Az aradi vértanúkra emlékeztek a római katolikus templomban

Az aradi vértanúkra emlékeztek a római katolikus templomban
2022. October 11.
arad 1

A korábbi évek hagyományaihoz híven, ökumenikus megmlékezésen tisztelegtek az aradi 13 vértanú emléke előtt diákok, helybéli lakosok és a város előljárói, október 6.-án 18 órai kezdettel a római katolikus templomban. Bogdán István plébános köszöntötte az egybegyűlteket majd az evangéliumból idézett, Szent Pál a galatákhoz írott leveléből vett példázatot. Az evangélium mindig erőt ad, forrásából enyhíthetjük szomjunkat a legínségesebb időkben is. Bár minden nap Isten ege alatt járunk, de emlékezni a templomba jövünk mert itt közelebb érezzük magunkat Úristenhez és hőseinkhez is. A tizenhárom kivégzett főtiszt mind mélyen vallásos ember volt aki halála előtt lelkét Isten kezébe ajánlotta, emlékeztetett Bogdán atya.

Balázs Dénes tiszteletes a 25. Zsoltár, Szívemet hozzád emelem, című énekével kezdte ünnepi gondolatait, majd Pál apostol Rómabeliekhez írott 10. leveléből és a Galátziabeliekhez írott ötödik leveléből idézett mely szerint: ,,Krisztus szbadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni.” Október 6.-án egy szomorú de fontos napra emlékezünk, az Aradon kivégzett tábornokokra és gróf. Batthyány Lajosra akit Pesten végeztek ki. Ezen a napon külön hangsúlyt kap a szabadság, az emberiségnek meg kell tanuljon a szabadsággal élni, hogy ne legyen a bűn rabszolgája. Végezetül Láhner György honvéd tábornok utolsó szavait idézte:,, Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon. És az Isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom” majd pedig gróf Vécsey Károly honvéd tábornok utolsó szavait idézte:,,Isten adta a szívet, lelket nekem, mely népem és hazám szolgálatáért lángolt.”

A továbbiakban a GGG Irodalmi Studió ez alkalomra összeállított verses, zenés műsorát tekinthettük meg. Boros Emőke és Baghiu Vadász Mónika tanárnők vezetésével, Boda Boglárka, Egri Tímea, Facsar Gabriella, Zih Tímea, Györki Henrietta, Molnár Iringó, Belényesi István, Karsai Kristóf,  Bákai Zoltán Bence előadásában, többek között, Kerecseny János: Az aradi tizenhárom, Reményik Sándor: Valaki értem imádkozott, című versét, valamint a tábornokok búcsúleveleiből, idéztek a fiatalok.

A megemlékezés a Jubilate Deo kórus szolgálatával zárult amelyben felhangzott a himnusz, székely himnusz, Szózat valamint, Verdi, Nabuccojából a rabszolgák dalát énekelték el.

Balázs József Attila

Keresés