“A szépséget a találkozás boldogsága adja”

“A szépséget a találkozás boldogsága adja”
2018. May 14.
Tizenkilenc leány és tizenkilenc fiú elsőáldozott vasárnap délelőtt az érmihályfalvi római katolikus templomban.
/vlm/Image/Show/84/

Mint ilyen alkalmakkor mindig, vasárnap is zsúfolásig telt az érmihályfalvi római katolikus templom: elsőáldozási ünnepi szentmisét tartottak. Az első padsorokban 38 gyerek foglalt helyet, éppen felerészben fiúk és lányok, 19 – 19-en. Felkészítésüket Bogdán István plébános végezte, aki ünnepi prédikációjában, utalva a gyerekek és hozzátartozóik ünnepi viseletére, egyebek mellett arról szólt, hogy a szépséget igazából az a boldogság adja, ami a Jézussal történő találkozásból fakad. Ezt megtartani akkor lehet, ha megőrizzük hűségünket hitünkben, ehhez kért áldást a plébános minden ünnepeltre, az egész egyházközségre.

A továbbiakban a gyerekek, égő gyertyával kezükben, megújították keresztségi fogadalmukat, amit annak idején nevükben keresztszüleik és szüleik tettek, megfogadva, hogy ellene mondanak a bűn csábításának, megerősödnek hitükben, megígérve, hogy naponta imádkoznak, rendszeresen járnak templomba, gyónnak és áldoznak, nem mulasztják el a jót cselekedni. Ez után járultak az első szentáldozásukhoz. A szentmise végén ezúttal is elkészült a csoportkép a templom előtti lépcsőkön, majd a gyerekek a plébános és ministránsok kíséretében a plébániára vonultak, az ilyenkor szokásos szeretetvendégségre.

(erdon.ro)