Az Érmihályfalvi Zelk Zoltán Általános Iskola felhívása

Az Érmihályfalvi Zelk Zoltán Általános Iskola felhívása
2021. March 18.
A 2O21-2O22-es tanévben induló előkészítő osztályba való beiratkozásra
/vlm/Image/Show/84/
illusztráció

Az Érmihályfalvi Zelk Zoltán Általános Iskola, ezúton értesíti a kedves szülőket, hogy intézményünk a 2021-2022-es tanévben a következő előkészítős osztályokat tervezi elindítani:

– 2 osztályt tradícionális programmal – 40 hellyel,

– 2 osztályt Step by step-es alternativ oktatási programmal – 40 hellyel.

Mindazon gyerekeket, akik 2021. Augusztus 31-ig betöltik a 6-ik életévüket, kötelező módon be kell iratni.

Mindazon gyerekek, akik 2021. Szeptember 1 és december 31 között töltik be a 6-ik életévüket, be voltak írva óvodába és szüleik szeretnék beíratni előkészítő osztályba , kérvényt kell letegyenek iskolánk titkárságán vagy azon intézmény titkárságán, ahol a gyerek óvodába járt, és ha a fejlettségi szintje megfelelő, akkor irásos ajánlást kap az óvónéniétől, amit majd a többi irat mellett be kell majd nyújtani a beiratkozáskor. Időszak: 2021. Március 22-április 27.

Mindazon gyerekek, akik 2021. Szeptember 1 és december 31 között töltik be a 6-ik életévüket, nem voltak beíratva óvodába, vagy külföldről tértek haza, és szüleik szeretnék beíratni előkészítő osztályba, a Megyei Erőfforrás és Nevelési Tanácsadó Központhoz (CJRAE-hoz) kell kérvényt benyújtsanak, mely nyomán egy szintfelmérésen kell résztvegyenek, és ezt követően állítják ki az ájánlást, amit majd az álábbi iratokkal együtt be kell nyújtani a beiratkozásnál. Időszak: 2021. Március 22-április 27.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

– A gyerek születési bizonyítványának a fénymásolata

– A szülők vagy törvényes képviselők személyigazolványainak fénymásolatai

– Ha a gyerek szülei elváltak, akkor egy végleges birói határozat fénymásolatát, melyből kiderül, hogy kit illet a felügyeleti jog

– Igazolás a családorvostól, hogy a gyerek közösségbe járhat

– Irattartó, melyen feltüntetik a gyerek nevét, a szülők telefonszámát, valamint hogy milyen felekezet vallásóráira szeretne járni.

Megjegyzés: a fent említett iratok eredetiét be kell mutatni a beiratkozáskor, bizonyítandó az eredetiségüket.

Beiratkozási időszak: 2021. Március 29 – április 28.

A titkárság munkaprogramja: Hétfő-Csütörtök 8,00-18,00, Péntek 8,00-17,00 óra között.

Többlet információért Vincze Emőke Ágota óvónéninél lehet érdeklődni, TEL: 0740-750-597.

Igazgató:

Varga Róbert

Keresés