Emlékmű- és zászlóavatási ünnepség

Emlékmű- és zászlóavatási ünnepség
2016. June 13.
A reformátusok egységét jelképező zászló leleplezésére, új országzászló felvonására és a Trianon előtti országot megformázó emlékmű-kompozíció avatására került sor vasárnap számos meghívott jelenlétében Érmihályfalván.
/vlm/Image/Show/84/

A vasárnap déli istentiszteleten Zán Fábián Sándor kárpátaljai református püspök volt az igehirdető, aki elsőként örömét fejezte ki, hogy Érmihályfalvára érkezve testvéri köszöntésben lehetett része, hiszen az elválasztó határok ellenére “egy nemzet fiai és lányai vagyunk”. Ehhez kapcsolódva, illetve a Zsoltárok könyvéből vett igére alapozva arról szólt továbbá egyebek mellett, hogy bár a fizikai bezártság már kevésbé létezik, ám lelkünk azért sokszor az elszakítottság, a félelem fogságában sínylődik, de nincs olyan nyomorúság, melyből szeretettel és hittel Isten által ne lehetne szabadulni. A szolgálatot Balázsné Kiss Csilla helyi tiszteletes asszony köszönte meg, az ő felkérésére Kele Erzsébet nőszövetségi elnök versmondása után két Sass Kálmán-díjas fiatal, Hengye Kincső és Papp István leplezték le azt a szószék mellett elhelyezett zászlót, melyen a Magyar Református Egyház Kárpát-medencei kilenc részegyházának (egyházkerületének) címerei jelképezik az összetartozást. A zászlót Rákosi Jenő érmelléki esperes áldotta meg, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a zászlók régen harcászati jelentőséggel bírtak, ám ma nem egymás, hanem a bűn és a sátán elleni viaskodásra szólítják Krisztus katonáit.
Dr.Laky-Takács Péter kolozsvári konzul a magyar kormány üdvözletét tolmácsolva kifejtette: az emlékműállítás mutatja, hogy a helyi erős bástyája a reformátusok közösségének. Budapest XVI. kerületének polgármestere, Kovács Péter szerint Európa egyik legerősebb nemzete vagyunk, ennek tagjaiként kötelességünk testvérként gondolni a másikra. A polgármester egy új országzászlót adott át Kovács Zoltán főgondnoknak (akivel 2008-ban polgármesterekként testvér-települési szerződést írtak alá). A továbbiakban testvér-gyülekezetek és -városok lelkészei mondtak áldást: Pella Pál (Püspökladány), Balogh Mihály (Balmazújváros) és Kocsis Áron (Hajdúnánás). Az ünnepség a közel két órás istentisztelet után a templomkertben folytatódott, az Összetartozás nevet viselő emlékmű-kompozíció leleplezésével. Elsőként Kovács Zoltán főgondnok és Karászi Lóránt gondnok húzták fel az említett országzászlót arra a rúdra, mely ott áll, ahol néhai Sass Kálmán 1936-ban állított országzászlót. Vagyon Ilona, Balázs Borbála és Csűri Enikő versmondása után az emlékmű négy sarkánál lévő fákra helyezett reformátori vezérelvek mentén (Egyedül a szentírás; Egyedül a hit által; Egyedül kegyelemből; Egyedül Krisztus) Balázs Máté mondta el a káté vonatkozó tanításait.
A Trianon előtti országot formázó emlékhely két főelemét a főgondnok és a gondnok leplezte le. Az egyik kocka alakú, tetején a felirat: “Tesz még Isten gyönyörű csodát itt” (idézet Sajó Sándor: Magyar ének 1919-ben című verséből); egy oldalán gróf.Apponyi Albert idézet van: “Az összetartozás a népek önrendelkezési joga”; újabb oldalának felirata: “Mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg” (1.Kor.12,13.); a harmadik oldalon a korona látható, a negyedik oldal előtt pedig az 1944-ben elhunyt Balázs Zsigmond zászlós és Molnár József tizedes közös sírköve áll. A másik elem egy címerrel ellátott emlékhely a Bernáthfalvi Bernáth család érmihályfalvi ágának, és az alapot képező térképen oda van téve, ahol a város elhelyezkedik. Avatóbeszédet Kovács Zoltán mondott, ugyancsak az összetartozást hangsúlyozva, csakúgy, mint Karsai Attila alpolgármester, aki az ünnepség végén szólított Nyakó József polgármester helyett mondott pár szót – az újraválasztott polgármester a római katolikus templomba távozott, ahol időközben templombúcsú kezdődött és zajlott. A hagyományőrző íjászok harci kiáltása után a Szózat éneklésével zárult az ünnepség, amelyen adományokat lehetett felajánlani a kárpátaljai magyaroknak.
(erdon.ro)

Keresés