„Búsan omolnak könnyeink”

„Búsan omolnak könnyeink”
2013. November 6.
Régi szokás szerint a fiatal elhunytak síremlékére úgynevezett befejezetlen görög oszlopot tettek síremlékként. Az érmihályfalvi temetőben két síron van ilyen, az egyik néhai Beszterczey Bertalanén. Kovács Rozália helytörténész írása.
IMG_3527_wm
Néhai Beszterczey Bertalan síremléke

A címbeli felírat áll egy, a halottak napjára kitakarított sírhely sírjelén.

A sírjel úgynevezett befejezetlen görög oszlop, melyet régi szokás szerint fiatal elhunytnak állítanak. A sírban nyugvó Beszterczey Bertalan (1849-1877) is mindössze 28 évet élt.

Családjáról szinte semmit nem tudunk. Nem volt tősgyökeres érmihályfalvi család.  Az 1864-ben megkezdett Takarékmagtári számadásban (képünkön, a jelölésnél) többször említik az apa nevét: „Tekintetes Beszterczey Ferencz úr 1868″.

Az elhunytra vonatkozó adatok és a sírvers az oszlop talapzatán olvasható.

Elől: Beszterczey Bertalan / 1849-1877, oldalt: „Sírodon a géniusz tört fáklyát, alant lelked a kinyílt egek fény homályába száll.”

A másik oldal vésete a „Búcsúhangok (énekgyűjtemény) temetési alkalmakkal való használatára”, az 54. számú énekből van: „Búsan omolnak könnyeink nyugvó porod felett, míg lelked az ég boltjain fent szárnyakon lebeg.” (Alábbi képeinken a sírjel szövegeket tartalmazó oldalai.)

A sírjel Debrecenben készült 1877-ben, a kőfaragó neve Dézsi Sándor.

Köszönet az önkénteseknek, akik a sírt megtakarították.

     Kovács Rozália helytörténész

                      (Fotók: Rencz Csaba)

 

 

Keresés