115 éve született Dr.Grósz Sándor orvos

115 éve született Dr.Grósz Sándor orvos
2013. July 14.
„Az érmelléki városka társadalmának egyik legtekintélyesebb és legelismertebb tagja” – írja a 115 éve született dr.Grósz Sándor orvosról a Bihar megye öregdiákjai című könyv. Kovács Rozália helytörténész visszaemlékezése.
Dr.Grósz Sándor orvos családjával
Dr.Grósz Sándor orvos családjával

Az 1934-es Érmihályfalvi Évkönyvben hat orvos neve és lakcíme szerepel, közöttük van: Dr.Grósz Sándor orvos, lakik Str.Regina Maria nr.16 (Derék utca a katolikus templomig), saját autója van, és a telefonszáma 10.

„Az érmelléki városka társadalmának egyik legtekintélyesebb és legelismertebb tagja” – írja róla a Bihar megye öregdiákjai című könyv a 634.oldalon.

A hajdúböszörményi Főgimnáziumban érettségizett 1916-ban, nyomban utána bevonult katonának. Az első világháborúban előbb az orosz, később az olasz fronton teljesített arcvonalszolgálatot. Bátorságáért katonai érdemkeresztet, nyílt hadiparancs-dícséretet és Károly csapatkeresztet kapott, hadnagyként szerelt le.

A háború után folytatta egyetemi tanulmányait Kolozsváron, majd a páduai egyetemen szerezte meg orvosi diplomáját 1924-ben. Két évig Párizsban több klinikán is dolgozott, majd 1926-ban tért haza Érmihályfalvára és megnyitotta rendelőjét.

Kormányos Enikő az Érmellék híres szülöttei között említi Érmelléki zsidók című könyvében ( 91.oldal).

Amikor az érmihályfalvi zsidókat deportálták, dr. Grósz családjával – hogy megélhetésüket biztosítsa – Magyarország különböző városaiban dolgozott mint orvos. A család később visszatért városunkba és orvosi praxisát itt folytatta mindenki megelégedésére.

Sírkövének egyik oldalán anyanyelvű szöveg található, másik oldalán magyarul ez áll:

Ezen emlék követ a helybeli zsidóság emeltette Dr.Grósz Sándor emlékére hálájuk jeléül 1948. (Az „emlékére” és a hálájuk” szavak között szemmel láthatóan hosszabb szöveg állhatott, melyet valamikor levéshettek.)

A sírkövet a 196-os számmal jelölte meg a hitközség engedélyével a zsidó temető felleltározását végző bizottság pár éve.

                      Kovács Rozália helytörténész

                                                                       (Sírkőfotók: Rencz Csaba)

Keresés