A kiskápolna és a Szlávy család – 2. rész

A kiskápolna és a Szlávy család – 2. rész
2015. November 22.
A Szlávyakról szóló előző írásában a Kiskápolna építésével foglalkozott, alább pedig a család érkenézi ágáról ír Kovács Rozália helytörténész.
kastély_szlávy_(Másolás)_wm
A Szlávy család kastélya Érkenézben, eredeti állapotában

A nemrég megjelent első részben bemutattuk a Kiskápolnát, melyet a Szlávy család építtetett 1818-ban az érmihályfalvi római katolikus hívek számára.

Az érkenézi és okányi előnevet viselő Szlávy család a 18. század végén Bihar megye legnagyobb nemesi családjai közzé tartozott. Nemeslevelet Mária Teréziától kaptak 1766-ban. Erről a birtokos nemes családról Nagy Iván: Magyarország családjai című munkájának X. kötetében, a 761.oldalán ír. Az igen sok jeles embert adó nemesi család családfája igen terjedelmes és bonyolult, mi csak az érkenézi ággal foglalkozunk.

Szlávy János táblabíró 1674 körül született, fiai: Pál (1706-1787) és György (1726-1801).

Szlávy Pál beregi főispán volt, a család érkenézi ágának alapítója. Első nejétől, Perényi Kata bárónőtől 12 gyermeke született, a másodiktól egy gyermek.

Fiai: Antal (1754), II. Pál (1755), Csongrád megyei főjegyző, majd udvari kancelláriai titkár és tanácsos, Ignác hadi pályára lépett, korán meghalt, János (1773-1831) orvosdoktor városunkban és Ferenc (1782-1856). Ő császári-királyi őrnagy, a család érkenézi ágának további fenntartója.

Szlávy Ferencnek három fia volt: Károly (1848 előtt) őrnagy, Tivadar, császári királyi kamarás 1850-ig, és Ferenc.

Károly (1805 – ?) fiától származik Ferenc (1834 – ?), kinek leszármazottai ma is élnek Magyarországon, és Adolf (1840- 1898).

Tivadartól (1805 -1889) származik Géza (1837-1882), aki főhadnagy volt.

Az érmihályfalvi anyakönyvekből tudjuk, hogy Szlávy János (1773-1831) császári-királyi kapitány és több vármegye táblabírája, orvosdoktor, településünkön halt meg 1831. augusztus 29-én. ”Eltemetődött halotti pompával (…) itten is lefolyván sok jeles virtusokkal díszlett világi életének 58-ik esztendejében.”

És íme néhány gyászjelentés, a család itt élő tagjairól – Szlávy Géza (jobbra):

A gyászjelentés szerint „az engesztelő szent-mise áldozat (…) az érmihályfalvi róm. kath. kápolnában tartatik meg.”

Szlávy Károlynét ugyan az érkenézi családi sírboltba temették, de a gyászjelentés (balra) szerint „az engesztelő szent-mise áldozat Érmihályfalván fog a mindenek Urának bemutattatni”.

Técsői Móricz Béla adatai szerint: a család majorsági birtoka Érkenézen 100-200 hold körül lehetett (602. oldal).

Szlávy Károlynak és Tivadarnak Genyétén 1020 katasztrális holdja volt.

Szlávy Ferencnek Érmihályfalván 872 hold birtoka volt, de Érkenézen is volt földje. (173.oldal).

Szlávy Tivadar képe , sírhelyük a római katolikus temetőben van: 

Néhány fotó a család tagjairól:

Szlávy Adolf
Szlávy Ferencné (1859-1920), Kuthi Berta

Hogy településünkön hol laktak, nem tudjuk, de érkenézi kastélyuk olyan volt, ahogyan legfelső képünkön látszik és… ma ilyen: romjaiban is látszik, milyen hatalmas volt.

                                     Kovács Rozália

 

Keresés