“Átérezhettük Anyaszentegyházunk egyetemességét”

“Átérezhettük Anyaszentegyházunk egyetemességét”
2018. September 18.
A római katolikus egyházközség tagjai több zarándoklaton is részt vettek nemrégiben. Bokor János kántor, hitoktató számol be ezekről.
/vlm/Image/Show/84/

Az érmihályfalvi római katolikus egyházközség az idén is zarándokutakat szervezett Kisboldogasszony ünnepe alkalmából. Bogdán István plébános úr Máriapócsra zarándokolt, mintegy 110 személlyel. Útközben rózsafűzért imádkoztunk és Mária énekeket énekeltünk. A könnyező Szűz Anya képe előtt énekelve imádkoztunk családjainkért és nemzetünkért. Ezután részt vettünk a római rítusú szentmisén, amelyt Ft. Palánki Ferenc debrecen – nyíregyházi megyéspüspök mutatott be. A szentmisét követően szoborszentelésen vettünk részt. A máriapócsi római katolikus templom előtt avatták fel Mindszenty József hercegprímás egész alakos szobrát. Felemelő érzés volt részt venni ezeken a szép és szent szertartásokon, ahol átérezhettük Anyaszentegyházunk egyetemességét, valamint magyar katolikus hitünkben is megerősödtünk.

Ugyanezen a napon Máriaradnán is templombúcsú volt, ahova az újonnan kinevezett segédlelkész, Bakos Gábor atya kísérte el a 20 főnyi zarándok csoportot. A szentmise főcelebránsa Ft. Erdő Péter Eszetergom-Budapest bíborosa volt.

Szeptember 9 – én pedig a főpásztor hívására a szentjobbi Mária búcsúra is elzarándokoltunk, mintegy 40-50 személy. Hálát adunk a jó Istennek, hogy el tudtunk zarándokolni ezekre a szent kegyhelyekre, és továbbra is kérjük a Boldogságos Szent Szűz anyai közbenjárását egyházközségünk híveire és papjaira: „Szent Fiadat, Boldogasszony, kérd e népért!”;

Bokor János kántor, hitoktató