Az Érmihályfalvi RMDSZ Nőszervezet tisztújítással egybekötött ünnepi gyűlést tartott

Az Érmihályfalvi RMDSZ Nőszervezet tisztújítással egybekötött ünnepi gyűlést tartott
2023. September 11.
nőszervezet1

Péntek délután az Érmihályfalvi RMDSZ Nőszervezet tagjai a Gizella Művelődési Központ kistermében ünnepi gyűlésen emlékeztek a megalakulásuk elmúlt tíz esztendejére, valamint Gábor Éva elnökasszony mandátumának lejártával, tisztújító gyűlést tartottak.

Kéry Hajnal, Bihar megyei RMDSZ tanácsos, a Nőszervezet Bihar megyei elnöke köszöntötte a megjelenteket majd átadta a szót Nyakó Józsefnek az Érmihályfalvi RMDSZ elnökének aki felidézte az elmúlt tíz év történéseit amikor mint polgármester mindig számíthatott a nőszervezet hathatós segítségére a különböző rendezvények alkalmával, ugyanakkor ő is igyekezett a lehetőségekhez mérten támogatni a szervezet munkáját. Utánna Karsai Attila alpolgármester, az Érmihályfalvi RMDSZ alelnöke kapott szót, aki többek között kifejtette, örvendetes, hogy a Nőszevezet is folyamatosan új tagokkal bővül, erősödik. Dolgozunk az Érmisz újra indításán ezáltal Érmihályfalva lakosságának minden szegmense érintve lesz, a fiataloktól a szépkorúakig, mondta az elöljáró, majd ő is megköszönte Gábor Évának az elmúlt időszakban a nőszervezetben kifejtett áldozatos munkáját. Ezután Kéry Hajnal mondta el ünnepi gondolatait, mely szerint érezhető az elért eredményekből, hogy a szervezet tagjai tudásuk legjavát nyújtják minden egyes rendezvényen, programon, ünnepségen.

Ezután Gábor Éva a nőszervezet leköszönő elnöke tartotta meg beszámolóját amelyből kitűnt lehetetlen felsorolni az elmúlt tíz évben történteket, csupán kiragadni lehet a legfontosabb elemeket amelyeket az Érmihályfalvi RMDSZ Nőszervezet tett a közösségért. A gyermekek, idősek, rászoruló családok támogatása, nemzeti értékeink, hagyományaink ápolása, magyar öntudatunk táplálása, nemzeti összetartozásunk előtérbe helyezése volt a fő cél. Az Anyák napi programok, Mikulás ünnepségek, gyereknapi programok, nemzeti ünnepeink méltó megünneplésének szervezésében és lebonyolításában aktivan részt vettek. Zárszavában további sikereket kívánt az újanon megválasztásra kerülő elnöknek és alelnököknek.

A megalakulástól eltelt időszakot egy power pointos összeállításban tekinthették meg a jelenlévők, amelyet Tivadar Kecskés Renáta állított össze. A képanyag megtekintése után a jelenlévők egy perces néma felállással adóztak dr. Turucz Mária emlékének, ő volt aki a kezdetektől elhunytáig  töltötte be az elnöki tisztséget amelyet Gábor Éva tanítónő vitt tovább mostanáig. Ezután a résztvevők elfogadták az elnöknő beszámolóját, majd következett az új elnök megválasztása, mivel csak egy javaslat történt, igy nyílt szavazással egyöntetűleg Kovács Angéla lett megválasztva az elnöki tisztségre, alelnököknek pedig Tivadar Kecskés Renátát és Fele-Sütő Tímeát választották. Kéry Hajnal megyei elnök gratulált az újonnan megválasztott elnöknek es alelnököknek, és kérte Gábor Évát , hogy a továbbiakban is segítse a nőszervezet munkáját.

Az ünnepi gyűlés a születésnapi torta felvágásával és közös fotózással ért véget.

Balázs József Attila