Címer-változatok a nemes Bernáth család címerein

Címer-változatok a nemes Bernáth család címerein
2014. April 6.
Több eltérést is felfedeztünk nemrégiben a bernáthfalvi Bernáth család címerének megjelenítéseiben. Kovács Rozália helytörténész járt utána a különbözőségeknek.
bernáth_címer_1,2,_3_wm

Nemrégiben Bernáthfalvi Bernáth Gedeonra emlékezve, az illusztrációkon a fentebb látható címer-variációkat fedezhettük fel. Eltérés például, hogy a felső kard egyiken fel, a másikon lefelé irányul; egyiken a kard átszúrja, a másikon csak megvágja a pajzson látható lábat; eltérő megjelenítésűek a koronák és a sisakrostélyok is.

Megkérdeztük ezzel kapcsolatban a család ma Pécsen élő leszármazottját, aki ezt válaszolta: „Pontos okát nem tudom, de valószínűsítem, hogy a címerek festői, készítői alkották ilyenekre. Többnyire a címer leírásából kellett dolgozniuk, vagy már a minta is úgy nézhetett ki. A címer pontos kinézete az 1563-as adománylevélen van feltüntetve. Sajnos ennek eredetijét, vagy másolatának pontos helyét még nem sikerült kideríteni.”

Mellékelve Bernáth György főszolgabíró pecsétjének lenyomata 1833-ból.

Ungváron 1897-ben a következő pecsét leírását igazolják  1848-ból:

„Alulírott (…) alispán igazolom, hogy a fentebbi czímer a bernáthfalvi Bernáth nemes család által használtatott.”

A leegyszerűsített címer rajzolt képe: