Első világháborús emlékek Érmihályfalván

Első világháborús emlékek Érmihályfalván
2014. July 28.
Ma, július 28-án éppen 100 éve, hogy a Ferenc József császár által aláírt hadüzenet következtében az Osztrák-Magyar Monarchia csapatai megindultak Szerbia ellen, és ezzel kitört az első világháború. Ennek apropóján Kovács Rozália helytörténész „odamaradt” katonákra emlékezik.
Czifra_újra_alól_(Másolás)_wm
Czifra István és Czifra Károly sírfelirata: "Áldott legyen szent emlékük" (fotók: Szilágyi Andrea)

Az I. világháború hős katonáira emlékezve a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság kérte, tagjai írják össze minden településen a háborúban odamaradt katonák sírhelyeit, azokat a síköveket, kereszteket, melyeken az odamaradtak, és idegenben eltemetttek nevei fel vannak tüntetve. A felmérés anyaga emlékalbumba kerül, hogy így is emléket állítsunk a Partiumban és Bánságban elesett katonáknak. Az érmihályfalvi temetőben az alább bemutatott három, az első világháborúban elesett (odamaradt) hős katona sírjele található.

Mátray Árpád huszár főhadnagy (1874-1915), hősi halált halt Galícziában 1915. június 30-án.

Kovács Sándor (1882-1914) hősi halált halt a galícziai harctéren. Halálát a Halottak anyakönyvébe bejegyezték: „A harctéren sebet kapván nyolc napig nem tudott táplálkozni, és ez okozta halálát.”

Fehér márvány obeliszk a Czifra János családi sírboltja, 1930-ból. A szép háborús jelenetet ábrázoló véset (alább külön) alatt emlékeznek meg Czifra Istvánról, és testvéröccse Czifra Károlyról, kik hazájukért hősi halált haltak.

Áldott legyen szent emlékük!