Alpolgármesteri tevékenységi beszámoló

Alpolgármesteri tevékenységi beszámoló
2015. March 2.
A képviselő-testület februári ülésén kapták kézhez a tanácsosok Karsai Attila alpolgármester tevékenységi beszámolóját. Ez olvasható az alábbiakban.
/vlm/Image/Show/84/
A februári tanácsülésen kapták meg a tanácsosok a beszámolót

Az alpolgármesteri beszámoló, a polgármesteréhez hasonlóan, egy törvényáltal megszabott kötelesség, ugyanakkor azonban egyfajta erkölcsi kötelességnek is tartom beszámolni a lakosságnak a helyi önkormányzat 2014-ben véghezvitt tevékenységeiről.

Ennek okán, valamint a 2001. évi 215. számú helyi közigazgatási törvény által jóváhagyott 2006. évi 286. számú törvény, 51. cikk. 4. bekezdése alapján, amelynek értelmében minden önkormányzati tanácsosnak, valamint az alpolgármesternek kötelezően be kell nyújtani egy beszámolót az éves tevékenységéről, megtiszteltetés számomra, hogy beszámoljak az alábbiakról. Amint azt már említettem az előző évi tevékenységi beszámolómban, az, hogy megválasztottak alpolgármesternek egy nagy kihívást jelentett a számomra, ami reményeim szerint egy tisztább várost, több gondozott zöldövezetet fog eredményezni, amelyben a lakosság biztonságban érezheti magát.

A 2012. július 31./221-es számú polgármesteri rendelkezés, amely Érmihályfalva város alpolgármesterének kötelességeit sorolja fel a 2001./ 215. számú helyi közigazgatási törvény újra kiadott és módosított változata alapján, az alpolgármesternek az alábbiak a feladatkörei:

1. -felel a város tisztaságáért, rendjéért és a higiénikus környezetéért;

2. -felel a környezetvédelmi törvények betartatásáért Érmihályfalva közigazgatási területén;
3. -felel a szeméttelep megfelelő működéséért, szoros együttműködésben azzal/azokkal a vállalattal/vállalatokkal, amelyek a szemétgazdálkodási szolgáltatásokat végzik;

4. -intézkedik a háztartási, ipari vagy bármilyen más jellegű hulladék megfelelő tárolása érdekében, biztosítja a folyóvizek partjainak tisztaságát, felel az áteresztők, árkok kitakarításáért, biztosítja az esővíz megfelelő elfolyását;

5. -biztosítja rendkívüli helyzetekben a beavatkozásához szükséges anyagok beszerzését (felhasználható anyagok, csúszásgátló, stb.;

6. -tagja a Katasztrófák és Természeti Csapásokat Megelőző Bizottságnak;

7. -tagja a város polgári védelmi, valamint a földosztó bizottságnak;

8. -felel Érmihályfalva köz- és díszkivilágításának megfelelő működéséért;

9. -Érmihályfalva polgármesterével együtt, mindent megtesz a szerencsétlenségek, tüzek, járványok megelőzésének és a keletkezett károk korlátozásának érdekében;

10 -együttműködik és felügyeli a város vízművének tevékenységét, az ivóvízellátás hatékony működését, a szemétgazdálkodást, csatornázást, figyelemmel kíséri a kéménysepréssel kapcsolatos tevékenységeket;

11 -írásban vagy szóban tájékoztatja Érmihályfalva polgármesterét azokkról a megállapított vagy felmerülő helyzetekrő, amelyek kívül esnek az alpolgármester felelősségkörén. Olyan anyagokat indítványoz és mutat be, amelyek javítják a Polgármesteri Hivatal munkáját;

12 -irányitja és megtervezi a városgazdálkodást, a zöldövezetek és pihenőhelyek elrendezését és karbantartását a város közigazgatási területén.

Részt vettem a Helyi Tanács összehívott gyűlésein és négy határozat-tervezetnek voltam a kezdeményezője, amelyeket a kollégáim is támogattak.

A II. számú – Terület- és városrendezés, környezetvédelem és turizmus – bizottság tagjaként úgy vélem, hogy a szakbizottsági ülések keretein belül megvitatott és megoldott problémák által hozzájárultam ahhoz, hogy a 2014-es bizottsági tevékenységek zökkenőmentesek legyenek. Bevallom, hogy a javaslataimat, a bizottsági, és más összehívott gyűlések keretein belül, igyekeztem a legjobb tudásom szerint érvényre juttatni, még akkor is, ha emiatt többször vélemény külömbség alakult ki egyes kollégákkal, ezeket azonban vállalom, mert hiszem, hogy ezzel hű maradok a tanácsosi eskümhöz, és tiszteletben tartom Érmihályfalva Város Helyi Tanácsának Szabályzatát.

2014-es év folyamán az alábbi tevékenységeket szerveztem és irányitottam:

· -400 fa beszerzése és elültetése az ANL-tömbházak és a Vízimalom környékén a Polgármesteri Hivatal alkalmazottainak közreműködésével;

 • -több mint 20 a saját műhelyünkben előállított utcai szemetes kosár felszerelése;
 • -10 kamerából álló térfigyelő kamerarendszer bővítése, beszerzése, felszerelése a víztározó és a sportterem környékén;
 • -a város fel nem újított útjainak rehabilitálása, elegyengetése;
 • – a vízelvezető árkok megtisztítása a DN19 és DN19C utak mentén;
 • – a zöldövezetek állandó karbantartása;
 • – rendszeres és ingyenes vérnyomás- és vércukorszintmérés a város központjában az Egészségügyi-Szociális Központ és a Pro Humanitas Alapítvány partnerségével;
 • -mezőgazdasági termékek adományozása a Rekab Egyesület számára;
 • -az állandó orvosi ügyelet létrehozása;
 • · – a település közúti és gyalogos forgalmának irányitása, a közlekedésrendészettel együttműködve;
 • -szoros együttműködés a település oktatási intézményeivel, annak érdekében, hogy a gyermekek közlekedését biztonságosabbá tegyük;
 • – a méhészek informálása a rovarirtó szerek használatáról, valamint a termelők

felvilágosítása a törvénymódosítás miatt felmerült kötelezettségeikről;

 • – az évi több alkalommal megrendezett véradás megszervezése és támogatása;
 • – 20.000 kg műtrágya szétszórása a város három legelőjén és több itatóhely létrehozása;
 • – az erdők és a városszélek megtisztítása a szeméttől, a polgármesteri apparátus valamint a település két iskolájával karöltve,
 • – temetőtakarítás a római katolikus közösség együttműködésével;
 • – a városi közterületeken található játszóterek hibás elemeinek kicserélése, illetve megjavítása;
 • – a Natura 2000 területén áthaladó biciklitúra-útvonal jó állapotának biztosítása, együttműködve a helyi környezetvédő csapattal;
 • – a gyalogosátkelők lefestése;
 • – a tönkrement vagy ellopott közlekedési táblák kicserélése, illetve újak felszerelése a forgalmas és balesetveszélyes helyekre;
 • – az uniós élelmiszersegélyek kiosztása;
 • – a Bartók Béla Művelődési Ház és a bölcsőde központi fűtésének megoldása.

Különös figyelmet fordítottam a civil szervezetekkel való együttműködésre: Zöld Kommandó, Érmellék 2009 Fotóklub, a gálospetri Szentháromság Gyermekotthon, stb., valamint az állattenyésztők egyesületével, az erdőtulajdonosokkal és a roma közösséggel is egyaránt jó munkaviszonyt sikerült kialakitanom.

Érmihályfalván a háztartási hulladék elszállításáról és tárolásáról a nagykárolyi SC BioFlorisal SRL cég gondoskodik. Hozzávetőlegesen 2820 háztartás rendelkezik szerződéssel. A szerződések alacsony számának következményeként létrejöttek a nem ellenőrzött szemétlerakó helyek. Ez a jelenség jellemző úgy a bel, mint a külterületekre (beleértve az erdőket is). Ezeknek a zónáknak a megtisztítása folyamatosan történik. Már nincsenek illegális “gyűjtőpontok”, szemetet azonban szétszórtan találhatunk mindenütt: a mezőkön, az erdei és mezőgazdasági utak szélén, az utcák végében, stb. Az előző években kirótt büntetéseknek köszönhetően ez a jelenség csökkenni látszik, az illegálisan tárolt szemét mennyisége csökkent a 2013 előtti évekhez képest. 2014-ben helyezték üzembe az újrahasznosító hulladékválogató és hulladékkomposztáló állomást, és megkezdődhetett a szelektív hulladékgyűjtés. A hulladékválogató szolgáltatója a SC ASA Servicii Ecologice SRL. E cég által megkötött szerződések aránya Érmihályfalva lakosságának a szintjén mindössze 8 %, ennek a két cégnek a beindítása mégis közelebb vitt minket az Európai Unió által megszabott értékekhez, amint ez az alábbiakból látható:

Hulladék

Begyűjtött – kg

2013

Begyűjtött – kg

2014

PET

1.990,00

37,380,00

Papír és karton

9.130,00

50.940,00

Fém

29.340,00

30.190,00

Komposztált anyag

0,00

82.880,00
Sikeresen megvalósitottunk 2014-ben is egy elektromos és elektronikus hulladékgyűjtési akciót. Tekintettel arra, hogy a nyereményhúzáson győztes résztvevőket különböző, új elektronikai cikkekkel jutalmazták, igen aktív volt a részvétel a lakosság részéröl.

A két akció alkalmával 7,453 tonna elektromos hulladékot gyűjtöttek össze. Sikeres volt továbbá az egy alkalommal megrendezett, használt étolajat gyűjtő akció is, melynek során csaknem 60 liter olaja gyült össze.

Az állati tetemek elszállításáról a SC Alvi Serv SRL cég gondoskodik. Az elszállítás a szolgáltatás igénylése után 48 órával történik meg. Ameddig nem sikerül létrehozni Érmihályfalván egy gyűjtőrendszert az állati eredetű hulladékok ideiglenes tárolására és szállítására, addig a fent említett cég tölti be ezt a feladatot.

Annak érdekében, hogy bevonjuk a civil szervezeteket a környezetvédelem folyamatába, együttműködve a Mezőgazdasági 1. Számú Főgimnáziummal, a Zöld Kommandóval, a Zelk Zoltán Általános Iskolával, két szemétgyűjtési akció is megvalósulhatott, fákat ültettünk a város központi részében, az alábbi intézmények körül: bölcsőde, iskolák, óvodák, az ANL tömbházak környékén, a szemétválogató és komposztáló állomásnál, valamint biciklitúrát szerveztünk a Natura 2000 területén.

A környezetvédő önkéntes csoport feloszlása nagy veszteséget jelent. A civil szervezetek bevonása és aktív részvétele a környezetvédelmi problémák megoldásában nagyon lényeges volt, jótékony hatással volt a lakosság környezetvédelmi érzékenységének kialakulására, létrehozva egy „ellenzéket”;, amikor fontos döntésekre került sor. Annak ellenére, hogy a környezetvédelmi csoport tagjai aktívak maradtak, igaz mostmár szervezetlen formában, igy kevésbé hatékonyan dolgoznak együtt más szervezetekkel, s a település civil szervezeteinek csökkent a hatékonysága a környezetvédelmet illetően.

Az erdők illegális kivágását még 2014-ben sem sikerült teljesen elfojtani, annak ellenére sem, hogy az érmihályfalvi rendőrség, valamit a székelyhídi erdészeti központ képviselői nagy erőfeszítéseket tettek a helyzet normalizálásáért. Ezen felül, a Városháza – hogy megállítsa az illegális favágást jutányos áron adott el és osztott ki tűzifát, de mivel az erdőirtás mértékéről nincsenek megfelelő információink, nem tudjuk felmérni a fent említett lépések hatékonyságát.

Az ivóvízhálózat

A Környezetvédelmi Minisztériummal kötött egyezmény értelmében 2014-ig 96%-ban sikerült ivóvízhálózat rehabilitálását és kibővítését megvalósítani. Miután 2014-ben sikerült ellátni a vízművet egy új vízszűrő rendszerrel, a viz fém- és a mangán aránya a nem lépte túl a megengedett mennyiséget, igy az ivóvízellátás mennyiségileg és minőségileg is normális keretek között valósulhat meg. Sajnos, vannak rendellenességek amik korrekcióra várnak, és ezen folyamatosan dolgozunk. A 2013-ban megvásárolt áramfejlesztő felszerelése és üzembe állítása után, 2014-ben már nem volt kimaradás az ivóvízhálózat működésében áramszünet miatt. Nőtt azoknak a háztartásoknak a száma, a tavalyi évhez viszonyitva amelyek csatlakoztak a városi ivóvízhálózatra . Az új bekötések, új szerződések száma 2014-ben 138. A tavalyi évben elkezdődött a piac (termény és állatvásár egyaránt) rehabilitációja, azzal a szándékkal, hogy 2015-ben megteremtsünk egy elfogadhatóbb közeget, megfelelve ezáltal mind az árusok, mind pedig a vásárlók igényeinek.

Sajnos, nem elég mindaz, amit tenni tudtunk 2014-ben, ennek egyedüli akadálya a szegényes költségvetés. Ötletekben és tenniakarásban nincs hiány, megpróbáltuk és próbáljuk a jövőben is azokat az elképzeléseinket megvalósítani, amit tanácsosainkkal együtt célul kitűztünk. Optimistán tekintve az új esztendőre, magam és munkatársaim készen állunk mindent megtenni annak érdekében, hogy önök igazán otthon érezzék magukat.

Jó egészséget kívánva állok rendelkezésükre bármikor, hisz az én munkám nem korlátozódik napi 8 óra munkaidőre.

Tisztelettel,

Karsai Attila alpolgármester Érmihályfalva

2015. február 27

Keresés