Dr.Sólyom Fekete István ügyvéd – “Általános becsülést és elismerést érdemelt ki”

Dr.Sólyom Fekete István ügyvéd – “Általános becsülést és elismerést érdemelt ki”
2013. September 29.
Dr. Sólyom Fekete István, ügyvéd az 1900-as évek Érmihályfalvájának egyik jelentős alakja volt. Az ügyvédek 1934-es címjegyzéke szerint a Kopasz utca 2. szám alatt lakott, irodája volt a Dohánygyár utca 8. szám alatt. Kovács Rozália helytörténész írása.
ugyvedd_wm
Dr.Sólyom Fekete István (kalappal), testvére, Vilmos társaságában

Dr. Sólyom Fekete István ügyvéd az 1900-as évek Érmihályfalvájának egyik jelentős alakja volt, aki dr. László Endre ügyvéd és dr. Glück Sándor ügyvédek mellett igen jelentős szerepet töltött be a városunk életében.

Dr. Sólyom Fekete István 1897 november 19-én született Déván. Középiskoláit a dévai  reáliskolában, a piarista gimnáziumban  végezte, és a szegedi állami gimnáziumban érettségizett. Jogi tanulmányait a budapesti egyetemen kezdte, de a háború miatt félbe kellett szakítania. 1916-ban hadba vonult, Bécsben önkéntes volt a 64. cs. és kir. ezredben. Brünnben tiszti iskolát végzett és az isonzói frontra  került, ahol megsebesült. Később mint lábadozó, négy hónapig a katonai rendőrség szolgálatában állott. 1918 elején újból az olasz frontra került, és részt vett a piavei ütközetekben.  Röviddel ez után hadnaggyá léptették elő és áthelyezték a kolozsvári 51-es ezredhez, ahol segédtiszt lett. Hősi magatartásáért nagyezüst vitézségi érmet és több kitüntetést kapott. 1918 nyarán a francia harctérre került, először Belgiumba, majd a Verdunt ostromló hadseregbe, ahol egészen a háború befejezésig teljesített szolgálatot. (Bihar megye öregdiákjainak albuma,  659.old.)

A háború összeomlása után Verduntól Sarrbrückenen át több hónapi vándorlás után, gyalog és vonaton tért vissza Budapestre, hogy hátralevő szigorlatait letegye. 1920-ban jogi doktorrá is avatták. 1921-ben jogi szemináriumi előadó volt Budapesten, majd 1932 elején Nagyváradra költözött.  Jogi szaktudását 1925-ben mint ügyvédjelölt Váradon, a következő évben pedig Belényesben tökéletesítette. 1924 őszén nősült, felesége Vese Johanna. 1925-ben elnyerte az ügyvédi képesítést, Érmihályfalvára költözött, ahol megnyitotta ügyvédi irodáját és „kiváló jogtudásával Érmihályfalván, és  környékén nagy klienturát szerzett, általános becsülést és elismerést érdemelt ki buzgó közéleti működésével.” (Bihar megye öregdiákjainak albuma, 660.old.)

Városunkban, az ügyvédek címjegyzéke szerint (1934) a Kopasz utca 2. szám alatt lakott, irodája volt a Dohánygyár utca 8. szám alatt, telefonszáma  3.

Jogi munkásságának  elismeréséül 1927-ben egyházmegyei ügyésznek nevezték ki. Segítségével állították fel 1933-ban az évtizedek óta hiába kért járásbíróságot. Tagja volt a kaszinónak, és a Hubertus vadásztársaságnak. Részt vett „a város és vidéke minden társadalmi, kulturális, gazdasági és emberbaráti mozgalmában.”

Dr. Sólyom Fekete István 1940 után a Vitézrend tagja, és a Frontharcos szövetség vezetője lett.

 A második világháború végén újra katonai szolgálatra hívták be, és mint főhadnagy került ki Ausztriába, ahonnan 1957-ben vándorolt ki Chicagóba, ahol haláláig, 1974-ig élt.  (Fekete Szegeti Erika adatai)

Két gyermeke volt: az 1925-ben született István, aki Érmihályfalván született, és Gellért, aki pár évvel születése után 1935 -1937 táján meghalt.