meg Európa-szerte arról, hogy véget ért a második világháború. Ez alkalomból Kovács Rozália helytörténész a háború poklában odamaradt két fiatal érmihályfalvi katona emlékét eleveníti fel, akik életüket adták hazájukért.

A temetőbeli két sírkő

A temetőbeli két sírkő

 „Ott álmodik…” Ez a véset van két fiatal érmihályfalvi katonának a sírkövén, melyet emlékükre állított családjuk. Mindketten a II. világháborúban estek el, idegen földön és ott temették el őket.

         A két sírkő a református temetőben található. Az adatokat, haláluk körülményeit a katonasírok nyilvántartási lapjairól tudjuk, az odamaradt katonák haláláról és temetéséről közölt adatokból.

         A nyilvántartási lap (lásd alább) szerint: VAJDA GYULA honvéd, 6. gk. k. tű. oszt. Lakik Érmihályfalva Kopasz utca 34. szám. Apja neve: Vajda Zsigmond, anyja neve Kovács Ilona.

 1919 szeptember 17-én született. Elesett 1944. augusztus 26-án Uhorinownál, a keleti hadszíntéren. A halál oka: gránit szilánktól has sérülés. Eltemettetett Pasiecna-n, "bajtársai örök nyugalomba helyezték”.

„Ott álmodik hazánk boldogabb és szebb jövőjéről.”

A másik odamaradt  katonahős BARÓTHY JÓZSEF őrvezető, aki a 25. gyalog ezrednél szolgált. Lakik: Nagytótfalu 16.szám. Apja Baróthy Sándor, anyja Somogyi Krisztina. Született 1917 január 26-án.

A magyarországi hadszíntéren esett el, Tordánál 1944 október 4-én, tüzérségi telitalálat következtében.

A család a református temetőben állított sírkövet az ő és az édesapja Baróthy Sándor emlékére, aki szintén 1944-ben hunyt el.

Beszélik, hogy az apa, Baróthy Sándor (1882-1944) „meghalt valahol a Tiszánál”.  Az oroszok által zabrált holmit kellett vigye szekerével. A vonuló oroszok hajtották a többi szekeressel, rabbal együtt, egyre messzebb településünktől, úttalan utakon. Mikor már nem bírt tovább menni, az oroszok belelőtték a folyóba.

„Ott álmodik szép hazája felől”.

         Nyugodjanak békében!  

     További cikkek

A Bernáth / Bujanovics kastély korabeli állapotában

Régi történetek nyomában

2016. Május 14.

Kovács Rozália a Bernáth és a Bujanovics családhoz kötődő történeteket oszt meg velünk régi feljegyzésekre és néhai adatközlőkre hivatkozva.

A Móri ütközet, melyben Jakab Mihály is részt vett (fotó: sosantikvarium.hu)

Jakab Mihály, a 48-as hős katona

2016. Május 27.

Száznyolc évvel ezelőtt, 1908. május 28-én halt meg Érmihályfalva 1874-94 közötti vezető jegyzője, Jakab Mihály, kinek életét Kovács Rozália helytörténész eleveníti fel.

Pillanatképek az emléktábla avatójáról

Zelk Zoltán emlékére

2016. Április 26.

Tíz éve, 2006. áprilisában avatták fel a Zelk Zoltán emléktábláját. Kovács Rozália helytörténész eleveníti fel az eseményt.

A Piski-i csata 1849. február 9-én (Theodore Breidwieser festménye)

Második hadijelentés a szabadságharc idejéből

2016. Március 15.

Tavaly októberben adtuk közre Gencsy Pál őrnagy egy '48-as hadijelentését. Alább egy újabb olvasható a hadi helyzet állásáról 1848-1849 telén. Kovács Rozália helytörténész gyűjtése.

 
 
Fogyasztóvédelmi problémákat kérjük jelezzék a következő címen:
http://www.protectia-consumatorilor.ro
Minden jog fenntartva ©
Érmihályfalva város önkormányzata
Hosted by: