Amit tudni kell a vasárnapi EP-választásokról és a népszavazásról

Amit tudni kell a vasárnapi EP-választásokról és a népszavazásról
2019. May 25.
Az alábbiakban összefoglaltuk mindazt, amit a választópolgároknak tudniuk kell a választásokról. A szavazás – az európai parlamenti választások, illetve a referendum – menetéről az Állandó Választási Hatóság (AEP) tett közzé hasznos tudnivalókat.

Vasárnap, május 26-án szervezik meg Romániában az európai parlamenti választásokat, amelyekkel egy időben referendum is lesz. A szavazásra jogosult, 18 év feletti román állampolgárok reggel 7 órától este 21 óráig adhatják le szavazatukat. A választásokon azok is szavazhatnak, akik nem tartózkodnak a személyazonossági igazolványukban megjelölt lakhelyükön.

Az alábbiakban összefoglaltuk mindazt, amit a választópolgároknak tudniuk kell a választásokról. A szavazás – az európai parlamenti választások, illetve a referendum – menetéről az Állandó Választási Hatóság (AEP) tett közzé hasznos tudnivalókat.

Ezek szerint a május 26-án, vasárnap urnákhoz járuló állampolgárok három szavazólapot kapnak: egyet az EP-választásra (ezen az induló pártok és politikai szervezetek jelöltlistái találhatók a sorshúzáson kialakult sorrendben), kettőt pedig referendum kérdéseivel (mindkét kérdés az igazságügy megszervezésére vonatkozik). A választópolgároknak ugyanazzal a VOTAT feliratú bélyegzővel kell szavazniuk mind az EP-választáson, mind a referendumon.

A referendum egyik szavazócéduláján feltett kédés: „Egyetért-e a korrupciós bűntetteket elkövetők amnesztiában és közkegyelemben részesítésének betiltásával?”;

A referendum másik szavazócéduláján feltett kérdés: „Egyetért-e annak megtiltásával, hogy a kormány sürgősségi rendeleteket adjon ki a bűncselekmények témakörét, a büntetéseket, valamint az igazságszolgáltatás megszervezését érintően, illetve azzal, hogy terjesszék ki a sürgősségi kormányrendeletek alkotmánybíróságon való megtámadására jogosultak körét?”;

Több mint 18 millió választópolgárt várnak az urnákhoz vasárnap. Az országban 18. 730 szavazókörzetet alakítanak ki, a külföldön élő román állampolgárok számára pedig összesen 441 szavazókörzetet nyitnak. Ha lakhelyünkön szavazunk Románia lakosságának nagy része a személyazonossági igazolványban megjelölt lakcím szerint beosztott szavazóhelyiségekben fog szavazni. Ezek listája itt böngészhető, ebből az adatbázisból lehet kikeresni, hová mehetünk voksolni. Mindössze a személyi számunkat (CNP) és a családnevünket kell megadni, és az algoritmus kidobja, hogy lakhelyünk szerint melyik szavazókörzethez tartozunk. A szavazóhelyiségbe való érkezésekor a választópolgár bemutatja személyazonossági igazolványát a választási iroda számítógép-kezelő tagjának. A számítógép-kezelő választási biztos beszkenneli az igazolványt, vagy – ha ez technikailag nem lehetséges – bevezeti a személyes adatokat a választási részvételt monitorozó informatikai rendszerbe (SIMPV), amelytől visszaigazolást kap, hogy az illető szavazhat-e.

Ha a SIMPV nem jelez semmiféle akadályt a szavazópolgár jogának gyakorlásával kapcsolatban, és nem irányítja más szavazókörzethez, a választópolgár tudomására hozzák, hogy élhet szavazati jogával. Döntését bevezetik a számítógépes rendszerbe. Ha az illető részt kíván venni a népszavazáson, automatikusan mindkét szavazólapot megkapja. Arra nincs lehetőség, hogy csak az egyik kérdést tartalmazó lapot vegye át, a másikat nem. Ezt követően alá kell írnia a választási listát, ezt követően egy pecsét és a kézhez kapott szavazócédulák birtokában bevonul a szavazófülkébe és leadja szavazatát, majd elhelyezi a szavazócédulákat az erre kijelölt – jól láthatóan feliratozott – urnákba. Ha nem vagyunk otthon Ha május 26-án valaki egy másik településen tartózkodik, bármelyik szavazóhelyiségben szavazhat, pótlistán. Itt a szavazási lejárás a fent leírtak szerint zajlik, azonban a választópolgár adatait külön rögzítenie kell a választási biztosnak. További tudnivalók: Ha a szavazó személy véletlenül nem a megfelelő urnába dobja a szavazólapot, az nem veszíti el érvényességét. Az a választópolgár, aki eleinte csak egyik szavazást (akár az EP-választást, akár a referendumot) választja május 26-án, később, este 21 óráig, vagyis az urnák zárásáig még élhet szavazati jogával a másik kategóriában. Ha a hivatalos lakhelye szerinti településen szavaz, akkor ugyanabba a választóhelyiségbe kell visszamennie, ahol az első kategória esetén is voksolt, ebben az esetben a választási bizottsági tag odaírja a neve mellé a ‘revenire’ (visszatérés) szót. Amennyiben más településen szavaz, pótlistára kerül. Gondoskodjunk arról, hogy a szavazás után a pecsét visszaszolgáltatásával visszaszerezzük a személyazonossági igazolványunkat. Sem a pecsétet, sem pedig a szavazócédulákat nem lehet kihozni a szavazóhelyiségből, mindkettőt tiltja a törvény.

Ha a számítógépes rendszer azt jelzi, hogy a szavazásra jelentkezett személy már élt szavazati jogával, a szavazókörzeti elnöknek kötelessége ismertetni vele a büntető törvénykönyv választási csalásra vonatkozó cikkelyét, és kilátásba helyezni az ebből következő büntetést (6 hónaptól 3 évig terjedő szabadságvesztés vagy pénzbüntetés és jogmegvonás). Ha az illető ennek ellenére is szavazni akar, a választási biztos a Különleges Távközlési Szolgálat által rendelkezésére bocsátott telefonon veszi fel a kapcsolatot az informatikai rendszer által megjelölt választókörzettel, ahol az adatbázis szerint az illető személy korábban szavazott. A referendumon nem szavazhatnak azok a Romániában élő személyek, akik valamely uniós tagállam állampolgárai, de román állampolgársággal nem rendelkeznek, csak romániai lakhellyel. Ugyanezen személyeknek viszont az EP-választáson joguk van szavazni.

Mozgóurna igénylése A különböző okokból mozgásképtelen választópolgárok (akiknek az egészségügyi állapot indokolttá teszi ezt) mozgóurnát igényelhetnek a szavazóhelyiség felkeresése helyett, 2007/33-as törvény 47-es cikkelyének első bekezdése alapján. A mozgóurnát május 25-én, szombaton 18 és 20 óra között kell igényelni. A mozgóurnát írásban kell kérni, a kérvényhez csatolni kell a választópolgár egészségi állapotát igazoló dokumentumokat. A mozgóurnát egy legalább két személyből álló választóbizottsági küldöttség viszi ki az azt igénylőhöz. Mozgóurna-igénylés esetén egyetlen urnát visznek ki a helyszínre, és a szavazólapokat utólag, az urnák felbontása után helyezik a kategóriájuknak megfelelő rekeszbe. Kettős állampolgárok figyelmébe! Kettős állampolgárok ezen a választáson nem szavazhatnak magyarországi pártokra. Ők Romániában voksolhatnak, hazai listára. Levélben csak azok szavazhatnak, akik nem rendelkeznek lakcímmel sem Magyarországon, sem Romániában, sem az Európai Unió más tagállamában. Külföldön szavazók tudnivalói A külföldön tartózkodó román állampolgárok bármelyik külföldi szavazókörzetben szavazhatnak személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel.

Szavazással kapcsolatos rendellenességek jelzése Ha a választók bármilyen rendellenességet észlelnek a szavazással vagy annak folyamatával kapcsolatban, írásban tájékoztathatják erről a választási iroda tagjait. A választási iroda köteles átvenni az írott kérvényt. Amennyiben viszont bűncselekményt észlelnek, értesíthetik erről a rendőrséget is. Bűncselekmény például: a szavazati jog gyakorlásának önkényes megakadályozása; a választók megvesztegetése; az, ha valaki több mint egyszer szavaz vagy több szavazócédulát dob be az urnába; a szavazás titkosságának a megsértése; a szavazóurnák urnazárás előtti felnyitása; a választási dokumentumok hamisítása, stb. Európai parlamenti választások EU-szerte Az EP-választásokra 2019. május 23–26-án kerül sor az Európai Unió tagállamaiban. Minden felnőtt uniós polgár lehetőséget kap arra, hogy kiválassza, ki képviselje az Európai Parlamentben.

(maszol.ro)

Keresés