A vasárnapi szavazás menetéről

A vasárnapi szavazás menetéről
2019. May 23.
Tájékoztatást tett közzé az Állandó Választási Hatóság (AEP) az európai parlamenti választások, illetve a referendum menetéről. Május 26-án, vasárnap járulhatunk az urnák elé.
/vlm/Image/Show/84/

A május 26-án, vasárnap urnákhoz járuló állampolgárok három szavazólapot fognak kapni: egyet az EP-választásra, kettőt a referendum kérdéseivel.
Ha a szavazó személy véletlenül nem a megfelelő urnába dobja a szavazólapot, az még nem veszíti el érvényességét.
A szavazóhelyiségbe való érkezésekor a választópolgár bemutatja személyazonossági igazolványát a választási iroda számítógép-kezelő tagjának. A számítógép-kezelő választási biztos beszkenneli az igazolványt, vagy – amennyiben ez technikailag nem lehetséges – bevezeti a személyes adatokat a választási részvételt monitorozó informatikai rendszerbe (SIMPV), amelytől visszaigazolást kap, hogy az illető szavazhat-e.
Amennyiben a SIMPV nem jelez semmiféle akadályt a szavazópolgár jogának gyakorlásával kapcsolatban, és nem irányítja más szavazókörzethez, a választópolgár tudomására hozzák, hogy élhet szavazati jogával az EP-választáson külön és a referendumon külön, vagy mindkettőn, szabad döntése szerint. Döntését bevezetik a számítógépes rendszerbe, és ennek alapján kap egy, két vagy három szavazócédulát. Ha részt óhajt venni a népszavazáson, automatikusan mindkét szavazólapot megkapja, arra nincs lehetőség, hogy csak az egyik kérdést tartalmazó lapot vegye át, a másikat nem.
Ezt követően alá kell írnia a választási listát.
Az urnákat jól látható felirattal látják el: EP-választások, illetve a népszavazás első és a népszavazás második kérdése.
Mozgóurnák esetén egyetlen urnát visznek ki a helyszínre, és a szavazólapokat utólag, az urnák felbontása után helyezik a kategóriájuknak megfelelő rekeszbe.
A mozgóurnát május 25-én, szombaton 18 és 20 óra között kell igényelni. (Bihari Napló)

Ha valaki két Európa Uniós ország állampolgára is, és mind a két országban van lakhelye, akkor választhat, hogy melyik országban akar szavazni, de nem szavazhat mind a két országban. Ez választási csalásnak minősül és szigorúan büntetik.