Animátorképző Nagyváradon

Animátorképző Nagyváradon
2014. May 1.
„Kedves Fiatalok! Ti egy szebb egyház és egy jobb világ építői vagytok.” A Ferenc pápától vett idézetet mottóul választva szervezte meg a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség Ifjúsági Központja újabb animátor-képzőjét az elmúlt hét végén. Az érmihályfalvi fiatalok élményeiről Háger Renáta számol be.
/vlm/Image/Show/84/
A programban részt vettek csoportképe

Április 25. és 27. között rendezték meg a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség Ifjúsági Központja szervezésében immár 4. alkalommal az animátorképzőt, ezúttal elérően a megszokott helytől, Sólyomkővár helyett Nagyváradon.
Összesen 16 lelkes fiatal vett részt ezen, 7 plébániát képviselve (Nagyvárad, Monospetri, Tasnádszántó, Margitta, Szentjobb, Érmihályfalva,Kárásztelek), így mi is ott voltunk, név szerint: Háger Renáta, Tóth Gabriella és Bodnár Erik. Ez idő alatt az ifjúság részese lehetett különböző programoknak, játékoknak.
Ismerkedéssel, ismerkedő játékokkal kezdődött, majd egy közös esti elmélkedéssel zárult a péntek este.
Másnap, a reggeli elmélkedés után elméleti képzésre került sor, melyben az ifjúsági pasztorációról volt szó. Ezután kiscsoportokra felosztva beszéltük meg a bemutatókban látottakat, majd egy úgynevezett fórumot tartottunk. Az ebéd után máris folytattuk az elméleti képzést a második résszel, amelyben egy jó vezető tulajdonságairól hallhattunk. Ezután, akár csak az előző bemutatónál is, csoportbeszélgetés, majd fórum következett. A program városnézéssel folytatódott, amit szentmise, szentségimádás követett a kápolnában. Az esti elmélkedés után csapatösszerázó, memóriafejlesztő játékoknak lehettünk részesei.
Vasárnap egy kiértékelést tartottunk, hiszen elérkezett az utolsó nap, majd egy latin nyelvű szentmisén vettünk részt a Székelyegyházban. Ezután elbúcsúztunk egymástól, várva az újabb találkozásokra.
A képzés során sok tapasztalattal gazdagodtunk, új barátokra tehettünk szert, lelkileg feltöltődtünk, képességünket fejleszthettük.
Úgy gondolom, hogy egy eredményes hétvégét hagytunk magunk után, örömteli percekkel, őszinte mosolyokkal a szívünkben, felejthetetlen emlékekkel.
A képzést Módi Blanka nővér és Vakon Zsolt atya tartotta, s ezúttal is szeretnénk köszönetet mondani nekik, hiszen, ahogy Máté evangéliumában olvashatjuk: „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”
Háger Renáta


Keresés