A templomban vettek végső búcsút Györfi József esperes-plébánostól

A templomban vettek végső búcsút Györfi József esperes-plébánostól
2012. October 21.
Vasárnap délben temetési szertartás keretében elbúcsúztatták Györfi József tb.kanonok, esperes-plébánost, aki életének 52., és papi hivatása 27. évében pénteken hunyt el.
/vlm/Image/Show/84/
Györfi Józsefet a templomban ravatalozták fel

Élete 52., papi hivatása 27. évében péntek este hunyt el Györfi József érmihályfalvi esperes-plébános, tb.kanonok.
Szombat délután Böcskei László tartott püspöki gyászmisét az elhunyt tiszteletére.
Vasárnap került sor a temetési szertartásra a templomban, mely zsúfolásig telt, de a templom előtti térséget is elfoglalta a sokaság.
Az oltár, illetve a ravatal körül mintegy kéttucatnyi paptestvér sorakozott fel, illetve a helyi, más felekezetű egyházi vezetők. Fodor József vikárius beszédében felelevenítette utolsó találkozását az elhunyttal, ami halála napján volt: esperesekkel tartott megbeszélésen vettek részt napközben, majd este már érkezett a szomorú hír…
A püspökhelyettes az elhunyt életpályáját is bemutatta röviden, az 1986-os pappá szentelésén át szolgálati helyeinek sorolásával: Nagyváradi Székesegyház, római tanulmányút, Szentjobb, Érkeserű, majd 19 éve Érmihályfalva. Egy pap kétszer terül el az oltárnál, fogalmazott Fodor József. Egyszer felszentelésekor, egyszer temetésekor. Közben pedig ott az élet szentmisékkel, esketésekkel, elsőáldoztatásokkal, temetésekkel – mindennel erősítve az egyházközséget, a hívőket. Egy mondás szerint a pap síremléke a templom és a plébánia, melyet épít, vagy renovál szolgálata során. Györfi József megfelel ennek a mondásnak, hiszen plébániát épített, a templomot pedig megújíttatta.
Olyan korban lett pappá, amikor még dühöngött az ateizmus, mégis vállalta a jó pásztor hivatását, jellemzője volt a lelkiismeretesség, az egyszerűség, az engedelmesség, méltatta az elhunytat a vikárius.
A város nevében Nyakó József polgármester búcsúzott röviden, megköszönve egyebek mellett a megnyugvásokat hozó feloldozásokat, a méltóságteljes ünnepeket, a felépítette ravatalozót, a megszépített templomot. Reméljük, lelke méltó helyre került – fogalmazott az elöljáró.
A szertartás végén – miközben zúgtak a harangok, illetve utószor énekelt néhai lelkészének a Jubilate Deo énekkar – a koporsót a hívek sorfala között kivitték a templomból, és a gyászkocsi – nyomában a koszorúkat szállító kisteherautóval – Szatmárra indult, hogy szülőhelyén helyezzék örök nyugalomra Györfi Józsefet.

Keresés