Az augusztusi „hullócsillag” jelenségről – meteorfelvillanások várhatóak

Az augusztusi „hullócsillag” jelenségről – meteorfelvillanások várhatóak
2013. August 6.
Augusztus 11.-13. között a híres Perseida-raj metszi a Föld pályáját, ami különösen gazdag "csillaghullást" eredményezhet. Szoboszlai Endre debreceni csillagász-ismeretterjesztő küldött a témába vágó összefoglalót az ermihalyfalva.ro - nak.
/vlm/Image/Show/84/
Egy Perseida nyoma a Tejút előtt (fotó: wikipedia.org)

Szinte minden este láthatunk pár „hullócsillagot”;, vagyis olyan felvillanást, amit általában egy, a Föld légkörébe bekerült, a bolygóközi térből érkezett, kicsiny porszemcse elégése okoz, amit meteorfelvillanásnak nevezünk.

De miről is van szó a valóságban? Poráradatok keringenek a Nap körül, sok esetben ezen porszemcse-áradat metszheti a Föld pályát, és ha a Föld éppen ott halad a napkörüli keringése során ahol a porrészecskék áthaladnak, akkor azok a Föld légkörébe érkezve eléghetnek. A meteorfelvillanás nagy gyorsaságú felvillanás, és váratlanul tűnik fel, első része a látványnak halvány, majd felfénylik, ez után halványul, majd kihuny. Mindez azonban pár pillant csak! Ilyenkor tehát kis porszemcsék kerülnek a légkörbe, a súrlódás miatt felizzanak, majd elégnek. „Hullócsillag”; jelenség a népies neve, de hát kicsiny bolygóközi részecskék elégéséről van szó, a csillagokhoz ezeknek semmi köze sincs. Természetesen lehet nagyobb a tömege a meteornak, ha nagyobb, akkor már látványosabb (tűzgömb) lesz a jelenség.

Sok esetben az elégés, a teljes elpárolgás miatt, gőzök és füstök keletkeznek, így piciny, vagy akár látványosabb csík is maradhat az elégett meteordarabka után! Ezt azonban általában csak rövidke ideig láthatjuk. Naponta a meteorokból kb. 4 ezer tonna (!) porszemcse-maradvány hull le a Föld felszínére. Sok esetben ezen maradványokat meg is találhatják a kutatók, ezeket már meteoritnak nevezzük. (Egyik ilyen híres maradvány a Magyarországon, Kaba közelében, 1857-ben lehullott kabai kő, mely egy jó két kilogrammos szeneskondrit meteorit maradvány.)

Természetesen a felvillanási maximum történhet akkor is, amikor felhős az égboltunk, de eshet nappalra is, ilyenkor a jelenség élvezete sajnos elmarad.

Bármikor lehet látni meteorfelvillanásokat, de vannak jelesebb maximumok, ekkor sok sok felvillanást lehet látni egy óra alatt, ilyen az augusztus 11-13 között várható is, de sajnos hajszálpontosan nem tudjuk, hogy mikor metszi a poráradat a Föld pályáját. Az augusztusi a híres Perseida-raj. Ez a legismertebb raj, mely egy korábbi üstökös széthullásából megmaradt anyaghalmaz. Tiszta égboltot kívánunk az észlelőknek!

Szoboszlai Endre csillagász-ismeretterjesztő, Debrecen.

Keresés