Alapkőletétel a reformáció emlékünnepén

Alapkőletétel a reformáció emlékünnepén
2013. November 1.
A reformáció emlékünnepén megkoszorúzták Bocskai István fejedelem szobrát, és Sass Kálmán-emlékhely alapkövét tették le. (erdon.ro)
/vlm/Image/Show/84/
Megkoszorúzták Bocskai István szobrát, majd letették a Sass Kálmán-emlékhely alapkövét (alul)

Csütörtök délután Balázsné Kiss Csilla lelkész köszöntötte a reformáció emléknapján az érmihályfalvi Széchenyi téri Bocskai István szobor körül megjelenteket. Beszédében egyebek mellett kifejtette: nem a teljesen bűntelen ember az igaz, hanem aki életét Istennek szenteli – a fejedelem ilyen volt, aki tudott küzdeni egyházáért, nemzete szabadságáért. A Miatyánkot napközis és kisiskolás gyerekek is együtt mondták a felnőttekkel, majd (a szólítás sorrendjében) a Városháza, az RMDSZ, a Vitézi Rend, a napközisek és kisiskolások, majd a református egyházközség koszorúja került a szoborra. Az emléknapi istentiszteletre formabontóan a ravatalozóban került sor, mégpedig azért, mert utána Sass Kálmán-emlékhely alapkövét tették le annak közelében. Kovács Zoltán főgondnok beszédében kitért arra, hogy 1989 után sok mindenben nem sikerült előre lépni, ilyen az 1958-ban kivégzett mártír lelkipásztor rehabilitálása, bár az egyházközség, sőt, az egyházkerület is hozott kezdeményező határozatot ez ügyben.
A lelkész emléktábláját 1993 avatták a templom külső falán, az Érmihályfalvi Csoport tiszteletére pedig 2006 óta van emlékmű a főtéren (mely mellett a napokban avattak emléktáblát – szerk.megj.). Még Érmihályfalván is “sok a homály” az Érmihályfalvi Csoport tagjai, illetve az akkori események körül, a családtagok és a kortársak közül még mindig sokan félnek, ők bizton tudják, miért – mondta Kovács Zoltán, hozzátéve: ahogy lehet, úgy kell élni, ezért határozták el, hogy legyen egy emlékhelye (a máig ismeretlen helyen eltemetett) Sass Kálmánnak az érmihályfalvi temetőben. Az alapkőletételre már a sötétség beállta után, lámpák fényében került sor: az “időhengerbe” dokumentumokat tettek, azt Kovács Zoltán engedte az alapkőbe, majd ő és Balázsné Kiss Csilla tett egy-egy kőműveskanálnyi betont fölébe. A gyülekezett a 2014-es reformációi emléknapig “adott határidőt magának” az emlékhely elkészítésére, melyre úgynevezett A és B terv is van, annak függvényében, mennyi lesz a ráfordítható pénz. Az azonban biztos, hogy egy síremlékszerű emlékhely készül, mely a ravatalozó bejáratától (szemből nézve) balra lesz, úgy, hogy – a főgondnok szavait idézve – “legyen kommunikáció” az istenháza és a feléje forduló emlékhely között.

(erdon.ro)

Keresés