A gyerekek beiratása elemi iskolába

A gyerekek beiratása elemi iskolába
2014. February 28.
A Zelk Zoltán Általános Iskola közleménye a beiratkozások tárgyában.
/vlm/Image/Show/84/

Az Érmihályfalvi Zelk Zoltan Általános Iskola a következő 6 előkészitő osztály elinditását tervezi a 2014-2015 tanévben:

– 1 román tannyelvű előkészitő osztály – Vörösmarty Mihály utca

– 1 magyar tannyelvű step by step-es előkészitő osztály

– 2 magyar tannyelvű előkészitő osztály – Márton Áron és Kálvin János utca

– 1 magyar tannyelvű előkészitő osztály – II. Rákóczi Ferenc utca

– 1 magyar tannyelvű előkészitő osztály – Apáczai Csere János utca

A beiratkozási leirásnak megfelelően a következő gyerekeket lehet beiratni az elemi iskolába, a 2014-2015-ös tanévre:

– mindazon gyerekek akik 2014. augusztus 31-ig betöltik a 6 évet, kötelező módon előkészitő osztályba mennek;

– mindazon gyerekek, akik nem voltak beiratva elemi iskolába a 2013-2014-es tanévben és betöltik a 7 évet, 2014. augusztus 31-ig kérvényezhetik a gyerek beirását az I osztályba;

– mindazon gyerekek, akik 2014. szeptember 1. és december 31. között töltik be a 6 évet, a szülők kérésére beirhatók előkészitő osztályba, ha a pszihoszomatikus fejlettségük megfelelő;

Az előkészitő osztályba beiratkozni a következő szakaszokban lehet:

– 2014. február 18. – március 13. között azon gyerekek pszihoszomatikus fejlettségi szintjének felmérése történik, akik 2014. szeptember 1. és december 31. között töltik be a 6 évet, és a szüleik kérvényezik a gyerek beiratását az elemi iskolába;

– 2014. február 24. és március 14. között a szülők kitöltik a beiratkozási tipuskérvényt és iktatják annál az iskolánál, ahova a gyereket beiratják;

– 2014. február 24. és március 14. között azok a szölők, akik speciális iskolába akarják beiratni a gyermeküket, leteszik és iktatják a beiratkozási tipuskérvényt;

– 2014. március 21. és 22. között kifüggesztik az iskolákban és megjelenik a tanfelügyelőség honlapján a beirt gyerekek listája, továbbá az első beiratkozási szakaszban üresen maradt helyek száma és a be nem irt gyerekek listája;

– 2014. március 25 és április 4 között – mindazon gyerekek szülei, akik gyerekei nem vettek részt az első beiratkozási szakaszban, vagy nem lettek beirva egy iskolába sem, most leteszik és iktatják a beiratkozási tipuskérvényt az előkészitő osztályba abba az oktatási intézménybe amelyiket elsőnek jelöltek be a 3 lehetséges variáns közzül a második szakaszra;

– 2014. április 11. – az előkészitő osztályba beirt gyerekek végleges listája, amit kifüggesztenek az iskolák;

Az 1 osztályba való beiratkozás szakaszai:

– 2014. február 24. – március 14. között leteszik a beiratkozási kérvényt mindazon szülők, akik a lakhelyüknek megfelelő oktatási intézménybe kérik a gyermekük beirását;

– 2014. március 25. és április 4. között leteszik a beiratkozási kérvényt a kiválasztott iskolába mindazon szülők, akik nem a lakhelyüknek megfelelő intézménybe akarják beiratni a gyermeküket;

– 2014. április 11. az I. osztályba beirt gyerekek végleges listája, amit kifüggesztenek az iskolák;

Az Érmihályfalvi Zelk Zoltán Általános Iskolába az első beiratkozási szakaszban az érmihályfalvi gyerekeket lehet beiratni. A második szakaszban kerülnek beiratásra a környező települések gyermekei.

FONTOS

A számitógépes beiratkozási program nem engedi meg, hogy egy gyereket több oktatási intézménybe irassanak be.

A beiratási dosszié a következő okiratokat kell tartalmazza:

– a gyerek születési anyakönyvi kivonatának a fénymásolata;

– a szülők személyi igazolványának a fénymásolata;

– a családi orvos által kiállitott orvosi igazolás, hogy a gyerek alkalmas az iskolára;

– beiratkozási tipuskérvény, amit a kiválasztott iskolában kell kitölteni és iktatni.

Igazgató:

Csengeri Csongor Antal

Keresés