Egyházzenei körkép, kalendárium formában

Egyházzenei körkép, kalendárium formában
2014. March 9.
A napokban újabb Érmihályfalvához (is) köthető kiadványjelent meg: a Református Zenei Kalendárium 2014 című könyv szerkesztője Orosz Otília. A KREK zenei kalendáriuma egyházzenei körkép is egyben.
/vlm/Image/Show/84/
A kiadvány fedőlapja, és szerkesztője

Tavaly nagyon sok zenei esemény volt a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben (KREK), melyek egy része nyilvánosságot is kapott a sajtóban, de természetesen nem ez volt az elsődleges cél, hanem a zene és ének általi imádkozás, a közösségek, gyülekezetek életének színesebbé tétele. A KREK püspökének, Csűry Istvánnak volt az ötlete, hogy egy kiadványban, egy “zenei kalendáriumban” összegezzék az eseményeket, és novemberben már össze is ültek a KREK-hez tartozó 9 egyházmegye zenei bizottságai, előkészíteni a kiadványt, tudtuk meg Orosz Otília Valériától, egyházkerületi zenei előadótól, az érmihályfalvi református egyházközség korábbi, a nagyvárad-újvárosi gyülekezet jelenlegi kántorától, aki szerkesztőként jegyzi a nyomdából a napokban kikerült kiadványt.
A kilencből hat egyházmegye (nagybányai, szatmári, érmelléki, bihari, szilágysomlyói, zilahi) küldött írott és fotókkal ellátott anyagot a kalendáriumhoz, ami természetesen nem azt jelenti, hogy az aradi, a temesvári és a nagykárolyi egyházmegyékben nem voltak események. A kiadvány fejezeteiben szó van KREK-szintű, és helyi eseményekről, a kalendárium-jelleget erősítik az évfordulós megemlékezések, a névnapokkal ellátott naptár, a bibliaolvasó kalauz, és elsőként jelent meg a kántorok és karvezetők címtára. Utóbbi hiánypótló, nagy segitségére lesz az érintetteknek a szakmai kapcsolattartásban, az események megszervezésében, mondta Orosz Otília Valéria.

A könyv korlátozott példányszámban 20 lejét szerezhető be egyelőre az esperesi hivatalokon keresztül, Érmihályfalván a városi könyvtárban. Hivatalos bemutatójára március 19-én, szerdán kerül sor a Lórántffy Zsuzsanna Egyházi Központban.

(erdon.ro)