Adatok a régi postáról

Adatok a régi postáról
2014. September 7.
Érmihályfalván 1882-ben, a főszolgabírói hivatal ide-helyezésével egy időben létesült postahivatal. Kovács Rozália helytörténész írása.
ketten2_wm
"Magyarvilágbeli" egyenruhás postások településünkről

A posta napjainkban állami intézményt jelent, levelek, nyomtatványok, kisebb árucsomagok és pénzes küldemények szállítására. A posta szó az állomáshelyet  jelentő latin Posta, Posita szóból ered. ( Forrás: wikipédia)

Bihar vármegyében majdnem 300 éves múltja van már a posta intézményének, de csak a vasúthálózat kiterjesztésével növekszik a postahivatalok száma. (Borovszky Samu: Bihar vármegye)

A Vasárnapi újság 1854. szeptember 11-én megjelent számában Vida József református oktató hiányolta, hogy nincs településünkön postaállomás: „A szellemi előhaladás nagy hátrányára van, hogy helyben nincs postaállomás, ez a hozzánk csak ¼ órára eső Semjénbe levén. A naponként megjelenő lapok áthordása évenként 4 pengőforintba, egy darab levél 2 váltógarasba kerül. Óhajtható volna, hogy Mihályfalvára tétetnék a postaállomás. Több jövedelem volna itt biztosítva az állam részére, tetemes előnyt nyerne városunk s a környék a posta áthelyezésével.”

1882-ben a főszolgabírói hivatalt településünkre helyezik át, s ez a közigazgatás fejlődését hozta számunkra, így  postaállomásunk is lett.

Az alábbi képek sorrendben

– Gáspárdy Gyula későbbi postamester és Vida Teréz esküvői képe 1868-ból (a református templomban esküdtek);

– Magyar királyi postahivatal fényképe;

– Gyógyszertár és posta (a rácsos ablakok mögött) képe;

– a posta mai képe.

Keresés