“A hazát, mint mi, ti is szeressétek”

“A hazát, mint mi, ti is szeressétek”
2016. October 7.
A hagyományoknak megfelelően a római katolikus templomban emlékeztek az érmihályfalviak október hatodikán este. A program kulturális része a hagyományost ötvözte modernebb elemekkel.
/vlm/Image/Show/84/

Kellemetlenül hideg, esős időben gyűltek a megemlékezők csütörtökön este az érmihályfalvi római katolikus templomba, ahol ökumenikus gyászmisén emlékeztek a hagyománynak megfelelően az aradi vértanúkra. “Azokra emlékezünk ma, akik győzelmet arattak a mindennapi nyomorúság felett, akik példát mutattak abban, hogyan legyünk készen minden pillanatban megtenni a jót”, köszöntötte a megjelenteket Bogdán István plébános, aki későbbi prédikációját a Husztig Róbert káplán által a Szent Lukács evangéliumából felolvasott részletre alapozta: „Én is azt mondom nektek: kérjetek, és adatik, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek.”; Amikor elfordulunk Istentől, akkor történhet meg az, hogy miközben mindkét fél keresztény, egyik kivégzi a másikat, mondta egyebek mellett a tisztelendő, a megoldás abban látva, hogy “kérni kell”, azaz imádkozni, mert közben világosodik elménk, illetve sok mindent csak az ima ereje által vagyunk képesek megérteni.

A 23. zsoltár (Az Úr az én őriző pásztorom…) éneklése után Balázs Dénes tiszteletes Pál apostol rómabeliekhez irt leveléből idézte a bibliaolvasó kalauz aznapra rendelt igéjét: “Ha az isten velünk, kicsoda ellenünk?” Senki és semmi, sem börtön, sem sortűz, sem akasztófa nem állhat közénk és Isten szeretete közé és semmi nem választhat el magyar hazánk szeretetétől, mondta egyebek mellett a tiszteletes. Kifejtette: az elvekről szólt a 167 éve kivégzettek harca, ők nem érdekeket szolgáltak, hanem a szabadságot választva a hitről tettek tanúbizonyságot és ahogyan sem Bécs, sem Moszkva, úgy Brüsszel sem mondhatja meg nekünk, hogy kiket szeressünk. A továbbiakban a GGG Irodalmi Stúdió adott elő zenés verses műsort.

Ahogyan azt már megszokhattuk, Boros Emőke és Baghiu-Vadász Mónika tanárnők tanítványai (ezúttal 12 leány) a hagyományos műsor-részeket ezúttal is bátran ötvözték modernebb, de az alkalomhoz mindenképpen illő elemekkel. A címben szereplő verssor is e műsor része volt, de idéztek Assisi Szent Ferenctől (“Uram, tégy engem a békéd eszközévé”) épp úgy, ahogy elhangzott például Zorán: Szép holnap című dala (eredetiben Dire Straits: Why worry; Sztevanovity Dusán magyar szövegével), mely valójában minden szabadságharcra érvényesnek tekinthető. Az esemény – melyen közreműködött a vendéglátó egyházközség Jubilate Deo kórusa – a Szózat, a Himnusz, a Székely Himnusz és a régi magyar himnusz éneklésével zárult.

(erdon.ro / Rencz Csaba)


Keresés