Elfogadták a margittaiak kérését

Elfogadták a margittaiak kérését
2013. May 29.
A Helyi Tanács szerdai ülésén helyt adott a Margittáról érkezett kérésnek, miszerint a Berettyó-parti város a helyi szeméttelepre hordhassa a háztartási hulladékot. A kérésnek a kölcsönösség jegyében adtak helyt, mondta a polgármester.
/vlm/Image/Show/84/
12 igen és 4 nem szavazattal döntöttek a tanácsosok

A májusi képviselő-testületi ülés egyik napirendi pontjaként kerül a tanácsosok elé Margitta önkormányzatának kérése, miszerint – mivel nekik nincs engedélyezett szeméttárolójuk – az érmihályfalvai telepre hordhassák a Berettyó-parti város háztartási hulladékát. Cserébe felajánlották, hogy az érmihályfalvai szennyvizet pedig lehet hozzájuk vinni, mert nekik pedig van annak befogadására és tisztítására alkalmas telephelyük.
A téma megbeszélése során Nyakó József polgármester a fentiekhez hozzátette, hogy a két város vezetése “hasonló színezetű”, és a kérésnek a kölcsönösség jegyében is “illő” eleget tenni, emlékeztetve arra, hogy az érmihályfalvai kórház az elmúlt években úgy maradhatott meg, hogy azt a margittai Helyi Tanács döntésével “szárnya alá vette”.
A hozzászólások során Pap Sándor tanácsos úgy vélte, hogy a kérés elfogadása “valóban emberséges Margittával szemben, de nem az érmihályfalvai lakosokkal szemben. Szerinte az intézkedéssel pénzt spórolnánk Margittának, mivel nem Nagyváradra kell szállítsa szemetét, ezen kivül érdekelte még, hogy mi a szemétgazdálkodást végző cég viszonyulása a kéréshez.
Czeglédi Júlia tanácsos szintén a helyiekkel szembeni méltánytalanságként értékelte, ha helyt adnak a kérésnek.
A felvetésekre adott válaszok során Nyakó József elmondta, hogy a lerakodási díj a szeméttelep adminisztrátorát illeti, így annak sok ellenvetése nincs, ugyanakkor a margittai szemét lerakodása sem plusz környezetszennyezést, sem más többlet terhet nem jelent az érmihályfalvai lakosoknak.
Gazsi Zsolt tanácsos két módosító javaslatot tett határozat-tervezethez: a megállapodás csak a margittai szemétgazdálkodást pillanatnyilag végzőre vonatkozzon, ha annak személyében változás áll be, a szerződés érvényét veszti; a másik, hogy ugyancsak semmis a szerződés, ha időközben Érmihályfalván üzembe helyezik a szennyvíztisztítót, hiszen akkor megszűnik a felajánlott “csere-szolgáltatás”.
A módosításokat, illetve a határozat-tervezet egészét is 12 igen (RMDSZ-tanácsosok, egy személy hiányzott), és 4 nem (EMNP) arányban szavazták meg a tanácsosok.

Keresés