Előkerült fotók 3. – Bernáth Ilona, a Bernáth Vince lánya

Előkerült fotók 3. – Bernáth Ilona, a Bernáth Vince lánya
2016. July 16.
A bernáthfalvi Bernáth család érmihályfalvi ágának egyik jelentős tagja Bernáth Vince, a felnőtt kort megért gyermekek legkisebbike. Családjáról nemrég fotókat talált Kovács Rozália helytörténész a debreceni Déri Múzeumban.
2_kuria_wm
A gálospetri Bernáth-Fráter kúria 1890 körül, illetve napjainkban

„Bernáth Vincze (1814-1875) kapta az érköbölkúti és gálospetri birtokot. Közügyekben nem vett részt és megtartotta utódai részére vagyonát. Neje a hazafias és bátor lelkű ábrahámi Falussy Jeanette volt, ki Bernáth Gedeon megmentésért sokat fáradt. Bernáth Vinczének egyetlen gyermeke Ilona, férjezett, ippi és érkeserűi Fráter Vinczéné. Bernáth Vincze meghalt Gálospetriben 1875-ben.” – írja Dr. Barabásy István: A bernáthfalvi Bernáth család biharmegyei ága című ismertetőjében. /1/

„A gálospetrii ref. egyház jelenti, hogy Fráter Vince gálospetrii földbirtokos, főgondnok és neje született Bernáth Ilona úrnő a második iskola céljára egy 971 négyszögöl beltelket adományoztak a gálospetrii református egyháznak azzal a kijelentett óhajjal, hogy a második iskola e telken építessék fel s a köztemetőben levő családi sírboltjukat, ha netalán a szükség úgy kívánná, az egyház ismerje kötelezettségének az örök hagyók iránti tiszteletből anyagi erejéhez képest fenntartani…a közgyűlés …az örök hagyóknak fent kifejezett óhajukat magára nézve kötelezőnek ismerte el…”/2/

A Bernáth és Fráter család minden gálospetri tagja ebben a kriptában nyugszik:

Bernáth Vince egyetlen gyermeke Bernáth Ilona született 1846.01.25-én Gálospetriben, meghalt 1941. szeptember 28-án Gálospetriben.

1860.06.30–án esküdött Gálospetriben Fráter Vincével (1836-1917), aki Bihar vármegyében a gálospetri, kohányi és szunyogdi birtokain gazdálkodott.

Fráter Vince és Bernáth Ilona gyermekei:

  • Fráter Imre (1861-1939)
  • Fráter Ilona (1864-1877)
  • Fráter István )1871-1930).

Alább képek a családról:

– Fráter Vince és neje 1865-ben

– Fráter (szül. Bernáth) Vincéné 1868-ban

– Fráter Ilona két gyermeke 1868-ban

1. Genealógiai füzetek, Kolozsvár 1912.

2. Az érmelléki református egyházmegye 1916. szeptember hó 27. napján

Közgyűlési Jegyzőkönyv, 41.oldal

    – Fráter család leszármazási sorrendje 1940, 13.oldal

    – Técsői Móricz Béla: Az ippi és érkeserüi Fráter család kritikai története 1968, 229.oldal, Bernáth Vincéről.