A fotóklub is a sírtakarítók sorában – Lovass Endre síremléke

A fotóklub is a sírtakarítók sorában – Lovass Endre síremléke
2013. October 27.
A jobb sorsra érdemes síremlékek megtakarítására, rendben tartására indított akcióba az Érmellék 2009 Fotóklub is bekapcsolódott. Lovass Endre sírját vették gondozásba, az elhunytról Kovács Rozália helytörténész közöl tudnivalókat.
/vlm/Image/Show/84/
Lovass Endre megtakarított síremléke (fotó: Kovács Zoltán)

Lovass Endréről és a Lovass családról röviden.

A Lovass család régi nemesi család, Bars vármegyéből származnak. Lovass János és fia, István 1622-ben nyert címeres nemeslevelet II. Ferdinánd királytól.

A 19.század 40-es éveiben telepedtek le Bihar megyében.

Városunkban a család tagjai közül többen is birtokosok voltak. A református temetőben is több sírhelyük van.

LOVASS ENDRE

1872.II.21-én született városunkban, és itt halt meg 1916.X.30-án, 97 éve. Felesége Horváth Erzsébet (1882-1936).

A család Érmihályfalván lakott, az apától, Lovass Károlytól örökölt 500 holdas birtokon gazdálkodtak, mely Penészlek-Érmihályfalva határában volt. Húsz hold telepített szőlőjük is szépen jövedelmezett..

Lovass Endre fiatalon, 44 évesen meghalt. Gyermekei LÁSZLÓ András (1903) és Ilonka (1904-1920). Ők is városunkban születtek. Ilonka csont-tuberkolózusban 16 évesen meghalt. A birtok elvétele után elkerültek Magyarországra, majd Amerikába, Clevelandba, ahol 1968-ban írta meg László a Lovass család történetét, állította össze a családfát.

Keresés