Azonnali intézkedés, összefogás kell a terménylopások ellen

Azonnali intézkedés, összefogás kell a terménylopások ellen
2012. August 15.
Ahol a gazdák összefognak, és fegyelmezetten védekeznek, ott jelentős eredményt lehet elérni, ahol nem, ott továbbra is a tolvajok lesznek az urak - talán ez lehetne az összefoglalója a kedd esti gyűlésnek, melyen a terménylopások megakadályozása volt a téma. A rendőrség bármikor riasztható a 0758-225680-es telefonszámon.
/vlm/Image/Show/84/
Az önkormányzat, a rendőrség és a gazdák összefogására van szükség

“A tulajdonos, a rendőrség és a helyhatóság összefogásával reméljük hatékonyabban tudunk eljárni a kárt okozókkal szemben” – állt a gyűlés meghívójában, és ennek megfelelően mind a három fél képviseltette magát a kultúrházban tartott gyűlésen. A leginkább érdekeltek, a gazdák talán lehettek volna többen is, tekintve a téma súlyát, hiszen mintegy 40-en gyűltek egybe, annak ellenére, hogy csak személyre szóló meghívót ötvenet küldött szét a helyhatóság, nem is beszélve a médiában történt beharangozásról.

“Az eső elkerülte mostanában a földeket, a tolvajok ezt nem fogják megtenni” – köszöntötte a megjelenteket Nyakó József polgármester, előrebocsátva, hogy mindenki mondja el a véleményét, meglátását, ötletét, mert csak együtt lehet egy jó megoldást találni a tolvajlások csökkentésére – mert azt azért mindenki tudja, hogy teljesen megszüntetni nem lehet.
Ugyancsak elöljáróban a rendőrséget képviselő Marin Gheri tudatta: a városban állandó jelleggel van szolgálatosuk, akit bármilyen ügyben – így mezei lopások esetén is – lehet azonnal értesíteni, és akár tettenérés is lehetséges. A hívható telefonszám: 0758-225680. Azt is hozzáfűzte, hogy komolyabb büntető intézkedés csak akkor foganatosítható, ha az okozott kár értéke meghaladja az ezer lejt – és ezt a rafinált tolvajok is tudják, ennek megfelelően “mértékkel” lopnak, inkább többször fordulnak. Ugyanakkor bűneset hivatalosan csak akkor létezik, ha van bejelentés, reklamáció is.
A hozzászólások során számtalan vélemény, észrevétel elhangzott, most ezekből idézünk fel néhányat:
-a tolvajok nem csak lopnak, de amit nem tudnak elvinni, azt is összepocsékolják;
-nem csak a tolvajoknak, de az orgazdáknak is a körmére kell nézni, hogy a lopott holmit nem lehessen értékesíteni;
-a szomszéd falvak vezetőivel is össze kell fogni, mert a tolvajok nem állnak meg a falvak határában, egyedül egy önkormányzat sem tud hatékonyan intézkedni;
-ahol van őr, ott nincs is lopás, de van eset, amikor maga az őr küldi a tolvajokat olyan területre, ahova őt nem fogadták meg kerülőnek;
-a városban járőrözzenek a rendőrök, míg a mezőn önkéntes polgárőrök;
-a város ki-/bejáratainál ellenőrző pontok legyenek;
-csak az lehessen állattartó, akinek van a takarmányozáshoz elegendő földje.
Kiss Imre mérnök pontosította: a lopások nem csak őszre, a betakarítások idejére korlátozódnak, egész évben mindig vannak tolvajlások. Mikor a legelőt kaszálják le illetéktelenek, mikor fát lopnak, mikor karót a szőlőből, mikor a kukoricát szedik le, mikor a napraforgót vágják. Éppen ezért a megoldást abban látja, hogy egész évre kell alkalmazni helyismerettel rendelkező mezőőröket, akik ellenőrizni tudják, hogy akinek egy illető dűlőben nincs földje, annak nincs mit keresni ott.
Rizó Pál mérnök felvetette, hogy az APIA (Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség) nyilvántartásából pontosan ki lehet mutatni, kinek mennyi földje van, ennek alapján a területekkel arányosan mindenki szálljon be a földek őriztetésébe – ebben a társulások is partnerei a kisebb területen gazdálkodóknak.
Azonnali megoldás kell, hiszen érik a termény, senkinek nem ér rá hetekig gondolkozni, mert a tolvajok sem várnak – fogalmazták meg többen is.
Javaslatokra reagálva Karsai Attila alpolgármester kifejtette: a városvezetők is gondoltak már rá, de nem akartak előhozakodni vele, míg maguk a gazdák fel nem vetik, hogy az őrzés költségének fedezésére valamiféle befizetésre lenne szükség. Ám ennek kivitelezése időigényes, csak a jövő szezonra lenne belőle valami, hatékonyabb lenne, ha a gazdák maguk alakítanának valamiféle közösséget erre a célra.
Nyakó József polgármester mindenkit biztosított: az önkormányzat mindent megtesz, amit a törvény enged, és meghoznak minden olyan helyileg meghozható döntést, ami segíthet a tolvajlások megállításában.
Ötletként megfogalmazódott, hogy a képviselő-testület hozzon egy olyan “helyi törvényt”, miszerint megtiltja a járművek közlekedését a mezei utakon este 22 és reggel 6 óra között. Másik ötlet volt, hogy a lopáson kapottaktól kobozzák el az ahhoz használt járművet (leginkább szekérről van szó).
Kelemen Tibor azt javasolta, hogy az önkormányzat mindenképpen tegye meg a részéről lehetséges lépéseket, még ha időbe is telnek azok, hiszen jövőre már lesz mire alapozni.
Karsai Zoltán felvetette, hogy – tekintettel a megoldás sürgősségére – minden határrészben legyen egy-egy gazda, aki beszervezi a többit, és közösen fogadjanak kerülőket, ugyanakkor ez a személy mintegy kapcsolattartó is legyen a gazdák és a Polgármesteri Hivatal között. A következő nevek hangzottak el:
-Karsai Zoltán
-Puskás Zsuzsanna
-Kiss Imre
-Nemes Csaba
-ifj.Bánházi Miklós
-ifj.Horváth Sándor.
Ahol lesz fegyelem és összefogás a gazdák részéről, ott várható eredmény is – ahol nem, ott továbbra is a tolvajok lesznek a nyerők, összegzett Nyakó József polgármester, aki azt is tudatta, hogy a város vezetői szeptember folyamán egy lakossági fórumot szerveznek, melyen minden, a várost érintő témáról lehet majd szót ejteni.

Keresés