“A harang és orgona több, mint templomi kellék”

“A harang és orgona több, mint templomi kellék”
2013. December 8.
Egy egyházközség életében kiemelkedő esemény a harang és/vagy az orgona megáldása, hiszen egyik sem csak pár évre, vagy évtizedre szól. Az érmihályfalvi római katolikusok - és vendégeik - vasárnap mindkettőnek örülhettek.
/vlm/Image/Show/84/
Böcskei László püspök megáldotta a harangot

Korábban már beszámoltunk róla, hogy az érmihályfalvi római katolikus egyházközség, vezetőtanácsának döntése nyomán, újraöntette templomuk egyik megrepedt harangját, illetve megjavíttatta mintegy másfél évtizede néma orgonáját. Ezek megáldására került sor vasárnap délben, a 11 órakor kezdődött szentmise keretében.

Az ünnepség ünnepi bevonulással kezdődött, a ministránsok mögött, Bogdán István plébános kíséretével ott volt Böcskei László megyés püspök. A hívekkel megteltek a padsorok, és a mögöttük lévő állóhelyek is foglaltak voltak.

Rendkívüli esemény egy egyházközség életében a harang és az orgona megáldása, mondta a megjelenteket köszöntve a püspök, majd szentbeszédében arról szólt advent második vasárnapján, hogy a “várakozás ideje” sajátságos hangulattal teli időszak, amikor mindenki a maga módján próbál jobb lenni, de a cselekedetek hátterében ott kell legyen az áldozatos lelkület, a mások megsegítésének készsége.
A harang, az orgona több mint egyszerű templomi kellék, hangjuk által közelebb kerülünk Istenhez – fogalmazott a püspök, majd prédikációja után előbb a még az oltár előtt volt harangot, majd a karzatra menve az orgonát áldotta meg. Azt követően Bogdán István ismertette a harang és az orgona történetét. Utóbbi 6 regiszteres, 324 sípja van, 1863-ban készítette bizonyos Komornyik Ferdinánd orgonakészítő mester, 1913-ban került Érmihályfalvára, most felújította az újtusnádi (Hargita megye) Bors László orgonaépítő mester. Az első világháború idején a sípokat háborús célokra (ellenszolgáltatással) elvitték, de ugyanígy jártak a nagyobb harangok is. Ezek pótlására 1928-ban öntetett újakat az egyházközség, például azt a 138 kilogrammosat is melyet most Lengyelországban öntettetek újjá. Mikor a harangot meghozták, sokan elmentek megnézni, sokan meg is simogatták köszöntésként, tette hozzá a tisztelendő, aki ezek után köszönte meg a püspöknek a szolgálatot, illetve köszöntötte az ünnepi szentmisén részt vevő református, görög katolikus és ortodox lelkészeket, az őket elkísérő egyháztagjaikat, illetve a városvezetőket.
Az újjászületett harang hangját már megáldásakor meghallhattuk, amikor egy legény megkondította, az orgona pedig (mely mise közben Bokor János kántornak engedelmeskedve kísérte a Jubilate Deo kórust) Kristófi János orgonaművész játéka által mutatta meg, mit tud. Az előadó J.Pachelbel, A.Vivaldi, J.S.Bach és J.Boyvin műveket adott elő. Adja Isten, hogy a híveknek mindig legyen fülük a harang és az orgona szavának meghallására, mondta Böcskei László püspök az ünnepi szentmise zárásaként.

(erdon.ro)

Keresés