Egy “követhető” szent tisztelete

Egy “követhető” szent tisztelete
2013. June 16.
Vasárnap déli 12 órakor kezdődött a Páduai Szent Antal tiszteletére felszentelt római katolikus templom búcsúünnepe. Bogdán István további hat tisztelendőt köszönthetett az oltár körül.
/vlm/Image/Show/84/
Megtelt a templom a búcsú alkalmára

Nyári kánikulában került sor a Páduai Szent Antal tiszteletére felszentel római katolikus templom búcsújára vasárnap délben.

Az ünnepi szentmise bevonulással kezdődött, és még a szentmise megkezdése után is sokáig lehetett hallani a gyóntatószék ajtajának jellegzetes kattanásait, jeléül annak, hogy sokat készültek lelkileg a búcsúra, a padok ülőhelyei pedig már jóval a harangszó megkondulása előtt mind foglaltak voltak.
A szentmise szónoka Tímár Sándor Asztrik ferences atya, kaplonyi plébános prédikációjában ismertette a 36 évesen elhunyt Páduai Antal életét, megemlítve, hogy már életében szentként tisztelték kortársai, halála után pedig 10 hónappal már szentté is avatták. Nem véletlen, hogy halála után közel 800 évvel is az egyik “legnépszerűbb” szent,

és személye köré a legtöbb legenda fonódik, talán nincs is olyan katolikus templom, ahol ne lenne oltára, vagy legalább egy szentképe, ahol a hívek “rajongása” övezi. A kor legnépszerűbb pályájára, a katonaira szánták szülei, de ő határozottan inkább Krisztus katonája akart lenni, és lett a szegények vigasztalója, alamizsnája. De ki is volt ez a szent? – tette fel a kérdést a szónok, választ is adva rá: egy “követhető” szent, hiszen Isten mindannyiunkat úgy indít útnak, hogy legyünk “szentnek”, valósítsuk meg a krisztusi tanítást.
A szentáldozás során a hívek négy tisztelendő elé is járulhattak hosszú sorban.
A szentmise utolsó részében Bogdán István házigazda tisztelendő köszöntötte a paptestvéreket – Zima Zorel és Erdődi Endre görög katolikus lelkészeket, Varga Sándor margittai (korábbi érmihályfalvai) segédlelkészt, Nagy János érsemjéni, Pitó Lajos szalacsi és Giosanu Leonard micskei plébánosokat. Megköszönte mindazok munkáját is, akik bármilyen formában segítettek a búcsú megszervezésében, lebonyolításában. A szentmise litániával ért véget, majd a ministránsok megáldott szentképeket osztottak a kijáratnál. A messzebbről, más településekről érkezetteket a templom kertjében süteménnyel, üdítővel, ásványvízzel kínálták.
Bogdán István tisztelendő a hirdetések rendjén bejelentette: jövő vasárnap, június 23-án a 11 órás szentmise keretében bérmálási ünnepségre kerül sor.