Emlékül, hogy emlékezz! Érmihályfalva monográfiája

Emlékül, hogy emlékezz! Érmihályfalva monográfiája
2016. May 26.
Az elmúlt pénteken volt a monográfia bemutatója. Kovács Rozália helytörténész, az egyik társszerző írt rövid könyvismertetőt.
/vlm/Image/Show/84/

Az 1998-ban megjelentetett Érmihályfalva kismonográfia és a 2005-ben megjelent Érmihályfalva – Barangolás múltban és jelenben után jelent meg most, 2016-ban a város új monográfiája Emlékül, hogy emlékezz! címmel. A 320 oldalas könyv, mely 10 szerző munkája, Érmihályfalva város kiadása, és Szilágyi Éva Andrea szerkesztése.
Az előszót Nyakó József polgármester fogalmazta meg, aki többek között ezt írja: „Ebben a zűrzavaros világban mi lehetünk a követendő példa, ha mint apáink képesek leszünk összefogni és cselekedni (…) megalkotva azt az erkölcsi és gazdasági talapzatot, amelyre nem csak mi, de a következő generációk is büszkén felállhatnak majd.”;
A település történetét, a rég élt emberek életét, az eseményeket kikutatni levéltárakból és más forrásokból – ez volt a feladat, amikor ennek a könyvnek nekifogtunk, hogy megírjuk, hogy megmutassuk a jelen kor embereinek múltunkat.
A város fekvése és földrajza, a környék élővilága indítja a könyvet, majd az őskortól az írott forrásokig a település történelmével foglalkozik. Majd folytatódik Nagymihály falu megalakulásával /a fellelhető, írott dokumentumok alapján/ a kezdetektől. A XV. századból kiindulva elérkezünk az 1700-as évekig, a Rákóczi szabadságharcig. Ennek a századnak jelentős eseménye még az úrbérrendezés, ekkor már sok összeírást találunk a település lakosságáról.
Az 1848-as eseményekről, Petőfi Mihályfalván írt verséről írtunk, sőt, a Martinovics-féle összeesküvés is megemlítődik.
Új fejezet a 19. század és a 20. század eleje az I. világháború résztvevőivel.
Leggazdagabb anyag a XX. századból van, ahol a helyi népszokásokról, mondákat, iskolatörténetet, templomtörténetet is olvashatunk. A művelődés keretén belül a színjátszásról, tánccsoportról, a Marcsó József képzőművészeti alkotótáborról, a Máté Imre nevét viselő városi könyvtárról, a múzeumról, temetőről, kápolnáról és városunk jeles személyiségeiről olvashatunk.
A XX. század iparának bemutatása során a dohánybeváltóról és az állami mezőgazdasági vállalatról is érdekes dolgokat tudunk meg. Az iparnak és a kereskedelemnek alappillére volt a zsidó közösség, róluk is fontos és a város szempontjából érdekes adatokat közöl az író.
Helyet kapott a monográfiában a település sportmúltja is.
A könyv írói: Bánházi Miklós, Bokor Irén, Kiss Imre, Kiss Kőrösi Jolán, Kovács Rozália, Kovács Zoltán (Aladin), Szabó János, Szalai Ilona, Szilágyi Éva Andrea és Toroczkai I. Károly.
Az adatok gyűjtése továbbra is fontos, sok még a fel nem fedezett, meg nem írt esemény, történet, amit ha megtalálunk, megírunk, gyermekeink tudását fogjuk vele gyarapítani.
A könyv a múzeumban, a könyvtárban és a főtéri újságosnál vásárolható meg 25 lejért.

Keresés