Emlékek, adatok Bilkai György kovácsmesterről

Emlékek, adatok Bilkai György kovácsmesterről
2015. June 28.
Az 1900-as évek egyik jelentős kovácsmestere volt településünkön Bilkai György, kinek emlékét Balázs József Attila (egykori szomszédja) segítségével és a ránk maradt kevés adat alapján eleveníti fel Kovács Rozália helytörténész.
Korabeli kovácsműhely (illusztráció)
Korabeli kovácsműhely (illusztráció)
„A kovács fejszét készít és munkálkodik a szénnel és alakítja azt pöröllyel és munkálja azt erős karjával.”( Ézsaiás 44: 12)

Bilkai György (csatolt képünkön a gyerek Balázs József Attilával) 1887. július 16-án született a nem messzire levő Penészleken, tudjuk meg a római katolikus egyház anyakönyvéből .  

A kovács mesterséget korán kitanulta, és azt becsülettel folytatta is valószínű az államosításig, vagy talán még pár évet. A Falvak dolgozó népe című újság egy 1965-ben megjelent számában cikket írt róla Sike Lajos „65 év az üllő mellett” címmel (az újságcikk sajnos nincs meg).

Műhelye a semjéni úton (ma Kazinczy Ferenc utca) a Gostat felé, a katolikus templomon túl volt, ahol fordul az út.

A műhellyel szembeni füves részen megállhattak a vásárba igyekezők, megpihenhettek, míg a kovács elvégezte a kisebb-nagyobb vasmunkát, javításokat a szekereken s talán meg is beszélték addig a világ dolgait. A bal oldali régi képeslapon, mely egy utcakép, az utca végén kivehető a műhely bejárata is.

Szorgalmas, dolgos ember volt egész életében, a régi műhellyel szemben levő kis raktárfélében mindent összegyűjtött, rendszerezve, tárolva mind azt a drótot, szeget, vasdarabot, amit úgy gondolt, hogy még fel tudna használni mesterségében. Idős korában is a pipa mellett sokszor elmélázott, szavajárása volt: „majd, ha megint műhelyt nyitok”.

A régi iratok között fennmaradt egy Jegyzék 1919. július 17-i keltezéssel, saját keze írásával, melyet a volt úrbéres közönségnek állítottak ki, és 20 filléres bélyeggel van hitelesítve, szövege: „Jegyzék 2 darab kútostor bevasalva új vassal az az összeg 14 K/orona/, fel vettem Bilkai György kovácsmester Érmihályfalva 1919 Július 17-én.”

Első felesége, Vass Lídia, akinek halála után újra nősült. Második feleségével, Bilkai Mária, született Várgányik Máriával (1889-1972) csendes, békés öregkoruk volt, felesége 83 évet élt, Érmihályfalván halt meg 1972. november 4-én, pár hónappal férje halála után. (Képünkön állva a fiatal Várgányik Mária édesanyjával.)

Úgy emlékeznek az idős kovácsmesterre, hogy ha megszólalt a harang, megállt, levette kalapját, röviden imádkozott. Az utcára is úgy ment ki, hogy előtte levett kalappal imádkozott. 85 éves korában halt meg 1972. július 14-én.   Lebetonozott, fehér márványtáblás sírkövük a római katolikus temetőben található.