Bizottság a “roma ügyek” megoldására

Bizottság a “roma ügyek” megoldására
2014. June 5.
A közösség köréből jött kezdeményezés alapján megalakult egy, a romák gondjait megoldani hivatott bizottság, melybe három tanácsost is beválasztottak a májusi képviselő-testületi ülésen.
/vlm/Image/Show/84/
A romák 1971-ben, az első Roma Világkongresszuson elfogadott zászlója

A Helyi Tanács májusi ülésének egyik napirendi pontja volt annak a három tanácsosnak a kiválasztása, akik tagjai lesznek a romák gondjait megoldani hivatott helyi bizottságnak.
Boka Katalin, a Városháza romaügyi referense elmondta, egy helyi bizottságról van szó, a megalakítás kezdeményezői pedig a roma közösség tagjai, akik abban reménykednek, hogy gondjaikra könnyebben találnak így megoldást.
A téma megvitatása során Nyakó József polgármester kifejtette, próbálnak megbirkózni a roma közösség gondjaival, igaz, igen nehéznek bizonyul sok esetben a fegyelmezés… Ez a témakör még az Európai Unión belül is feladja a leckét a szakértőknek, ám helyi szinten ezzel a bizottsággal remélhetőleg javulni fog a helyzet, fejezte ki reményét a polgármester. Hegedüs Attila ülésvezető tanácsos hozzátette: a javuláshoz a közösségen belüli szemlélet- és életmódváltásra van szükség, hiszen sokaknak az egész életen át tartó szociális segélyezettség a perspektíva. A bizottságba Gnandt János, Belán István és ifj.Szilágyi Ferenc tanácsosok kerültek, miután önként jelentkeztek erre.
A bizottság további tagjai: Rus Radu, Sánta Károly, Papp László és Angyal Zoltán – ők a kezdeményezők képviselőiként, továbbá Nyakó József polgármester, Boka Katalin szakreferens, Bilaţiu Anikó, a Városháza szociális osztályának referense, dr.Turucz Mária családorvos, Varga Róbert, a Zelk Zoltán Általános Iskola aligazgatója, Filep Szilárd, a Gipsy Mission Romania Alapítvány képviseletében, Szabó Tímea, a Rekab Egyesület adminisztrátora, Boka Rudolf, a Karma Pro Rromi Egyesület képviseletében, Derşidan Emil a helyi rendőrség részéről.
A tanácsosok egyhangúan megszavazták a határozati tervezetet.

Keresés