745 éves “születésnap”

745 éves “születésnap”
2015. August 28.
Az első történelmi dokumentumnak, mely Érmihályfalva (Praedium Michal) létezéséről tudósít a keltezése: 1270. augusztus 20.
/vlm/Image/Show/84/
Légifotó Érmihályfalva központjáról (fotó: Ovi D. Pop)
Lajos Miklós helyi tanár 1997-ben, az Érmihályfalvi Figyelő című újság áprilisi számában ír erről : „Írott dokumentumok városunk történelmének kezdeti időszakából”; címmel. Ebből idézünk: „Az első történelmi dokumentum, amelyik eddigi ismereteink szerint Érmihályfalva létezéséről tudósít, 1270. augusztus 20-án íródott Budán. Ezen a napon Onnus, Turul főnemes özvegye a zárdába való vonulása alkalmából rendelkezik Ambrus iskolamester előtt, aki Pál főnemes leánya birtokainak egy részét, a Róth nevű birtokot a Berettyó mellett, és a Mihal nevűt a Nyírségben Szalacs (Zoloch) falu közelében ( Michal…in Nyr…prope v-m Zoloch) unokájának és annak Ábrahám nevű férjének (ő Panith fia) ajándékozza minden ingósággal együtt, örökös és teljes jogú használatra.”; Bunyitay Vince: A váradi püspökség története, 1884, című munkájában ezt a tényt megerősíti a Codex dipl.V.1.84 alapján, latinul: ”;Nobilis Matrona, Onnus nomine, relicta Comitis Turul, filia videlicet Comitis Pauli filii Ee”;.
Bár településünk a tatárjárás előtt már létezett, de dokumentumokkal bizonyítottan „csak”; 745 éves.
Kovács Rozália helytörténész

Keresés