Eltűnt vagy átalakított épületek nyomában – Érmelléki Hitelbank

Eltűnt vagy átalakított épületek nyomában – Érmelléki Hitelbank
2014. August 16.
A huszadik század elején, 100 évvel ezelőtt létezett városunkban az Érmelléki Hitelbank. Az intézményt egy képeslap és részvénypapírok alapján Kovács Rozália helytörténész mutatja be.
érmelléki_hitelbank,_templom,_gyógysz.__wm
Korabeli képeslap: jobbról a református templom, balra fent a Mátrai-gyógyszertár, mögötte a Hitelbank, balra lent a Hitelbank és mögötte a gyógyszertár

A 19. század végén városunkban létező pénzintézetekről írtunk már Pénzintézetek városunkban a XIX. század végén címmel. Településünkön 1883-ban alakult meg az első pénzintézet, majd 1887-ben a második.

A 20.-dik század elején, 1913-ban egy újabb pénzintézet létezését igazolja egy előkerült képeslap, és néhány részvénypapír.

A képeslapon a Mátrai Ákos-féle gyógyszertár épülete után ott van az Érmellék Hitelbank.

Ez a 100 éves épület ma is megvan.

Az Érmelléki hitelbank létezését igazolja néhány megtalált részvénypapír is (alább), mely az „Egyesült érmihályfalvai takarékpénztár és érmelléki hitelbank részvénytársaság RÉSZVÉNYE teljesen befizetett kétszáz 200 koronáról, melynek alapján Lévay Vincze vagy jogutódja részére… 1913 évi március 19-én.”

Az 1934-ben megjelent Érmihályfalvi Évkönyv ezt írja településünkről :

Keresés