A Móka régi medrét ásta újra egy kotrógép

A Móka régi medrét ásta újra egy kotrógép
2012. August 10.
A Móka patak eredeti medrét takarítja egy erőgép, ott, ahol a helyiek emlékei szerint legalább négy évtizede nem volt hasonló munka. Mindez akkor érne valóban sokat, ha a patak városközponti részének állapotát is sikerülne rendezni.
/vlm/Image/Show/84/
350 - 400 méteren ástak új medret - mutatta Karsai Attila alpolgármester

A Bank utca elején, a jobb oldali házak kertjeinek végén dolgozott ezekben a napokban egy kotrógép: a Móka patak eredeti medrét takarította, ami valójában a meder újra-ásását jelenti.

Karsai Attila alpolgármester elmondta: mintegy 3 hete lakossági bejelentés érkezett hozzá, hogy jó lenne ezt a munkát elvégezni, mert a több kis érből összegyűlő vizek több hektárnyi területen megrekednek, úgynevezett pangó vizet képeznek, nem tudnak tovább folyni. Ezáltal emelkedik a talajvíz, esőzések idején víz alá kerülnek a kertek, megtelnek a pincék.

A helyszínen járva mindezt megerősítette Kecskés Lajos, aki a Bank utca 10. szám alatti lakos, és aki maga is szorgalmazója volt a munka elvégzésének. Emlékei szerint legalább 40 éve nem volt hasonló mederkotrás azon a szakaszon, így az egykori Arovit konzervgyár, illetve a vasút felől érkező csermelyek nem tudtak tovább folyni.

Ezt nem is kell bizonyítani, hiszen a nádasban, a lánctalpas kotrógép nyomán haladva a cipők talpa cuppogva süllyed az ingoványos talajba.

“Ez a Móka eredeti medre” – azzal szemben, amit sokan tudnak, hogy a Gencsi kert, illetve a szeméttelep felől folyik, jegyezte meg Kecskés Lajos. Az említett kisebb folyásokon azóta is érkezik a víz, és esőzésekkor olyan magas a talajvíz, hogy elönti a kerteket, megtölti a pincéket.

Az utóbbi időszak szárazsága kedvezett a mederkotrásnak, így sikerült mintegy 350 – 400 méter hosszan valójában egy új medret ásni, amit “összenyitottak” a “mostani” Mókával, hogy abban lefolyhasson a felgyülemlett “pangó víz”, illetve hogy a továbbiakban ne is gyűljön fel.

Ez a munka természetesen akkor lenne valóban hasznos, ha sikerülne a Móka városközponti részét is rendbe tenni, hogy az ne egy “gátként” akadályozza, de segítse a víz haladását.

A városközponton túli szakasz takarításához ellenben most nincs kedvező időszak, mert a kotrógép nem tud a parton végigmenni, hiszen a kertekben érik a termény – a lakosok nem járulnak hozzá, hogy azt az erőgép eltiporja.

Keresés